home → Ciekawostki

Ciekawostki

Wielkimi krokami zbliamy si w stron 2024 roku. Z tej okazji skadamy Pastwu serdeczne yczenia. Tradycja ycze noworocznych, jak i ycze witecznych, jest od dawien dawna gboko zakorzeniona w naszej kulturze. Otó wierzono, e w okresie 12 dni od Boego Narodzenia do wita Trze ...
Czytaj ... zobacz Nadchodzi Nowy Rok

W archiwum Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduj si zdjcia, w tym fotografie boonarodzeniowe z wntrza kocioa pw. Nawiedzenia Najwitszej Maryi Panny. Zdjcia datowane s na I poow XX wieku. Fot. Archiwum MMSB. ...
Czytaj ... zobacz Sucha. Okres Boego Narodzenia

Do tradycyjnych choinkowych ozdób nale wiaty. S to charakterystyczne dla polskiej kultury ludowej ozdoby w ksztacie kuli. Ich nazwa kojarzy si z kul ziemsk i stanowi symbol wadzy nowonarodzonego Chrystusa nad wiatem. Jest to ozdoba przestrzenna, dlatego moe przyjmowa równie ...
Czytaj ... zobacz wiaty

Wspominamy dzi witego Mikoaja, który co roku obdarowuje dzieci wspaniaymi prezentami. Jednak w rzeczywistoci by on biskupem z Miry, który y prawdopodobnie na przeomie III i IV wieku. W polskiej tradycji ludowej w. Mikoaj jest patronem pasterzy i opiekunem byda, któr ...
Czytaj ... zobacz Mikoajki

45 lat temu, 27 listopada 1978 roku, odszed pochodzcy z Suchej ppk. Tadeusz Semik, podpukownik Wojska Polskiego, dowódca 151. kompanii fortecznej „Wgierska Górka”.   J. A. Rogowski pisa: „Dowódca brygady pk J. Gadyk postawi, kpt. T. Semikowi ...
Czytaj ... zobacz Ppk. Tadeusz Semik

25 listopada obchodzony jest jako Dzie Kolejarza. Sucha Beskidzka od lat znana bya jako miasto kolejarzy, dlatego wszystkich zainteresowanych histori kolei na tutejszym terenie zachcamy do zapoznania si z naszym albumem „OD GALICYJSKIEJ KOLEI TRANSWERSALNEJ DO MIASTA KOLEJARZY. HISTORIA K ...
Czytaj ... zobacz wito Kolejarza

W nocy z 24 na 25 listopada, w wigili w. Katarzyny Aleksandryjskiej, obchodzimy katarzynki. Jest to staropolski zwyczaj, który praktykowany by przez kawalerów. W tym czasie modziecy poddawani byli wróbom, zabawom i przesdom, które dotyczyy oenku i poszukiwania pa ...
Czytaj ... zobacz Wigilia w. Katarzyny Aleksandryjskiej

18 listopada 1647 roku, w wieku zaledwie 29 lat, zmar dziedzic Pastwa Suskiego i bratanek Piotra Komorowskiego – Krzysztof Komorowski. Tego dnia na zamku suskim witowano chrzciny Konstancji Krystyny – córki Krzysztofa i Marcjanny Przyckiej. Na uroczystoci pojawili si zn ...
Czytaj ... zobacz Wspomnienie o Krzysztofie Komorowskim

W zbiorach muzeum znajduje si rysunek pochodzcy z kolekcji Emila i Marii Zegadowiczów, którego autorem jest Witold Pruszkowski. Rysunek zatytuowany „Studium gsi” ma ksztat prostokta lecego i zosta wykonany tuszem na papierze eberkowym. Ukazuje trzy przedstawienia ...
Czytaj ... zobacz Studium gsi

    Jan Pawe Gawlik urodzi si 20 czerwca 1836 roku w Pisarzowicach koto Biaej, w patriotycznej rodzinie wociaskiej. Jego rodzice, Anna i Marcin Jan, pragnc by ich syn wstpi na sieczk duchown zapewnili mu staranne wyksztacenie. Nauki pobiera w szkotach w Cieszynie i ...
Czytaj ... zobacz Doktor Jan Gawliklekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: