homeSzkoa podstawowa → OBYCZAJE I ZWYCZAJE NA DWORZE SZLACHECKIM

OBYCZAJE I ZWYCZAJE NA DWORZE SZLACHECKIM

Czym jest polska gocinno?
Dlaczego nowonarodzone dziecko przenoszono przez okno? 
Dlaczego nadawano wszystkim braciom takie samo imi? 
Czym s portrety trumienne? 

 

Zainteresowanych odpowiedzi na te pytania uczniów zapraszamy wraz z nauczycielami do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej!

 

Trudno wyobrazi sobie polski dwór szlachecki bez taca. Szlachta, w tej kwestii, ignorowaa wszelkie nawoywania duchownych do zarzucenia rozrywki jak by taniec. Uatrakcyjnia on ycie szlachty, a adna huczniejsza zabawa nie moga si bez niego oby. Taczono wszdzie, od dworów królewskich, przez magnackie i szlacheckie do zwykych karczemnych izb. Taniec, dusza polskich zabaw, nigdzie moe w wiecie z wikszym wdzikiem, lekkoci, z wiksz namitnoci i przejciem nie by wykonywanym. Pisa Fryderyk Schulz, zachwycajc si polskim tacem i tancerzami.

 

Dlatego w ramach zaj bdziemy si wspólnie uczy ukadu tanecznego prosto z dworu szlacheckiego.

 

Lekcja: czas trwania ok. 1 - 1,5 godz., koszt 15 z/os.
Lekcja  i zwiedzanie z przewodnikiem: czas trwania ok. 2 godz., koszt: 20 z/os. + koszt usugi przewodnickiej 85 z od grupy 

Uczniowie suskich szkó podstawowych - wstp symboliczna 1 z  za grup. 

Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

 

 

Maksymalna ilo osób biorcych udzia w zajciach: 30 osób

W celu uzyskania szczegóowych informacji oraz rezerwacji lekcji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 33 874 26 05 (wew.22) lub mailowo: muzeum@sucha-beskidzka.pl
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: