home → Ciekawostki

Ciekawostki

W niedzielny poranek Zmartwychwstania Paskiego bdziemy gromadzi si z rodzinami przy wielkanocnym niadaniu. Nie zabraknie skadania sobie ycze, czy dzielenia si wiconk.   Jakimi potrawami bdziemy si mogli wówczas raczy? Zapewne w kadym domu, w zalenoci od regio ...
Czytaj ... zobacz Wielkanocne niadanie

W kociele katolickim trwa Wielki Tydzie. Msza Wieczerzy Paskiej odprawiana w wielkoczwartkowy wieczór rozpocznie Triduum Paschalne, czyli czas, w którym celebrujemy Misterium Paschalne (mk, mier i zmartwychwstanie Chrystusa).   Prezentujemy drewnian rzeb Chrystusa ...
Czytaj ... zobacz Wielki Czwartek

Rok 2024 zosta ustanowiony przez Sejm i Senat Rokiem Rodziny Ulmów, gdy 80 lat temu, 24 marca 1944 roku, caa rodzina zostaa brutalnie zmordowana przez niemieckiego okupanta za ukrywanie kilku ydowskich rodzin. W ubiegym roku Maria i Józef Ulmowie oraz ich siedmioro dzieci zostali ...
Czytaj ... zobacz Rok 2024 Rokiem Rodziny Ulmw z Markowej

Wczoraj dotara do nas wiosna astronomiczna, a dzi, 21 marca, nasta pierwszy dzie wiosny kalendarzowej. W tradycji ludowej z nadejciem wiosny wizay si róne zwyczaje. Na przykad topiono bd palono marzann, czyli somian kuk odzian w bia szat, zdobion kolorowymi wstkami, ...
Czytaj ... zobacz Pierwszy dzie wiosny kalendarzowej

Dokadnie 155 lat temu, 19 marca 1869 roku, na wiat przyszed Józef Mehoffer.   By bardzo wszechstronnym artyst. Oprócz tworzenia dzie malarskich, witray, plakatów do czasopism, ksiek oraz grafik artystycznych i uytkowych, zajmowa si równie scenograf ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Jzefa Mehoffera

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si eksponat, który moe kojarzy si z kobietami w dniu ich wita. Mowa o puderniczce z pudrem marki „ANTIBA”. Opakowanie pudru wykonano z tektury barwionej w kolorze róowym. Na wieczku znajduj si kwiatowe emblem ...
Czytaj ... zobacz Puderniczka z pudrem

Skadamy wszystkim Paniom serdeczne yczenia w dniu ich wita. Na ekspozycji malarstwa nowoytnego i broni myliwskiej z kolekcji Habsburskiej, mog Pastwo zobaczy caopostaciowy portret Elbiety De Valois. Obraz powsta w XVI/XVII wieku i ukazuje sylwetk trzeciej ony Filipa II Habsburga. ...
Czytaj ... zobacz Dzie Kobiet

Poar zamku w Suchej, 2 marca 1905 roku.   (…) „Wbiegem do biblioteki, zamknem drzwi, patrz po ciemku na wszystkie strony, nigdzie najmniejszego blasku…id w gb biblioteki, robi rond poomacku, patrz na prawo, na lewo- nigdzie wiata; pocigam nosem, swd jest, ...
Czytaj ... zobacz Wspomnienie Michaa migrodzkiego o poarze zamku suskiego

24 lutego obchodzimy 83 rocznic mierci Emila Zegadowicza, który zmar w 1941 roku. By on polskim poet, dramaturgiem, tumaczem, mecenasem i kolekcjonerem sztuki, który swoj twórczoci zasyn w okresie dwudziestolecia midzywojennego. W 2017 roku, Muzeum Miejskie S ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Emila Zegadowicza

Wybitny naukowiec, kustosz zbiorów Biblioteki hr. Branickich na zamku w Suchej.   Dnia 24 lutego 1848 we wsi Medwiedówka urodzi si Micha migrodzki. Pochodzi z szlacheckiej rodziny legitymujcej si redniowiecznym herbem rycerstwa polskiego- Szreniawa, osiadej na Ukrai ...
Czytaj ... zobacz Micha migrodzki, rocznica urodzinlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: