home → Ciekawostki

Ciekawostki

Dzi obchodzimy Dzie Wszystkich witych, jutro – Zaduszki. W zwizku z tym przyjrzyjmy si bliej cmentarzowi w Suchej Beskidzkiej. Pocztkowo mieszkacy chowani byli na cmentarzu przykocielnym. Takie miejsce znajdowao si zaraz przy niewielkim kocióku ufundowanym przez Piotra Kom ...
Czytaj ... zobacz Dzie Wszystkich witych i Zaduszki

Dokadnie 383 lata temu, w 1640 roku, zmar Piotr Komorowski. Przez 32 lata by wacicielem Pastwa Suskiego, które przej w 1608 roku po mierci swojego ojca Krzysztofa Komorowskiego. Dziaalno Piotra sigaa poza mury zamkowe. Oprócz rozbudowy Suskiego Zamku w stylu renesansow ...
Czytaj ... zobacz Piotr Komorowski - rocznica mierci

Prezentujemy obraz autorstwa Franciszka Suknarowskiego pt. „Sabat” wykonany technik olejn na dykcie z faktur podobn do pótna. Obraz powsta po II Wojnie wiatowej. Ma format prostokta stojcego o wymiarach 82 cm x 68 cm. Obraz przedstawia trzy kobiety lecce na miotach n ...
Czytaj ... zobacz Obraz z czarownicami

Dnia 20 padziernika 1877 roku zmar w Nicei Aleksander Branicki.  By wacicielem suskiego zamku oraz zaoycielem synnej biblioteki, która znajdowaa si wewntrz zamkowych murów. Hrabia Branicki by jednym z pierwszych kolekcjonerów zabytków egipskich w Polsc ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci hr. Aleksandra Branickiego

Dzi (16 padziernika ) obchodzimy Dzie Papieski. Z tej okazji prezentujemy archiwalne zdjcia, przedstawiajce Kardynaa Karola Wojty gdy przyby on do Suchej Beskidzkiej. Pierwsza wizytacja kanonicza w Parafii suskiej odbya si 1959 roku i trwaa od 6 do 8 czerwca, natomiast druga miaa miejsc ...
Czytaj ... zobacz Wizytacje kardynaa Karola Wojtyy w Suchej Beskidzkiej

15 padziernika 1834 roku zosta spisany protokó stwierdzajcy powstanie zakadu hutniczego w Suchej. Protokó stwierdza, e w odlegoci 30 sni od drogi prowadzcej w kierunku Biaej (w kierunku zachodnim od Suchej) stoi zakad hutniczy zbudowany z drzewa na podmurowaniu o dugoc ...
Czytaj ... zobacz Huta w Suchej

Nadal mona otrzyma rcznie napisane listy, mimo e coraz czciej zostaj one zastpione wiadomociami elektronicznymi. Dzi (9 padziernika) obchodzone jest ich wito – Dzie Pisania Listów. Prezentujemy podróny piórnik firmy Marken. Nalea on niegdy do Emila Zeg ...
Czytaj ... zobacz Dzie Pisania Listw

wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia obchodzony jest 7 padziernika. W wielu szkoach jest on hucznie obchodzony. W tym dniu organizowane s róne aktywnoci i zabawy, dziki którym uczniowie poszerzaj swoj wiedz i lepiej rozumiej zasady, jakimi kieruje si matematyka. Z tej okazji pr ...
Czytaj ... zobacz wiatowy Dzie Tabliczki Mnoenia

wiatowy Dzie Morza w tym roku obchodzony jest 28 wrzenia. Celem tego dnia jest uwiadamianie o znaczeniu mórz w codziennym yciu. Wody mórz i oceanów pokrywaj okoo 71 % powierzchni caej Ziemi. Strefy morskie charakteryzuj si delikatnym rodowiskiem, czsto naraonym n ...
Czytaj ... zobacz wiatowy Dzie Morza

Jesie powoli wkracza do Parku Zamkowego, ale mimo to, spacerujc po ciekach parkowych mona zobaczy kwitnce rolinne okazy. Wród coraz czciej spadajcych kolorowych lici drzew ujrze mona chociaby kwitnce floksy, biae oraz ciemnoróowe. W okolicach domku ogrodnika zakwita ...
Czytaj ... zobacz Park zamkowy w jesiennym soculekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: