homeZabytki → Stary Kościół w Suchej Beskidzkiej

Stary Kościół w Suchej Beskidzkiej

Został zbudowany w latach 1613-1614 przez Piotra Komorowskiego. Bryłę kościoła utrzymano w tradycjach późnogotyckich, z licznymi renesansowymi elementami zdobniczymi. Jednonawową świątynię wyróżnia niewielkie prezbiterium zamknięte ścianą prostą oraz boczną kaplicą.

Wyposażenie wnętrza świątyni łączy cechy typowe dla renesansu i baroku. Uwagę zwraca kolebkowe, drewniane sklepienie z barokową polichromią (druga połowa XVII wieku), przedstawiającą scenę Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny oraz rokokowe ołtarze o niezwykle bogatym detalu.
Zwieńczenie skarpy osadzonej przy zachodniej ścianie kościoła, wyróżnia herb Komorowskich - Korczak. Obok, w ścianie arkady łączącej kościół z późnorenesansowym budynkiem klasztoru z 1624 roku (obecną plebanią) osadzone zostały dwie unikatowe tafle majolikowe, przedstawiające scenę ukrzyżowania oraz herb Korczak. Pod przejściem na postumencie mieści się nisza arkadowa, w której osadzony został kamienny posąg Chrystusa upadającego pod krzyżem, datowany na 2. połowę XVIII wieku.
Do pierwszej połowy XIX wieku poza kościołem i klasztorem na terenie zespołu mieściło się siedem kaplic cmentarnych, ponieważ plac przed starym kościołem do końca XVIII wieku pełnił rolę cmentarza. Do dnia dzisiejszego zachowały się tylko trzy.

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: