home → Wydarzenia

Wydarzenia

Informujemy, e zwolnio nam si 6 miejsc na wieczorne wydarzenie „Noc w Muzeum”, które odbdzie si ju 5 sierpnia (pitek)! Zainteresowanych wydarzeniem prosimy o kontakt telefoniczny do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (33) 874 26 05.   Informacje i warunki uc ...
Czytaj ... zobacz Wolne miejsca na Noc w Muzeum

W zwizku z rozpoczciem robót  budowlanych na parkingu przy Zamku Suskim informujemy, e parking zastpczy dla autokarów i samochodów osobowych turystów zwiedzajcych Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Zespó Parkowo - Zamkowy  zosta wyznaczony na ...
Czytaj ... zobacz PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SUSKIM ZAMKU

Od 20 lipca  br. w godzinach pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w Galerii Sztuki-Zamek mona bdzie  podziwia prace artystów, którzy w maju 2022 roku wzili udzia w II Letnim Plenerze Malarskim, który mia miejsce w Suchej Beskidzkiej w dniach 20–2 ...
Czytaj ... zobacz WYSTAWA POPLENEROWA 2022

Informujemy, e w dniu dzisiejszym lista uczestników wydarzenia „Noc w Muzeum” (22.07.2022r.) zostaa zamknita.  Kolejna edycja nocnego zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zaplanowana jest na sierpie br. Jednoczenie przypominamy, e ze wzgldu na ograniczon li ...
Czytaj ... zobacz NOC W MUZEUM: lista uczestnikw zostaa zamknita

Zapraszamy poszukiwaczy przygód w dniu 22 lipca br. na nocne zwiedzanie Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. W programie m. in. nocne zwiedzanie muzealnych kolekcji oraz zejcie do lochów zamkowych.   Informacje i warunki uczestnictwa: Termin: 22.07.2022 r. Godzina ...
Czytaj ... zobacz NOC W MUZEUM

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Rezerwat Archeologiczny Genius loci  – Przekrój Poznania zapraszaj na wystaw plenerow pt. Rodzina i dziecko w redniowieczu. Dawniej, tak jak i dzi, ycie ludzi skupiao si wokó rodzinnego ogniska. Rodziny redniowieczne, ...
Czytaj ... zobacz RODZINA I DZIECKO W REDNIOWIECZU: NOWA WYSTAWA PLENEROWA NA DZIEDZICU SUSKIEGO ZAMKU

W dniu 29 czerwca, na pocztek wakacyjnych atrakcji w miecie, w parku zamkowym mia miejsce Piknik Muzealny. Rozpocz si od odsonicia wystawy plenerowej „Dziecko i rodzina w redniowieczu” (wystaw mona oglda przed wejciem do muzeum, od strony dziedzica). Licznie zgromadzone dz ...
Czytaj ... zobacz PIKNIK MUZEALNY: SEZON WAKACYJNY OTWARTY!

26 czerwca 2022 roku w ramach obchodów Dni Ziemi Suskiej odby si konkurs plastyczny pt. „Sroga Pani Suskiego Zamku” oraz  spotkanie z autork przewodnika „Nie Wszystko o Straszeniu…”- Ann Jurczysk. Konkurs prowadzia ilustratorka przewodnika „ ...
Czytaj ... zobacz DNI ZIEMI SUSKIEJ: SROGA PANI SUSKIEGO ZAMKU

W rod tj. 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 odprawiona zostanie w Kaplicy Zamkowej suskiego zamku pw. w. Piotra Apostoa Msza wita odpustowa w intencji mieszkaców miasta.   Informacja dla turystów: zwiedzanie ekspozycji muzealnej odbywa si bdzie d ...
Czytaj ... zobacz Msza Odpustowa w Kaplicy Zamkowej

Muzeum  Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza 29 czerwca br.  w  Uroczysto  w. Apostoów Piotra i Pawa (w Odpust Kaplicy Zamkowej)  dzieci i modzie szkoln wraz z rodzinami na Piknik Muzealny, otwierajcy sezon wakacyjny w Muzeum.   W Programie m. in.: ...
Czytaj ... zobacz PIKNIK MUZEALNY: OTWARCIE SEZONU WAKACYJNEGO W MUZEUMlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: