home → Ciekawostki

Ciekawostki

XVII-wieczna kaplica w wiey zegarowej suskiego zamku powstaa z fundacji Piotra Komorowskiego. W 1614 roku zakoczono budow kaplicy i powiecono j w. Piotrowi Apostoowi. Ta niewielka witynia mieszczca si w murach zamkowych w caoci pokryta bya pónogotyck polichromi o temacie iko ...
Czytaj ... zobacz Polichromia kaplicy zamkowej

23 wrzenia 1982 roku odbyo si uroczyste przekazanie Szpitala suskiego (bez Przychodni Specjalistycznych i Administracji) przez generalnego wykonawc – Ministra Budownictwa in. Tadeusza Opolskiego. W imieniu budowniczych Szpitala mgr in. Wiesawa Kasprzyk, wrczya symboliczny klucz od bra ...
Czytaj ... zobacz 40 rocznica funkcjonowania Szpitala w Suchej Beskidzkiej

W okresie I Wojny wiatowej Sucha bya punktem pomocy lekarskiej dla rannych onierzy. Po zwiniciu szpitala wojennego i stacji chorych od kwietnia 1917 roku w Zamku zlokalizowany zosta szpital Czerwonego Krzya dla rekonwalescentów na 1200 óek, którymi opiekoway si siostr ...
Czytaj ... zobacz Szpital wojskowy w zamku suskim

Dzi obchodzimy Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Paskiej (w tradycji ludowej dzie ten zwany jest równie Boym Ciaem). W Polsce, jest to dzie wolny od pracy, za obchody wi si z procesjami z Najwitszym Sakramentem, które odbywaj si w parafiach. ...
Czytaj ... zobacz Uroczysto Boego Ciaa

Wród obrazów znajdujcych si w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej jednym z eksponatów jest pótno zatytuowane „Bóg zrzuca mann”. Obraz zosta wykonany przez nieznanego artyst w technice oleodruku (oleografii) na pótnie, w formie prostokta ...
Czytaj ... zobacz Manna z nieba

Wszystkim dzieciom yczymy radosnych i niezapomnianych chwil, by umiech zawsze goci na ich twarzach. W zbiorach muzealnych w Zamku Suskim znajduje si akwarela autorstwa Jana Mroziskiego pt. „Chopiec w okularach” z I poowy XX wieku. Artysta zaprezentowa chopca w mundurku szkol ...
Czytaj ... zobacz Dzie Dziecka

W ten szczególny dzie, jakim jest Dzie Mamy, skadamy serdeczne yczenia wszystkim mamom.   W zbiorach Muzeum Miejskiego znajduj si obrazy ukazujce kobiece oblicza, w tym pótno przedstawiajce Mari Zegadowicz z matk Jadwig z Zapaowiczów Kurowsk. Dzieo wykona ...
Czytaj ... zobacz Dzie Mamy

23 maja 1842 roku urodzia si Maria Konopnicka. Spdzajc w 1890 roku w Suchej wypoczynek (bya w miejscowoci od 19 marca do 15 lipca) prawdopodobnie witowaa tu swoje czterdzieste ósme urodziny. W czasie pobytu odwiedzia Bibliotek Branickich mieszczc si wówczas w Zamku Suskim ...
Czytaj ... zobacz Urodziny Marii Konopnickiej

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si uwieczniony na szkle plakat filmu „Kopernik”, który wywietlany by w suskim kinie „Smrek”. Jest to polsko-niemiecka produkcja z 1972 roku w reyserii Ewy i Czesawa Petelskich. Premiera fil ...
Czytaj ... zobacz Film pt. Kopernik

Jednym z patronów 2023 roku jest Mikoaj Kopernik, astronom pochodzcy z toruskiej rodziny kupieckiej. Najbardziej znany jest ze swojego dziea „O obrotach sfer niebieskich”, w którym przedstawi zaoenia o heliocentrycznej budowie Ukadu Sonecznego. Mikoaj Kopernik ...
Czytaj ... zobacz Mikoaj Kopernik, patron 2023 rokulekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: