home → Położenie geograficzne miasta

Położenie geograficzne miasta

Sucha Beskidzka leży w pięknej kotlinie śródgórskiej, w dolnej części doliny rzeki Stryszawki i u jej ujścia do  rzeki Skawy. 
 


Rzeka Skawa. Odcinek od mostu na ul. Makowskiej do kładki na Garce

Od południa opadają nad miasto stoki Magurki (872 m n.p.m.) i Pykowicy (605 m n.p.m.), wchodzące w skład Pasma Jałowieckiego w Beskidzie Żywieckim, od północnego zachodu dominują nad Suchą kulminacje Jasienia (521 m n.p.m.) i Lipskiej Góry (631 m n.p.m.) w pasemku Żurawnicy (724 m n.p.m.) w Beskidzie Małym, zaś na północnym wschodzie przyciąga wzrok kształtna sylwetka Mioduszyny (632 m n.p.m.), najdalej wysuniętego na zachód wzniesienia głównego grzbietu Pasma Koskowej Góry (867 m n.p.m.) w Beskidzkie Makowskim (Średnim).

 

Widok na Mioduszynę z Podksięża

Widok na Mioduszynę z Os. Nowy Świat

 

Warto zaznaczyć, że część geografów i krajoznawców zalicza zarówno pasemko Żurawnicy, jak i Pasmo Jałowieckie do Beskidu Makowskiego, zatem, biorąc pod uwagę różne propozycje podziałów Beskidów, można twierdzić, że Sucha leży bądź na styku trzech ich części: Makowskiego, Małego i Żywieckiego, bądź w Beskidzie Makowskim (Średnim).


Historyczne centrum miasta wraz z rynkiem, zespołem kościelno-klasztornym i pobliskim zespołem zamkowo-parkowym mieści się nieco na zachód od ujścia Stryszawki do Skawy, zaś główna oś zabudowy miejskiej skupia się na linii wschód–zachód wzdłuż szerokiej w tym miejscu doliny Stryszawki.

Główną arterią komunikacyjną Suchej jest ulica Mickiewicza, przy której mieści się większość urzędów i sklepów, a także nowoczesny pasaż handlowy. W pobliżu ulicy Mickiewicza stoją także bloki dwóch osiedli mieszkaniowych: Beskidzkiego i Na Stawach, a jej przedłużeniem jest ulica Role, położona wśród domów kilku osiedli, określanych najczęściej tym właśnie wspólnym mianem – Role.

 

Widok na pasaż handlow i Osiedle Na Stawach

 

Charakterystycznym elementem suskiego krajobrazu są liczne osiedla i przysiółki, powstające na przestrzeni wielu lat w dolinach potoków spływających z pobliskich wzniesień (największe i   najważniejsze z nich to Błądzonka i Zasypniczanka), a także bezpośrednio na stokach gór otaczających miasto, zwłaszcza na północnych stokach Magurki.
Najniższy punkt miasta znajduje się na jego północno-wschodnich krańcach (dolina Skawy na granicy Suchej Beskidzkiej i Zembrzyc – ok. 315 m n.p.m.), najwyższym zaś jest wierzchołek Magurki (872 m n.p.m.).
 
Więcej informacji na temat położenia geograficznego miasta oraz przynależności otaczających ją wzniesień do poszczególnych części Beskidów znajduje się w folderze "Położenie geograficzne" (10. tomik serii miniprzewodnków po Suchej Beskidzkiej; do pobrania https://www.zameksucha.pl/upload/files/105371-10.pdf

 

 

 


     Położenie geograficzne miasta - 1
   Położenie geograficzne miasta - 2
   Położenie geograficzne miasta - 3
   Położenie geograficzne miasta - 4


  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: