home → Wydarzenia

Wydarzenia

  W zwizku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do fumigacji, w dniach:  17.05 (tj. roda), 18.05 (tj. czwartek), 23.05 (tj. wtorek) oraz 24.05 (tj. roda), w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej zastaj zawieszone usugi przewodnickie po Muzeum i po miecie oraz lekcje muzealne ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA

Dzie Matki to jedno z najpikniejszych wit!   Serdecznie zapraszamy na wyjtkowy koncert w wykonaniu uczniów Ogniska Muzycznego "Allegro", który odbdzie si 28 maja 2023 r. o godz. 16:30 w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego.   Wstp wolny! ...
Czytaj ... zobacz Koncert Ogniska Muzycznego Allegro

Fotorelacja z 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich na Zamku Suskim. W tym roku zaprosilimy turystów do zwiedzania tematycznego pt. ZAMEK SUSKI - PERA W KORONIE MAOPOLSKI,  w którym uczestniczyli  m. in. mieszkacy Dolnego  lska. Wicej: https:// ...
Czytaj ... zobacz DNI OTWARTE FUNDUSZY EUROPEJSKICH NA ZAMKU SUSKIM

Ju w najblisz niedziel tj. 14 maja 2023 r. w imieniu Organizatorów zapraszamy do Sali Rycerskiej Zamku Suskiego na Uroczyst Gal  wrczania nagród oraz Koncert Laureatów V Ogólnopolskiego Konkursu pt. „Modzi Artyci na Zamku Suskim”. Konkurs &nbs ...
Czytaj ... zobacz MODZI ARTYCI NA ZAMKU SUSKIM

Uwaga! Ze wzgldu na bezpieczestwo zwiedzajcych miasto, wynikajce z prac remontowych rynku Suchej Beskidzkiej, na czas trwania remontów zostaje zmodyfikowana trasa nr 1. Z trasy nr. 1 zostaje wyczony zespó kocielno-klasztorny. W zamian, trasa bdzie wzbogacona o poszerzone ...
Czytaj ... zobacz AKTUALIZACJA TRAS ZWIEDZANIA SUCHEJ BESKIDZKIEJ Z PRZEWODNIKIEM

Z przyjemnoci informujemy, e w ramach 10. edycji Dni Otwartych Funduszy Europejskich bdzie równie moliwo zwiedzania Zamku Suskiego i Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. Zapraszamy do zwiedzania kuratorskiego „Maego Wawelu” oraz wybranych wystaw Muzeum Miejskiego Such ...
Czytaj ... zobacz ZAMEK SUSKI - PERA W KORONIE MAOPOLSKI

„Suskie fascynacje kinem" Susk Majówk '2023 zakoczy  dzie  filmowy pt. "Suskie fascynacje kinem" przygotowany przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkie oraz Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera. Dzie filmowy stanowi swoisty marato ...
Czytaj ... zobacz Suskie fascynacje kinem

Rozpoczynamy sezon turystyczny, w zwizku z tym przypominamy o zmianie godzin pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. poniedziaek: nieczynne (oprócz 1-go maja) wtorek – sobota: 9:00 – 16:00 (ostatnie wejcie dla zwiedzajcych o 15.20) niedziela: 9:00 – 17:00 (ost ...
Czytaj ... zobacz Godziny pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w okresie letnim

Pocztki kina datuje si na koniec XIX wieku, cho fascynacje ruchomym obrazem s wczeniejsze i wi si z takimi urzdzeniami jak camera obscura i laterna magica (latarnia czarnoksiska). W tym okresie uwaano, e filmy nie maj przed sob adnej przyszoci i s jedynie przejawem chwilowej mod ...
Czytaj ... zobacz SUSKIE FASCYNACJE KINEM

Z przyjemnoci informujemy, e w zawizku z Susk Majówk przeduamy do 3 maja br. wystaw pt. "Suskie zainteresowania górami", która przygotowana zostaa w ramach konferencji naukowej pt. „Góry: podróe, badania, interpretacje. Prof. Walery Goete ...
Czytaj ... zobacz Wystawa pt. SUSKIE ZAINTERESOWANIA GRAMI przeduonalekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: