homeWydarzenia → 15 LAT MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

15 LAT MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

Dokadnie 15 lat temu  (tj. 15. wrzenia 2007 roku) w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego zainaugurowao sw dziaalno Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej. 

W cigu 15 lat Muzeum przygotowao ponad 35 wystaw o rónorodnej tematyce, ukazujcych zarówno histori i dziedzictwo kulturowe Suchej Beskidzkiej oraz regionu, jak i prezentujcych sztuk polsk i europejsk. Do najwaniejszych naleay m.in.:

 • „KOLEKCJA MALARSTWA NOWOYTNEGO HABSBURGÓW YWIECKICH” (2007)
 • „Z HISTORII SUSUKIEJ KOLEI” (2008) 
 • „POR FIDE ET PATRIA” ZA WIAR I OJCZYZN (2009)
 • „DIALOGI, KORESPONDENCJE, MALARSKA RZECZYWISTO WOJCIECHA WEISSA I ANERI” 
 • MISJE FRANCISZKASKIE W AMERYCE I AFRYCE (2011)
 • JACEK Malczewski (1854-1929) – malarstwo i rysunek (2011)
 • „SDOWNICTWO W PASTWIE SUSKIM ORAZ DAWNE NARZDZIA TORTUR I KAR” (2012)
 • „FUNDACJE KOMOROWSKICH i ich wpyw na rozwój Suchej (1613-1614)” (2013)
 • „BITWY KAMPANII WRZENIOWEJ W MALARSTWIE ANDRZEJA ZIELISKIEGO: KROJANTY, MOKRA, WGIERSKA GÓRKA, WYSOKA” (2013) 
 • „SUCHA BESKIDZKA. MIASTO WIELU WYMIARÓW. HISTORIA ZAPISANA W OBRAZIE” 1848-2015 (2015)
 • „BOGU NA CHWA, LUDZIOM NA POYTEK. 130 LAT STRAY POARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1886-2016” (2016)
 • „NAJSTARSZE OSADNICTWO W DOLINIE RZEKI SKAWY” (2016) 
 • „MIASTO KOLEJARZY. HISTORIA KOLEI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ 1884 - 2021” (2021)
 • „W POSZUKIWANIU PIKNA PRZYRODY. PODRÓE WALEREGO GOETLA I PIOTRA CHRZSTOWSKIEGO” (2022)

Wydane zostay w ramach dziaa statutowych Muzeum katalogi  dokumentujce  prezentowane zbiory oraz publikacje przybliajce wybrane dzieje miasta i jego specyfik:

 • ,,Z DZIEJÓW PARAFII SUSKIEJ” ( 2008 )
 •  ,,PIENIDZ W HISTORII’’ ( 2009 )
 •  „MALARSKA RZECZYWISTO WOJCIECHA WEISSA I ANERII. KATALOG MALARSTWA ARTYSTY Z OPISEM DZIE PREZENTOWANYCH NA WYSTAWIE” ( 2009)
 • ,,PANOWIE SUSKIEGO ZAMKU” (2013)
 • ,,MINIPRZEWODNIKI PO SUCHEJ BESKIDZKIEJ’’ , T. 1-14 (2013-2015) 
 • ,,BOGU NA CHWA, LUDZIOM NA POYTEK. 130 LAT STRAY POARNEJ W SUCHEJ BESKIDZKIEJ (1886-2016)’’ (2016)
 • ,,W SFERZE SACRUM. KAPLICZKI, FIGURKI I PRZYDRONE KRZYE ZIEMI SUSKIEJ’’ (2016) 
 • „NAJSTARSZE OSADNICTWO W DOLINIE RZEKI SKAWY” (2016)
 • „OD GALICYJSKIEJ KOLEI TRANSWERSALNEJ DO MIASTA KOLEJARZY. HISTORIA KOLEI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.” (2021)

 

 

Zdjcia z Inauguracji dziaalnoci Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (archiwum cyfrowe MMSB)
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: