home → Ciekawostki

Ciekawostki

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si uwieczniony na szkle plakat filmu „Kopernik”, który wywietlany by w suskim kinie „Smrek”. Jest to polsko-niemiecka produkcja z 1972 roku w reyserii Ewy i Czesawa Petelskich. Premiera fil ...
Czytaj ... zobacz Film pt. Kopernik

Jednym z patronów 2023 roku jest Mikoaj Kopernik, astronom pochodzcy z toruskiej rodziny kupieckiej. Najbardziej znany jest ze swojego dziea „O obrotach sfer niebieskich”, w którym przedstawi zaoenia o heliocentrycznej budowie Ukadu Sonecznego. Mikoaj Kopernik ...
Czytaj ... zobacz Mikoaj Kopernik, patron 2023 roku

20 maja znany jest jako wiatowy Dzie Pszczó. Ma on na celu podkrelenie znaczenia pszczó w pozyskiwaniu ywnoci i zwrócenie uwagi na zagroenia dla tych owadów. Jako ciekawostk warto wiedzie, i pszczoy zapylaj a 77% gatunków rolin, z kt&oac ...
Czytaj ... zobacz wiatowy Dzie Pszcz

18 maja 1785 roku zostay przywrócone w Suchej jarmarki, które zlikwidowano po zajciu Galicji przez Austri. W XVIII wieku osadom nadawano przywileje jarmarczne, które cile okrelay liczb dni targowych oraz wyznaczay miejsca do prowadzenia handlu. Zazwyczaj miejscowoci ...
Czytaj ... zobacz Jarmark suski

Dzisiaj obchodzimy wiatowy Dzie Pieczenia. Chyba kady lubi smakowa pysznych ciast i ciasteczek. Ale i sam proces pieczenia ma aspekt kulturowy i spoeczny. Wspólne przebywanie w kuchni, wspópraca, rozmowy w gronie rodziny czy przyjació, dzielenie si przepisami. Prezent ...
Czytaj ... zobacz wiatowy Dzie Pieczenia

10 maja 1908 roku zosta konsekrowany nowy koció parafialny w Suchej. witynia powstaa  z fundacji hr. Anny Branickiej i jej syna Wadysawa oraz kolejarzy suskich. Autorem projektu zosta znany krakowski architekt Teodor Talowski. Budow wityni rozpoczto w 1896 roku.   ...
Czytaj ... zobacz Rocznica konsekracji nowego kocioa w Suchej

8 maja mija dokadnie osiemdziesit lat od zlikwidowania Getta dla ydów na terenie Suchej, mieszczcego si w budynku suskiego browaru (róg ulicy Beniowskiego i Mickiewicza). Getto istniao w latach 1939-1943. Hitlerowcy wizili w nim okoo 300 ydów, którym nie udao si ...
Czytaj ... zobacz 80 lat od likwidacji getta w Suchej

Z okazji obchodzonego dzi (8 maja) Ogólnopolskiego Dnia Bibliotekarza i Bibliotek przypominamy o Bibliotece Branickich, która miecia si w parterowych pomieszczeniach Zamku Suskiego.   Jej zaoycielem by jeden z wacicieli zamku – Aleksander Branicki wraz z on Ann ...
Czytaj ... zobacz Biblioteka Branickich w Zamku Suskim

3 maja 1891 roku, w setn rocznic ogoszenia Konstytucji 3-go Maja, modzie szkolna z Suchej zasadzia za kaplic (na lewo) przy murze drzewa: db - Kociuszko, lipa - Gowacki, jawor - Kiliski.   Z okazji wita Konstytucji 3 Maja w egzemplarzu dodatku do Kuriera Literacko-Naukowego z ...
Czytaj ... zobacz Konstytucja 3 Maja

2 maja to wito Flagi Rzeczypospolitej, która jest jednym z trzech symboli narodowych (wraz z godem i hymnem). Prezentujemy kilka wanych kwestii na temat uytkowania flagi narodowej: • Flaga Polski ma kolor biay i czerwony, jest w ksztacie prostokta, którego stosunek b ...
Czytaj ... zobacz wito Flagi Rzeczypospolitejlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: