homeWydarzenia → Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!

Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!

Publikacja „Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisy” autorstwa P. Madej oraz P. Valde- Nowak zostaa nominowana do nagrody Archeologiczne Sensacje 2021 w kategorii publikacja- przyznawanej przez czasopismo popularnonaukowe „Archeologia ywa”. Rysunki zabytków w publikacji wykonane zostay  przez pracownika naszego Muzeum - archologa Joann Chowaniak.

Ksika stanowi prób uporzdkowania skomplikowanego obrazu róde z pocztku epoki brzu z rónych czci Zachodnich Karpat i ich lessowego przedpola. Uwzgldnione rónice typologiczne i stylistyczne ceramiki, wyniki datowa radiowglowych, wnioski z zakresu krzemieniarstwa i geografii osadniczej umoliwiy zaproponowanie nowych jednostek podziau materialnych pozostaoci osadnictwa grup kultury mierzanowickiej w poudniowej czci dorzecza górnej Wisy.

Mowa w niej miedzy innymi o wyjtkowym stanowisku archeologicznym odkrytym w 2006 roku we wsi Mucharz, gdzie archeolodzy natrafili na pozostaoci wioski kultury mierzanowickiej sprzed 4000 lat. Wykonany z krzemienia nó, fragmenty glinianych naczy zdobionych odciskami sznura i ornamentem plastycznym mona zobaczy na staej wystawie archeologicznej „Najstarsze osadnictwo w dolinie rzeki Skawy” znajdujcej si w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej.

ródo: http://www.muzeum.krosno.pl/pl/wydawnictwa/280.html

 
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: