home → Wydarzenia

Wydarzenia

Zespó zamkowo-parkowy w Suchej Beskidzkiej jest miejscem wyjtkowych wydarze kulturalnych i rozrywkowych. 23 lipca w jego scenerii odbdzie si pierwsza w powiecie suskim edycja Maopolskiego Festiwalu Smaku. Organizowane przez Urzd Marszakowski Województwa Maopolskiego kulinarne ...
Czytaj ... zobacz Maopolski Festiwal Smaku 2023 w Suchej Beskidzkiej

Prezentujemy fotorelacj z uroczystoci w. Apostoów Piotra i Pawa na Zamku Suskim - Msza wito odpustowa. Uczestnicy mieli równie okazj zwiedzi wystawy czasowe Muzeum.   ...
Czytaj ... zobacz Fotorelacja z Mszy witej w Suskim Zamku

 23 czerwca, w ramach Dni Ziemi Suskiej 2023 oraz z okazji jubileuszu 40-lecia Szpitala w Suchej Beskidzkiej i 160. Rocznicy Powstania Styczniowego w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej otworzono wystaw pt. "Szpital w Suchej Beskidzkiej: historia i patron". Na ekspozycji zwróco ...
Czytaj ... zobacz Fotorelacja z otwarcia wystawy o szpitalu w Suchej Beskidzkiej

W pierwszy weekend lata odbyo si najwiksze wydarzenie kulturalne Suchej Beskidzkiej – Dni Ziemi Suskiej! Szeroki, bardzo urozmaicony program imprezy sprawiy, e mieszkacy miasta oraz gocie przez trzy dni licznie odwiedzali zespó zamkowo-parkowy, bawic si do pónych godzi ...
Czytaj ... zobacz DNI ZIEMI SUSKIEJ 2023

W czwartek tj. 29 czerwca 2023 r. o godz. 16:00 odprawiona zostanie w Kaplicy Zamkowej pw. w. Piotra Apostoa Msza wita odpustowa w intencji mieszkaców miasta. W dniu 29 czerwca  Koció Katolicki wspomina swoje dwa filary – Apostoów Piotra i Pawa. w. Piotr ...
Czytaj ... zobacz Msza Odpustowa w Kaplicy Zamkowej

Informujemy, e w trakcie Dni Ziemi Suskiej trwajcych od 23 do 25 czerwca 2023 r. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej bdzie czynne dla zwiedzajcych w nastpujcych godzinach:   23 czerwca (tj. pitek) od 10.00 do 17.00 (ostatnie wejcie dla zwiedzajcych na ekspozycj o 16.20) 24 i ...
Czytaj ... zobacz Godziny pracy Muzeum Miejskiego w trakcie Dni Ziemi Suskiej 2023

Ju w najblisz niedziel tj.  25 czerwca 2023 r. w ramach Dni Ziemi Suskiej 2023 zapraszamy wszystkich mioników i kolekcjonerów staroci, antyków   oraz poszukiwaczy skarbów  wszelakich na Zamkowy Jarmark Staroci. Parking przy Zamku Suskim   ...
Czytaj ... zobacz ZAMKOWY JARMARK STAROCI

Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisaw Lichosyt,  Dyrektor ZOZ Sucha Beskidzka Marek Haber oraz Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Andrzej Pe zapraszaj 23.06 2023 r.  o godzina 17.00  na otwarcie wystawy pt.  "Szpital w Suchej Beskidzkiej: historia i patron& ...
Czytaj ... zobacz ZAPRASZAMY NA OTWARCIE WYSTAWY PT. SZPITAL W SUCHEJ BESKIDZKIEJ: HISTORIA I PATRON

Program tegorocznych obchodów dni miasta pod hasem Suski Jarmark Kulturalny, to festiwal rónorodnych wydarze, przygotowanych wspólnie przez instytucje kultury, stowarzyszenia i organizacje. W tym roku na zamkowej estradzie wystpi Krzysztof Cugowski z Zespoem Mistrzów ...
Czytaj ... zobacz ZAPRASZAMY NA DNI ZIEMI SUSKIEJ 2023

Informujemy, e w dniach 16 czerwca (tj. pitek) oraz 17 czerwca (tj. sobota) 2023 roku ze zwiedzania bdzie wyczona Sala Rycerska.   Za utrudnienia przepraszamy. ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCHlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: