home → Wydarzenia

Wydarzenia

Koncerty Noworoczne pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka to wydarzenia kulturalne o szczególnej randze, w czasie których w Suchej Beskidzkiej goszcz znakomici solici i wiatowej sawy muzycy, wystpujcy na najwikszych scenach operowych Polski i Europy. Kadego roku konc ...
Czytaj ... zobacz XX Koncert Noworoczny w Suskim Zamku

Kilka dni temu w Muzeum Miejskim odbyy si warsztaty powicone tematyce zamkowego parku. W ramach zaj dzieci zobaczyy zwizane z tematyk parku eksponaty muzealne, poznay jego histori, nauczyy si rozpoznawa gatunki ptaków i drzew oraz wykazay si kreatywnoci w trakcie t ...
Czytaj ... zobacz NOWY CYKL ZAJ - WARSZTATY NA ZAMKU

BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA: ETAP MIEJSKI   Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej  oraz Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera w Suchej Beskidzkiej zapraszaj do udziau w Konkursie: BABIOGÓRSKA SZOPKA REGIONALNA  - ETAP MIEJSKI.   Szopki w Kon ...
Czytaj ... zobacz BABIOGRSKA SZOPKA REGIONALNA - KONKURS

105 lat temu Polska zrzucia z siebie jarzmo zaborców i w nowych granicach znalaza si na mapie politycznej Europy i wiata. 11 listopada Sucha Beskidzka, jak co roku, wczya si do ogólnopolskich obchodów Narodowego wita Niepodlegoci. Musiay upyn dugie, mroczne 1 ...
Czytaj ... zobacz OBCHODY WITA NIEPODLEGOCI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Informujemy, e 11.11.2023 roku (tj. sobota) w wito Niepodlegoci, Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej bdzie nieczynne dla zwiedzajcych.  ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

Z powodu prowadzonych prac technicznych Park Zamkowy zostaje zamknity do odwoania.  ...
Czytaj ... zobacz PARK ZAMKOWY ZAMKNITY

Jesienne warsztaty dla dzieci pt. „Park zamkowy jesieni” w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej. 18 listopada (sobota) zapraszamy dzieci w wieku  8-11 lat, które chciayby pozna jak zmienia si park zamkowy na przestrzeni lat, a wraz z nim jego mieszkacy, ujrze ciekawe ...
Czytaj ... zobacz Jesienne warsztaty dla dzieci

W najblisz sobot (tj. 11 listopada br.), bdziemy witowa 105. rocznic odzyskania przez Polsk niepodlegoci. Tradycyjnie w tym szczególnym dniu na terenie naszego miasta zorganizowane zostan uroczystoci patriotyczne, na które zapraszaj Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanis ...
Czytaj ... zobacz 11 listopada - obchody wita Niepodlegoci w Suchej Beskidzkiej

Odsonicie pomnika Profesora Walerego Goetla (w 51. rocznic mierci Walerego Goetla i w 50. rocznic nadania szkole jego imienia, 6 listopada 2023 r., Zespó Szkó im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej). Dzieo autorstwa Wiesawa Kwaka powstao dziki projektowi zrealizowanemu ...
Czytaj ... zobacz Odsonicie pomnika Profesora Walerego Goetla

  Przypominamy, e wystaw "W SZKOLNEJ AWIE. DZIEJE OWIATY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ" mona oglda do 25 listopada 2023 roku.   ...
Czytaj ... zobacz W SZKOLNEJ AWIE. DZIEJE OWIATY W SUCHEJ BESKIDZKIEJlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: