homeWystawy stae → Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy

Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy

Wystawa prezentuje wyniki bada archeologicznych, prowadzonych na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Skawie (winna Porba – Jezioro Mucharskie) na przestrzeni 13 ostatnich lat. Wszystkie zabytki pozyskane w czasie prac wykopaliskowych wraz z dokumentacj w 2015 roku, na wniosek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagielloskiego oraz Regionalnego Zarzdu Gospodarki Wodnej, decyzj Maopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostay przekazane naszemu muzeum, które opracowao i przygotowao pierwsz sta ekspozycj obrazujc histori osadnictwa pradziejowego na tym terenie. Wystaw uzupenia cz edukacyjna, prezentujca w przystpny sposób podstawowe wiadomoci o najdawniejszej historii czowieka. Obraz zjawisk kulturowych, obejmujcych pradzieje dorzecza mikroregionu górnej i rodkowej Skawy, zosta zaprezentowany w kontekcie ogólnych przemian zachodzcych na terenie Europy, Polski i Maopolski. Na kanwie chronologii absolutnej, od plejstocenu do wczesnego redniowiecza, na szklanych wielkoformatowych dioramach, zostay ukazane nastpujce bloki problemowe: klimat, rolinno i wiat zwierzcy, epoki i waniejsze kultury archeologiczne, technologie (postp, surowce, rzemioso, gospodarka), wierzenia (rytua pogrzebowy) oraz sztuka. Na stoach interaktywnych i monitorze dotykowym w formie prezentacji multimedialnych zaprezentowane zostay: historia wielkiej inwestycji czyli budowy zbiornika oraz historia osadnictwa w oparciu o analiz materiau naukowego. Cao uzupeniaj cenne zabytki archeologiczne pozyskane w czasie bada m.in.: narzdzia, bro, przykady ceramiki wraz z niezwykle cennym skarbem ozdób z brzu, odkrytym w 2012 roku na stanowisku Zagórze „8”. Wystaw uzupeniaj zabytki wypoyczone z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

Film pt. "Najstarsze osadnictwo w dolinie rzeki Skawy" prezentowany na wystawie mona obejrze równie na Youtube pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=jsANDJWnX_c
lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: