homeWydarzenia → OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

OBCHODY ŚWIĘTA NIEPODLEGŁOŚCI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

105 lat temu Polska zrzuciła z siebie jarzmo zaborców i w nowych granicach znalazła się na mapie politycznej Europy i Świata. 11 listopada Sucha Beskidzka, jak co roku, włączyła się do ogólnopolskich obchodów Narodowego Święta Niepodległości.

Musiały upłynąć długie, mroczne 123 lata od momentu gdy w 1795 roku zaborcy dokonali trzeciego rozbioru Polski do odzyskania przez nasz kraj niepodległości. Stało się to możliwe głównie dzięki wytrwałości i ofiarności aktywnej części polskiego społeczeństwa, która pomimo grożących represji ze strony zaborców przekazywała z pokolenia na pokolenie tradycję, kulturę narodową i utrzymywała w młodych ludziach przywiązanie do języka przodków, a tym samym tożsamość. Kolejne pokolenia Polaków nie tylko gotowe były płacić najwyższą cenę, aby zrzucić z siebie jarzmo, ale i tak też się stało. Dwa wielkie zrywy niepodległościowe jakimi były Powstanie Styczniowe i Powstanie Listopadowe zakończyły się niepowodzeniem i zostały brutalnie stłumione. Dopiero 1918 rok przyniósł sprzyjające okoliczności dla sprawy polskiej. Zaborcy Polski stanęli wówczas naprzeciwko siebie, łamiąc swą dotychczasową solidarność w kwestii polskiej, otwierając Biało-Czerwonej drogę ku niepodległości. Chociaż proces ten trwał wiele dni, a jeszcze więcej czasu zajęło ostatecznie ukształtowanie granic nowo powstałego państwa, to właśnie dzień 11 listopada uznano za datę symbolizującą powrót Polski do grona niepodległych państw.

 

11 listopada stał się świętem państwowym w 1937 roku na mocy ustawy o Święcie Niepodległości. W Polsce międzywojennej oficjalne uroczystości odbyły się tylko dwukrotnie, gdyż w 1939 roku niepodległość naszego kraju ponownie została zagrożona. Podczas II wojny światowej możliwe były tylko konspiracyjne obchody, a w 1945 roku święto zostało zniesione przez Krajową Radę Narodową i zastąpione Narodowym Świętem Odrodzenia Polski wyznaczonym na 22 lipca. Święto Niepodległości „dla upamiętnienia odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego oraz walk pokoleń Polaków o wolność i niepodległość” zostało przywrócone ustawą Sejmu dopiero w 1989 roku.

 

Tegoroczne uroczyści rozpoczęły się w Suchej Beskidzkiej przed południem na cmentarzu parafialnym od złożenia kwiatów na Kwaterze Wojskowej przez przedstawicieli samorządu Miasta Sucha Beskidzka z Burmistrzem Miasta Stanisławem Lichosytem na czele oraz delegacje Powiatu Suskiego. Następnie uczestnicy wydarzenia udali się do kościoła pw. NNMP. Wyjątkową oprawę uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny zyskała dzięki obecności licznych  pocztów sztandarowych, reprezentowanych przez Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych Zarząd Miejski w Suchej Beskidzkiej, Zarząd Powiatowy Polskiego Stronnictwa Ludowego, Komendę Powiatową Policji w Suchej Beskidzkiej, Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Suchej Beskidzkiej, Ochotniczą Straż Pożarną Sucha Beskidzka - Błądzonka, Ochotniczą Straż Pożarną Sucha Beskidzka - Miasto, Zakład Komunalny w Suchej Beskidzkiej, Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze „Ziemi Babiogórskiej" Oddział w Suchej Beskidzkiej, Stowarzyszenie Pszczelarzy „Mioduszyna” w Suchej Beskidzkiej, Szkołę Podstawową nr 1 w Suchej Beskidzkiej, Liceum Ogólnokształcące nr 1 im. Marii Skłodowskiej - Curie w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół im. Walerego Goetla w Suchej Beskidzkiej, Zespół Szkół im. Wincentego Witosa w Suchej Beskidzkiej.

Po nabożeństwie przedstawiciele samorządu, instytucji i stowarzyszeń oraz licznie zebrani mieszkańcy miasta w asyście pocztów sztandarowych wzięli udział  w uroczystym przemarszu prowadzonym przez Miejską Orkiestrę Dętą na ulicę Józefa Piłsudskiego, gdzie złożono wieńce i  kwiaty pod tablicą upamiętniającą postać Marszałka i oddano hołd tym, którzy walczyli o naszą niepodległość. Tego dnia Wartę Honorową w tym miejscu oraz na suskim cmentarzu przy pomniku poległych żołnierzy pełnili harcerze Związku Harcerstwa Polskiego z Drugiego Szczepu Drużyn Harcerskich „Horyzont” w Suchej Beskidzkiej oraz Jednostka Strzelecka 3031 Sucha Beskidzka. Na początku tej części uroczystości zebrani odśpiewali Hymn Państwowy, a po złożeniu kwiatów orkiestra wykonała „Rotę”, która w rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości wybrzmiewa w sposób szczególny.

W okolicznościowym przemówieniu Burmistrz Miasta Stanisław Lichosyt podkreślił, że uroczystość stanowi okazję do wspominania radosnych kart naszej historii i przywołania pamięci o dniach, które przywróciły naszej ojczyźnie niepodległość. – Spełniły się marzenia Polaków urodzonych i wychowanych pod zaborami, którzy z determinacją i poświęceniem dążyli do odzyskania niepodległości – mówił burmistrz Stanisław Lichosyt. Wskazał, że naszym pokoleniom historia wyznaczyła znacznie łatwiejsze zadanie. Dziś nie jesteśmy bowiem zmuszeni „udowadniać swojej polskości i patriotyzmu przelewając krew, mamy jedynie utrzymać te zdobycze, czyli pokój i wolności i je wzmacniać”. – Powinniśmy więc być wdzięczni opatrzności za to, że żyjemy w czasach, które nie wymagają od nas nadzwyczajnych poświęceń, a wystarczającą formą okazywania patriotyzmu i przywiązania do ojczyzny jest solidna, uczciwa i sumienna praca, uczestnictwo w życiu publicznym, udział w obchodach Święta Niepodległości czy wywieszenie flagi państwowej. Szczególnym zaś rodzajem patriotyzmu, o czym mogliśmy się przekonać 15 października bieżącego roku, jest liczny, absolutnie rekordowy, udział w wyborach parlamentarnych. To zaangażowanie i frekwencja napawają dumą i przywracają wiarę, zwłaszcza w młodych ludzi – kontynuował wystąpienie burmistrz.

 

- Atmosfera ponownych narodzin Ojczyzny, którą dziś możemy sobie jedynie wyobrazić i ten niezwykły entuzjazm naszych rodaków w listopadzie 1918 roku, powinien udzielać się również nam, zwłaszcza, że kontynuując ich działo już wielokrotnie udowadnialiśmy, że potrafimy skutecznie bronić swoich praw i wolności. Dzięki temu żyjemy w wolnej Polsce i w zjednoczonej Europie, a każdy z nas może swobodnie wyrażać swoje poglądy i ma możliwość decydowania o sobie – mówił burmistrz Stanisław Lichosyt, życząc mieszkańcom miasta, powiatu suskiego i gościom dużo zdrowia, spokoju i bezpieczeństwa oraz zachęcając do radosnego świętowania tego wyjątkowego dnia i cieszenia się wolnością i pokojem.

 

Zwieńczeniem obchodów Święta Niepodległości w Suchej Beskidzkiej był wieczorny koncert w sali widowiskowej Centrum Kultury i Filmu, w którym wystąpili laureaci XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej „To Polska - Moja Ojczyzna" pod Honorowym Patronatem Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Przygotowania do tegorocznej edycji Festiwalu rozpoczęły się od eliminacji, w których udział wzięli dzieci, młodzież i dorośli  zarówno z naszego miasta jak i z całego z powiatu suskiego. 25 października konkursowe jury wysłuchało rekordowej ilości występujących, która była dwukrotnie większa niż przed rokiem (40 solistów i 25 zespołów – łącznie 376 osób), przyznając nagrody i wyróżnienia. Przy ocenie, oprócz wrażeń estetycznych, brało pod uwagę tematykę prezentowanego utworu, dykcję, intonację, zgodność rytmiczną oraz zaangażowanie i ekspresję. Laureaci nagrody i statuetki otrzymali podczas koncertu finałowego z rąk Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka Stanisława Lichosyta i Starosty Suskiego Józefa Bałosa.

 

Dwugodzinny koncert laureatów był dowodem zarówno dobrej znajomości oraz świadomego doboru przez nich repertuaru. Licznie zebrana publiczność wysłuchała dobrze im znane utwory, ale nierzadko wykonane w nowych aranżacjach i interpretacjach. Wzorem lat ubiegłych pojawiły się nowe, autorskie kompozycje uczestników konkursu. Ekspresja występujących  i niełatwa  tematyka prezentowanych utworów sprawiła, że ładunek emocjonalny płynący ze sceny do słuchaczy był tak ogromny, że nie brakowało wzruszeń, a i niejedna osoba zasiadająca na widowni uroniła łzę.

 

(Wojciech Ciomborowski)

Więcej:  https://sucha-beskidzka.pl/pl/639/9959/sucha-beskidzka-uczcila-15-rocznice-odzyskania-przez-polske-niepodleglosci.html

Koncert laureatów XV Festiwalu Pieśni Patriotycznej „To Polska moja Ojczyzna”: https://www.youtube.com/watch?v=5VMaM_tQ8S4&t=1s

 

 
  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: