home → Ciekawostki

Ciekawostki

W dniu 2 marca 1905 roku, okoo godziny 9.00 rano, wybuch poar na zamku suskim. Przez 3 dni ogie gasio ponad 100 ludzi: straaków, leników, kolejarzy i suba dworska. Wezwani telegraficznie straacy, przybyli z pomoc z Makowa, Jordanowa i ywca. Przyjecha równie pluton ...
Czytaj ... zobacz Poar zamku suskiego

24 lutego 1941 roku, zmar Emil Zegadowicz, polski poeta, dramaturg, tumacz, mecenas i kolekcjoner sztuki, który swoj twórczoci zasyn w okresie dwudziestolecia midzywojennego. Zebran przez niego kolekcj malarstwa, grafiki, rzeby oraz meble mog Pastwo oglda w Muzeum Miej ...
Czytaj ... zobacz Miny 82 lata od mierci Emila Zegadowicza

22 lutego 1875 roku Aleksander Branicki, waciciel Suskiego Zamku, zaoyciel Biblioteki Branickich, jeden z pierwszych archeologów amatorów, fotograf, mionik podróy, gór i natury, mecenas nauki zosta uznany doywotnim czonkiem Polskiego Towarzystwa Tatrzaskiego. ...
Czytaj ... zobacz Aleksander Branicki czonkiem Towarzystwa Tatrzaskiego

Dzi w kalendarzu katolickim obchodzimy rod Popielcow zwan niekiedy Popielcem, a dawniej Wstpn rod. Jest to dzie rozpoczynajcy Wielki Post, czyli 46-dniowy okres przed Wielkanoc (po odjciu niedziel okres postu trwa 40 dni). W tym czasie obowizuje wstrzemiliwo od pokarmów mis ...
Czytaj ... zobacz Popielec

W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajduje si przedmiot, który by niezbdny w kadej kuchni. Prezentujemy yk cedzakow, dziki której mona byo wyowi gotowan lub smaon ywno bez ryzyka rozprysków i oparze. Dzi ten przedmiot jest powszechnie dostp ...
Czytaj ... zobacz yka cedzakowa

Dzi obchodzimy „Tusty Czwartek”, który rozpoczyna ostatni tydzie karnawau. Karnawa, zwany te zapustami, jest to radosny okres trwajcy od wita Trzech Króli a do wtorku poprzedzajcego rod Popielcow. W tym czasie organizuje si huczne, niekiedy przebierane zab ...
Czytaj ... zobacz Zwyczaje ostatkowe

Wszystkich mioników pisania piórem zapraszamy do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, by mogli zobaczy kolekcj piór oraz kaamarzy znajdujca si w zbiorach Muzeum. Kaamarze uywane na przestrzeni lat wykonywane byy ze zrónicowanych materiaów (metal, dr ...
Czytaj ... zobacz Oglnopolski Dzie Pisania Pirem

W Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej posiadamy eksponaty cenne pod wzgldem historycznym i kulturowym, które wypoyczamy na due wystawy do innych Muzeów w Polsce. Obecnie grafik Stefana echowskiego pochodzc z naszych zbiorów mona zobaczy na wystawie: „Nowy poczt ...
Czytaj ... zobacz Wystawa "Nowy pocztek. Modernizm w II RP"

10 lutego swoje wito obchodz wszystkie osoby zajmujce si produkcj monet, gdy dzi obchodzimy Dzie Mincerza. Z tej okazji prezentujemy znajdujc si w zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej mosin monet wybit przez Mennic Polsk w 2012 roku. Pamitkowy dukat, wacy 8,4 g oraz ...
Czytaj ... zobacz Dukat suski

Dokadnie 469 lat temu, 8 lutego 1554 roku, pochodzcy z Florencji zotnik – Gaspare Castiglione naby od Stanisawa Supskiego Such oraz poblisk Stryszaw. Dziesi lat póniej, 21 lutego 1564 roku, na sejmie przed królem Zygmuntem Augustem odbya si nobilitacja waciciela d ...
Czytaj ... zobacz Waciciel dbr suskich w XVI wiekulekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: