homeWydarzenia → INFORMACJA

INFORMACJA

 

W zwizku z prowadzonymi pracami przygotowawczymi do fumigacji, w dniach:

 17.05 (tj. roda), 18.05 (tj. czwartek), 23.05 (tj. wtorek) oraz 24.05 (tj. roda),

w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej zastaj zawieszone usugi przewodnickie po Muzeum i po miecie oraz lekcje muzealne.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: