home → Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zameksucha.pl 

 • Data publikacji strony internetowej: 2021-04-30
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-04-30

 

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ

 

Strona internetowa jest zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

 

PRZYGOTOWANIE DEKLARACJI W SPRAWIE DOSTĘPNOŚCI

 

 • Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

 

INFORMACJE ZWROTNE I DANE KONTAKTOWE

 

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z:

 • Joanna Sajewicz
 • E-mail: it@sucha-beskidzka.pl
 • Telefon: 338742605

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia
  w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

 

SKARGI I ODWOŁANIA

 

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego - pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka
 • Adres: ul. Mickiewicza 19, 34-200 Sucha Beskidzka
 • Poczta elektroniczna: burmistrz@sucha-beskidzka.pl

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/).

 

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA


 

W zakresie dostępności architektonicznej:

 

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

 1. Muzeum zlokalizowane jest w budynku zamku w skrzydle południowym (parter i pierwsze piętro) oraz w skrzydle zachodnim (I piętro). Wejście na parterze od strony dziedzińca – możliwy wjazd na wózkach inwalidzkich lub od strony parku (kilka stopni, drzwi szerokie).
 2. Kasa muzeum, punkt informacji turystycznej oraz wystawa archeologiczna znajdują się na poziomie parteru, można poruszać się na wózkach.
 3. Pozostałe wystawy znajdują się na I piętrze, na które prowadzi stroma klatka schodowa wyposażona w poręcz. Istnieje możliwość wyjścia na I piętro łagodną klatką schodową wyposażoną w poręcze z dziedzińca na skrzydło zachodnie (należy poinformować pracownika muzeum w kasie muzeum). Obiekt zabytkowy z brakiem możliwości montażu windy.
 4. Aranżacja przestrzeni wystawienniczych , korytarze, ciągi komunikacyjne na parterze i I piętrze oraz drzwi na każdym poziomie wolne są od przeszkód dla osób niepełnosprawnych.
 5. Toalety ogólnodostępne (szerokie) znajdują się na I piętrze.
 6. Parking ogólnodostępny. Kilka miejsc postojowych znajduje się przed zamkiem, pozostała, duża część parkingu przylega od strony północnej do zamku. Istnieje możliwość zatrzymania się przed bramą wjazdową na dziedziniec, tak by osoba niepełnosprawna mogła opuścić pojazd – po wcześniejszym poinformowaniu pracowników muzeum.
 7. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.

Dział Etnograficzny Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej – „Domek Ogrodnika”

Zamkowa 1, 34-200 Sucha Beskidzka

 1. Budynek „Domek Ogrodnika” znajduje się w parku zamkowym. Dojście z dziedzińca pod południowo-wschodnią wieżą do parku skąd wzdłuż południowego skrzydła zamku po żwirowej szerokiej ścieżce, a później „polną drogą” wzdłuż budynku oranżerii (ok. 50 m).
 2. Wejście do budynku – drzwi o szerokości 1 m z progiem. Przestrzeń wystawiennicza znajduje się na parterze i jest wolna od przeszkód dla osób niepełnosprawnych.
 3. Bilet należy zakupić w kasie w muzeum na parterze w budynku zamku.
 4. Zwiedzanie działu etnograficznego tylko z przewodnikiem. Należy wcześniej zarezerwować termin.
 5. Brak toalet.
 6. Parking ogólnodostępny, kilka miejsc postojowych znajduje się przed zamkiem, pozostała, duża część parkingu przylega od strony północnej do zamku. Istnieje możliwość zatrzymania się przed bramą wjazdową na dziedziniec w celu „wysadzenia” osób z niepełnosprawnościami – po wcześniejszym poinformowaniu pracowników muzeum.
 7. Nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. Na miejscu brak osoby, która posługuje się językiem migowym.

 

INFORMACJE DODATKOWE

 

Ułatwienia

 

Strona internetowa posiada ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami:

 • można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki internetowej.

 

INNE INFORMACJE I OŚWIADCZENIA

 

Strona internetowa aktualizowana jest na bieżąco. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej była na jak najwyższym poziomie, a stwierdzone bariery w dostępności cyfrowej były niezwłocznie usuwane/korygowane.
  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: