home → Wydarzenia

Wydarzenia

INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ, NADLENICTWO SUCHA oraz MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ zapraszaj na wystaw plenerow pt. „Ojcowie Niepodlegoci”. Wystawa umiejscowiona na Dziedzicu Suskiego Zamku bdzie ogólnodostpna dla zwiedzajcych od 1 lutego do 20 lutego br. W skad ...
Czytaj ... zobacz Wystawa plenerowa OJCOWIE NIEPODLEGOCI

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza  w okresie ferii zimowych uczniów klas IV – VIII szkó podstawowych oraz uczniów szkó ponadpodstawowych na zajcia muzealne pt. "Nasze Tradycje - Zwyczaje i Obrzdy Boonarodzeniowe". W trakcie zaj bd ...
Czytaj ... zobacz FERIE W MUZEUM

Publikacja „Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisy” autorstwa P. Madej oraz P. Valde- Nowak zostaa nominowana do nagrody Archeologiczne Sensacje 2021 w kategorii publikacja- przyznawanej przez czasopismo popularnonaukowe „Archeologia ywa”. Rysunki zabytków ...
Czytaj ... zobacz Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!

Stanowisko: Gówny ksigowy w instytucjach kultury tj. : Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej; Bibliotece Suskiej im. dra M. migrodzkiego; Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej; Wymiar czasu pracy: cznie 1/1 etatu, Rodzaj umowy: umowa o prac Termin skadan ...
Czytaj ... zobacz Trzeci nabr na stanowisko: Gwny Ksigowy

Informujemy, e Punkt Informacji Turystycznej w dniu 06.01.2022 r. bdzie  nieczynny. W godzinach od 11.30 do 14.00 zapraszamy Uczestników Orszaku Trzech Króli do bezpatnego zwiedzenia wystawy czasowej pt. „Szopki i Ozdoby Boonarodzeniowe” (obowizuje reim sanitarny ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

Zapraszamy mieszkaców Suchej Beskidzkiej do udziau w najwikszych w Polsce i w Europie  ulicznych jasekach zwanych „Orszakiem Trzech Króli”. Ju po raz siódmy barwny Orszak  przejdzie ulicami naszego miasta, by zaakcentowa tradycj wspó ...
Czytaj ... zobacz Orszak Trzech Krli 2022

W polskiej tradycji wita Boego Narodzenia  zajmuj miejsce szczególne, to czas niezwyky z rónorodnoci  obrzdów i zwyczajów, bogat symbolik oraz niepowtarzalny nastrojem. Do 28 lutego 2022 r. w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej czynna  bdzie  ...
Czytaj ... zobacz SZOPKI I OZDOBY BOONARODZENIOWE (wystawa czasowa)

Informujemy, e Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Punkt Informacji Turystycznej w dniu 31.12.2021 bd czynne do godz. 14:00. Ostatnie wejcie dla zwiedzajcych o godz.. 13:20. W tym dniu kasa muzeum bdzie nieczynna   W dniach 1-3.01.2022 muzeum bdzie nieczynne. ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

„Gdy si Chrystus rodzi i na wiat przychodzi, ciemna noc w jasnociach promienistych brodzi. Anioowie si raduj, pod niebiosa wypiewuj: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!” „Gdy si Chrystus rodzi”  (ks. MIODUSZEWSKI Micha Marcin: Pastor ...
Czytaj ... zobacz WESOYCH WIT I DO SIEGO ROKU!

INFORMUJEMY, E W DNIACH 24,25,26,27.GRUDNIA.2021 r. MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ ORAZ PUNKT INFORMACJI TURYSTYCZNEJ BD NIECZYNNE ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCHlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: