home → Wystawy stałe

Wystawy stałe

Wystawa prezentująca historię zamku, a tym samym Suchej Beskidzkiej od pierwszych wzmianek (1405 rok) aż po współczesność. Na wystawie można przyjrzeć się poszczególnym rodom szlacheckim zamieszkującym rezydencję, jak również poznać historię przekazywania sobie dóbr ...
Czytaj ... zobacz Wystawa historyczna - Zamek i miasto Sucha Beskidzka

Zgromadzone na wystawie zbiory do 1939 roku znajdowały się w Pałacu Habsburgów w Żywcu i były własnością Karola Stefana Habsburga (1860-1933). Jego kolekcja prywatna liczyła blisko tysiąc obrazów, rycin i drzeworytów, niestety nie oszczędziła jej burza dziejowa. Jej część, będąc ...
Czytaj ... zobacz Malarstwo nowożytne i broń myśliwska z kolekcji Habsburskiej

To wystawa prezentująca kilkadziesiąt obiektów z darowanej naszemu muzeum przez Fundację Czartak kolekcji sztuki i rzemiosła artystycznego, liczącej 812 jednostek inwentarzowych, a stanowiących pokoleniową spuściznę Marii i Emila Zegadłowiczów z Gorzenia Górnego. Ekspozycja znaj ...
Czytaj ... zobacz Wystawa ze zbiorów Marii i Emila Zegadłowiczów: Miłość do człowieka - miłość do sztuki - miłość do natury

Wystawa prezentuje wyniki badań archeologicznych, prowadzonych na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Skawie (Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie) na przestrzeni 13 ostatnich lat. Wszystkie zabytki pozyskane w czasie prac wykopaliskowych wraz z dokumentacją w 2015 roku, na wniosek Instytutu ...
Czytaj ... zobacz Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy

  • Podstrony:
  • 1


lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: