homeWystawy stałe → Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy

Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy

Wystawa prezentuje wyniki badań archeologicznych, prowadzonych na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Skawie (Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie) na przestrzeni 13 ostatnich lat. Wszystkie zabytki pozyskane w czasie prac wykopaliskowych wraz z dokumentacją w 2015 roku, na wniosek Instytutu Archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej, decyzją Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków zostały przekazane naszemu muzeum, które opracowało i przygotowało pierwszą stałą ekspozycję obrazującą historię osadnictwa pradziejowego na tym terenie. Wystawę uzupełnia część edukacyjna, prezentująca w przystępny sposób podstawowe wiadomości o najdawniejszej historii człowieka. Obraz zjawisk kulturowych, obejmujących pradzieje dorzecza mikroregionu górnej i środkowej Skawy, został zaprezentowany w kontekście ogólnych przemian zachodzących na terenie Europy, Polski i Małopolski. Na kanwie chronologii absolutnej, od plejstocenu do wczesnego średniowiecza, na szklanych wielkoformatowych dioramach, zostały ukazane następujące bloki problemowe: klimat, roślinność i świat zwierzęcy, epoki i ważniejsze kultury archeologiczne, technologie (postęp, surowce, rzemiosło, gospodarka), wierzenia (rytuał pogrzebowy) oraz sztuka. Na stołach interaktywnych i monitorze dotykowym w formie prezentacji multimedialnych zaprezentowane zostały: historia wielkiej inwestycji czyli budowy zbiornika oraz historia osadnictwa w oparciu o analizę materiału naukowego. Całość uzupełniają cenne zabytki archeologiczne pozyskane w czasie badań m.in.: narzędzia, broń, przykłady ceramiki wraz z niezwykle cennym skarbem ozdób z brązu, odkrytym w 2012 roku na stanowisku Zagórze „8”. Wystawę uzupełniają zabytki wypożyczone z Muzeum Archeologicznego w Krakowie.

 

Film pt. "Najstarsze osadnictwo w dolinie rzeki Skawy" prezentowany na wystawie można obejrzeć również na Youtube pod linkiem: http://www.youtube.com/watch?v=jsANDJWnX_cNajstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 1
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 2
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 3
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 4
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 5
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 6
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 7
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 8
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 9
Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy   - 10

lekcje muzealne         dla przewodników

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: