homeCiekawostki → Mikołaj Kopernik, patron 2023 roku

Mikołaj Kopernik, patron 2023 roku

Jednym z patronów 2023 roku jest Mikołaj Kopernik, astronom pochodzący z toruńskiej rodziny kupieckiej. Najbardziej znany jest ze swojego dzieła „O obrotach sfer niebieskich”, w którym przedstawił założenia o heliocentrycznej budowie Układu Słonecznego.

Mikołaj Kopernik był prawdziwym człowiekiem renesansu wykorzystującym wiedzę z różnych dziedzin nauki i sztuki. Oprócz zamiłowania do astronomii i astrologii swoją uwagę poświęcał również matematyce, ekonomii, kartografii, filologii, a nawet strategiom wojskowym. Był również uczonym, prawnikiem, dyplomatą, lekarzem oraz niższym duchownym katolickim.

By pamięć o toruńskim uczonym nie została utracona, Jan Niepomucen Kamiński stworzył dwuwiersz, który każdy prawdopodobnie słyszał w okresie nauki szkolnej:

„Wstrzymał słońce, ruszył ziemię, Polskie go wydało plemię”

W tym roku mija 550 rocznica urodzin oraz 480 rocznica śmierci Mikołaja Kopernika. W zbiorach Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej znajdują się eksponaty nawiązujące do postaci uczonego.

Fot. 1. Drewniana rzeźba Mikołaja Kopernika, Zbiory MMSB.
  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: