homeZabytki → Nowy Kościół w Suchej Beskidzkiej

Nowy Kościół w Suchej Beskidzkiej

Nowy Kościół w Suchej wzniesiony został w latach 1895-1907, w stylu malowniczego eklektyzmu, według projektu znanego i cenionego krakowskiego architekta Teodora Talowskiego. Fundatorami kościoła byli Anna hrabina Branicka i jej syn Władysław oraz suscy parafianie, wśród których znaczący wkład wnieśli kolejarze.

Prace wykonywane były pod kierunkiem znanych polskich architektów: Tadeusza Stryjeńskiego i Franciszka Mączyńskiego. Ołtarz główny w 1912 r. wykonał sam Antoni Madeyski w Rzymie, według projektu Zygmunta Hendla z marmurów rozebranego starochrześcijańskiego kościoła włoskiego.
Kościół jest jednonawową świątynią z otwartym transeptem równym szerokości nawy, z wydłużonym prezbiterium i charakterystycznym obejściem zamkniętym wieloboczną absydą.
Obecnie w prezbiterium warto zwrócić uwagę na figury dwóch ewangelistów obok tabernakulum (pochodzą z wyposażenia starego kościoła) oraz kamienne posągi świętych polskich: Jana Kantego, Stanisława Biskupa, Stanisława Kostki i Kazimierza Jagiellończyka. Ciekawe są również ołtarze boczne: lewy – św. Józefa i Męki Pańskiej z 1927 r. oraz prawy – Serca Pana Jezusa z figurami św. Franciszka i św. Antoniego z 1914-1915 r.
Piękną ambonę o cechach neoromańskich zaprojektował Teodor Talowski.
Powyżej portalu głównego, na fasadzie, zwraca uwagę potężna, czterometrowa figura Chrystusa na Krzyżu, nad nią Gołębica, jako wyobrażenie Ducha Świętego, poniżej - w czterech narożnikach wieży, umieszczono naturalnej wielkości kamienne posągi, przedstawiające Matkę Bożą, św. Jana Ewangelistę, św. Annę i św. Józefa. Ściany kościelnego wnętrza pokrywa polichromia Mariana Konarskiego i Tadeusza Kurka z 1957 r. Kościół wyróżnia 54 metrowa strzelista wieża, stanowiąca dominujący punkt architektoniczny w krajobrazie miasta.

Parafia Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny w Suchej Beskidzkiej
ul. Kościelna 3
34-200 Sucha Beskidzka
Tel. 33 874 48 80
http://www.parafiasucha.pl/
 

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: