home → Ciekawostki

Ciekawostki

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si sztandar z 1973 roku, nalecy do Zwizku Inwalidów Wojennych Rzeczypospolitej Polskiej  Oddzia w Makowie Podhalaskim. Koo Terenowe Zwizku Inwalidów Wojennych RP pocztkowo znajdowao si w Suchej Beskidzkiej, a ...
Czytaj ... zobacz Sztandar Zwizku Inwalidw Wojennych RP

Nasze zbiory wzbogaci znaczek z serii „Zamki Polskie” - Zamek Sucha Beskidzka (S2 Pe 276 s39). Seria „Zamki w Polsce” skada si z 250 znaczków, wydawanych w podseriach szecio-znaczkowych. ...
Czytaj ... zobacz Znaczek pocztowy

Grafika "Zuchway ogrodnik (II)" autorstwa Józefa Mehoffera powstaa w technice akwaforty na papierze eberkowym, w formie prostokta lezcego. Odbitka graficzna powstaa w 1912 r. Mehoffer zaprojektowa dwa rysunki o tym samym temacie -"Zuchway ogrodnik (I) i (II)". G ...
Czytaj ... zobacz Zuchway ogrodnik (II)

Dzi obchodzimy Dzie Wszystkich witych, jutro – Zaduszki. W zwizku z tym przyjrzyjmy si bliej cmentarzowi w Suchej Beskidzkiej. Pocztkowo mieszkacy chowani byli na cmentarzu przykocielnym. Takie miejsce znajdowao si zaraz przy niewielkim kocióku ufundowanym przez Piotra Kom ...
Czytaj ... zobacz Dzie Wszystkich witych i Zaduszki

Dokadnie 383 lata temu, w 1640 roku, zmar Piotr Komorowski. Przez 32 lata by wacicielem Pastwa Suskiego, które przej w 1608 roku po mierci swojego ojca Krzysztofa Komorowskiego. Dziaalno Piotra sigaa poza mury zamkowe. Oprócz rozbudowy Suskiego Zamku w stylu renesansow ...
Czytaj ... zobacz Piotr Komorowski - rocznica mierci

Prezentujemy obraz autorstwa Franciszka Suknarowskiego pt. „Sabat” wykonany technik olejn na dykcie z faktur podobn do pótna. Obraz powsta po II Wojnie wiatowej. Ma format prostokta stojcego o wymiarach 82 cm x 68 cm. Obraz przedstawia trzy kobiety lecce na miotach n ...
Czytaj ... zobacz Obraz z czarownicami

Dnia 20 padziernika 1877 roku zmar w Nicei Aleksander Branicki.  By wacicielem suskiego zamku oraz zaoycielem synnej biblioteki, która znajdowaa si wewntrz zamkowych murów. Hrabia Branicki by jednym z pierwszych kolekcjonerów zabytków egipskich w Polsc ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci hr. Aleksandra Branickiego

Dzi (16 padziernika ) obchodzimy Dzie Papieski. Z tej okazji prezentujemy archiwalne zdjcia, przedstawiajce Kardynaa Karola Wojty gdy przyby on do Suchej Beskidzkiej. Pierwsza wizytacja kanonicza w Parafii suskiej odbya si 1959 roku i trwaa od 6 do 8 czerwca, natomiast druga miaa miejsc ...
Czytaj ... zobacz Wizytacje kardynaa Karola Wojtyy w Suchej Beskidzkiej

15 padziernika 1834 roku zosta spisany protokó stwierdzajcy powstanie zakadu hutniczego w Suchej. Protokó stwierdza, e w odlegoci 30 sni od drogi prowadzcej w kierunku Biaej (w kierunku zachodnim od Suchej) stoi zakad hutniczy zbudowany z drzewa na podmurowaniu o dugoc ...
Czytaj ... zobacz Huta w Suchej

Nadal mona otrzyma rcznie napisane listy, mimo e coraz czciej zostaj one zastpione wiadomociami elektronicznymi. Dzi (9 padziernika) obchodzone jest ich wito – Dzie Pisania Listów. Prezentujemy podróny piórnik firmy Marken. Nalea on niegdy do Emila Zeg ...
Czytaj ... zobacz Dzie Pisania Listwlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: