homeCiekawostki → Konstytucja 3 Maja

Konstytucja 3 Maja

233 lata temu, w 1791 roku uchwalono Konstytucj 3 Maja. Bya to pierwsza w Europie (a  druga na wiecie) ustawa, która regulowaa organizacje wadz pastwowych oraz prawa i obowizki obywateli. Wówczas stalimy si pastwem konstytucyjnym.

Na przestrzeni lat, byy wprowadzane na naszych terenach róne konstytucje, które ulegay zmianom i nowelizacjom.

Podobnie zmienia si towarzyszcy Polsce od wieków wizerunek Ora Biaego. Co na jego temat mówi obecna Konstytucja RP ?

Zgodnie z art. 28 Konstytucji RP i Ustaw z 31 stycznia 1980 roku o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz pieczciach pastwowych „Godem Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek ora biaego ze zot koron na gowie zwróconej w prawo, z rozwinitymi skrzydami, z dziobem i szponami zotymi, umieszczony w czerwonym polu tarczy”.

Co ciekawe, w Ustawie zostao zastosowane nazewnictwo „Godo Rzeczypospolitej Polskiej”, jednak pod wzgldem heraldycznym jej definicja opisuje cay herb, a wic godo wraz z tarcz barwy czerwonej. W zwizku z tym poprawnie okrela powinno si herb Rzeczypospolitej Polskiej.

Powysza sytuacja jest spowodowana faktem, i nasze godo pastwowe jest stylizowanym heraldycznie ukoronowanym orem biaym, którego pierwotny owalny ksztat by uywany w pieczciach pastwowych, za godo umieszczone w czerwonym polu tarczy, zgodnie z zasadami heraldyki jest herbem.

Fot. Ryngraf z orem 3 Puku Piechoty Legionów, wymiary 11,9 cm x 15,4 cm, zbiory MMSB.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: