home → Wydarzenia

Wydarzenia

W minion sobot odbyy si pierwsze zajcia z Klubu Modego Muzealnika, które rozpoczy comiesiczny cykl zaj dla dzieci, na których poprzez zabaw bdziemy zapoznawa je z rón muzealn tematyk. Podczas zaj uczestnicy otrzymali od Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej B ...
Czytaj ... zobacz Fotorelacja z pierwszych zaj z cyklu Klub Modego Muzealnika

Trwa czas radosnego koldowania. W pitek (26 stycznia) o godzi. 18.00 na wyjtkowy koncert kold staropolskich do Sali Rycerskiej zamku suskiego zaprasza Zespó Muzyki Dawnej im. Gaspara Castiglione.    Zespó wykona najpikniejsze renesansowe i staropolskie koldy, kt ...
Czytaj ... zobacz Koldy staropolskie w zamku suskim

Koncerty noworoczne w Suchej Beskidzkiej maj kilkunastoletni ju tradycj. Równie Miejska Orkiestra Dta ma swój znaczcy udzia w corocznym witecznym koncertowaniu, bowiem historia ich wystpów siga jeszcze wystpów na Sali Rycerskiej suskiego zamku. W niedziel, 1 ...
Czytaj ... zobacz Noworoczny Koncert Miejskiej Orkiestry Dtej w Centrum Kultury i Filmu

Bardzo si cieszymy, e nasze comiesiczne warsztaty dla dzieci przypady Pastwu do gustu. W nowym roku chcemy kontynuowa cykl warsztatów pod nazw „Klub modego muzealnika”, by dalej móc zachca modych turystów do odkrywania tajników naszego muzeum. ...
Czytaj ... zobacz Styczniowe warsztaty dla dzieci w Muzeum Miejskim

Kilka dni temu, 6 stycznia, ulicami Suchej Beskidzkiej przeszed Orszak Trzech Króli, który ju po raz dziewity zgromadzi mieszkaców by wspólnie obchodzi wito Objawienia Paskiego. Uroczysty pochód zakoczy si na dziedzicu Zamku Suskiego, a jego uczestnicy ...
Czytaj ... zobacz Orszak Trzech Krli przeszed ulicami Suchej Beskidzkiej

Pocztek stycznia to dobry czas by powiadamia o doniosych wydarzeniach majcych miejsce pod koniec ubiegego roku. Z przyjemnoci informujemy, e za swoje dokonania zosta wyróniony Dyrektor Muzeum Miejskiego – Andrzej Pe, który otrzyma Laur Babiogórski. Jest to p ...
Czytaj ... zobacz Laur Babiogrski dla Dyrektora Muzeum Miejskiego

Dnia 6 stycznia 2024 roku (tj. sobota) Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej bdzie nieczynne dla zwiedzajcych z powodu wita Trzech Króli.   Zapraszamy do udziau w Orszaku Trzech Króli, który bdzie prowadzi do Zamku Suskiego. W ramach orszaku bdzie moliwo zwied ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

Organizowane pod patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Koncerty Noworoczne to wydarzenia kulturalne o szczególnej randze, w czasie których w Suchej Beskidzkiej goszcz znakomici solici i wiatowej sawy muzycy, wystpujcy na najwikszych scenach operowych Polski i Europy. Due ...
Czytaj ... zobacz Jubileuszowe Koncerty Noworoczne zgromadziy komplety publicznoci

Zapraszamy mieszkaców Suchej Beskidzkiej do udziau w najwikszych w Polsce ulicznych jasekach zwanych „Orszakiem Trzech Króli”. Ju po raz dziewity w barwnym orszaku przejdziemy ulicami naszego miasta, by zaakcentowa tradycj wspólnego koldowania.  wi ...
Czytaj ... zobacz ORSZAK TRZECH KRLI 2024

Informujemy, e Park Zamkowy zosta otwarty. Zapraszamy! ...
Czytaj ... zobacz PARK ZAMKOWY ZOSTA OTWARTYlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: