homeWydarzenia → Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!

Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!

Publikacja „Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisły” autorstwa P. Madej oraz P. Valde- Nowak została nominowana do nagrody Archeologiczne Sensacje 2021 w kategorii publikacja- przyznawanej przez czasopismo popularnonaukowe „Archeologia Żywa”. Rysunki zabytków w publikacji wykonane zostały  przez pracownika naszego Muzeum - archologa Joannę Chowaniak.

Książka stanowi próbę uporządkowania skomplikowanego obrazu źródeł z początku epoki brązu z różnych części Zachodnich Karpat i ich lessowego przedpola. Uwzględnione różnice typologiczne i stylistyczne ceramiki, wyniki datowań radiowęglowych, wnioski z zakresu krzemieniarstwa i geografii osadniczej umożliwiły zaproponowanie nowych jednostek podziału materialnych pozostałości osadnictwa grup kultury mierzanowickiej w południowej części dorzecza górnej Wisły.

Mowa w niej miedzy innymi o wyjątkowym stanowisku archeologicznym odkrytym w 2006 roku we wsi Mucharz, gdzie archeolodzy natrafili na pozostałości wioski kultury mierzanowickiej sprzed 4000 lat. Wykonany z krzemienia nóż, fragmenty glinianych naczyń zdobionych odciskami sznura i ornamentem plastycznym można zobaczyć na stałej wystawie archeologicznej „Najstarsze osadnictwo w dolinie rzeki Skawy” znajdującej się w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.

Źródło: http://www.muzeum.krosno.pl/pl/wydawnictwa/280.html

   Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!  - 1

  lekcje muzealne         dla przewodników

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: