homeZesp zamkowo-parkowy → PARK ZAMKOWY

PARK ZAMKOWY

Od strony poudniowej do zamku przylega park, który tworzy integraln cz z gór Jasie. BMostek w parku zamkowymrak przekazów ródowych uniemoliwia odtworzenie jego wygldu za czasów rodziny Suskich i Komorowskich. Okoo 1708 roku Anna Wielopolska prowadzc rozbudow zamku wiele uwagi powicia take jego otoczeniu. To za jej czasów park zyska form barokowego ogrodu w stylu francuskim z symetrycznie rozplanowanymi ciekami. Znaczce zmiany w kompozycji parku zaszy na pocztku XIX wieku, za czasów Teresy z Sukowskich Wielopolskiej i jej syna Jana Kantego. Kana, zamykajcy zaoenie parkowe od strony poudniowej, rozszerzono do rozmiarów obecnego stawu, na którym przerzucono arkadowy mostek, wprowadzajc rozwizania typowe dla angielskich parków krajobrazowych.

 

Lilie wodne w parku zamkowymStaw zasilony zosta strumieniem, tworzcym ptl w poudniowej czci zaoenia. Park obsadzono wieloma gatunkami drzew, takimi jak platan klonolistny, dby, lipy, klony, itp. W tym czasie, z parkiem zamkowym powizany zosta las na górze Jasie. Kolejni z wacicieli obiektu, Braniccy w 2. po. XIX wieku, zmienili wygld parku adekwatnie do nowej mody. Nabra on cech ogrodów w stylu angielskim z licznymi maymi mostkami. Styl ten nawizuje do naturalnych ogrodów krajobrazowych z dominujcymi wartociami: swobod, romantyzmem oraz naturalnoci.  W cigu ostatniego dziesiciolecia na terenie parku systematycznie prowadzone s prace porzdkowe i pielgnacyjne.

 

Park zachowa dawny charakter, gdy rozplanowanie alejek nosi cechy stylowe, obowizujce w pierwszej poowie XIX wieku, z typow dla tego okresu zewntrzn alejk na obwodzie zaoenia, z któr czy si przewaajca cz drzewostanu. Zachowaa si równie rodkowa partia wielkich trawników, na których wyrasta samotnie kilka drzew o charakterze pomnikowym. Najatrakcyjniejsze z nich to platan klonolistny, jesion o pdach zwisajcych i db czerwony. W ich ssiedztwie, zwaszcza  w okresie lipca i czerwca, mona podziwia zachwycajce swoim piknem lilie zotogów (Lilium martagon).

 

Na awkach w cieniu drzew chtnie odpoczywaj mieszkacy miasta, a take odwiedzajcy zespó zamkowy turyci.  Urok tego miejsca doceniaj take nowoecy, którzy chtnie fotografuj si w cieniu rozoystych drzew.

 

 

 

DOMEK OGRODNIKA

 

Zachodnie zamknicie parku stanowi wyduony budynek tzw. „Domek Ogrodnika”, w którym mieciDomek Ogrodnika Dzia etnograficzny muzeum si ekspozycja etnograficzna. Budynek powsta po scaleniu dwóch odrbnych obiektów (zamieszkiwanych niegdy przez zamkowego ogrodnika) w latach 70. tych  XX. wieku. Zbiory, zgromadzone staraniem Towarzystwa Mioników Ziemi Suskiej, pocztkowo byy wystawione w przyziemiu zamku, natomiast w 1996 roku, w ramach obchodów jubileuszu 100-lecia nadania praw miejskich Suchej, przeniesiono je w obecne miejsce, tworzc Izb Regionaln. W 2010 roku weszy one w skad Dziau Etnograficznego Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.  S one cennym przykadem kultury materialnej i duchowej, obrazujcym  ycie codziennie, tradycyjn kultur materialn oraz duchow mieszkaców tych ziem: Górali Babiogórskich i ywieckich. Mona tu obejrze m.in.: zaaranowane wntrze chaty z przeomu XIX i XX wieku, z komor i izb mieszkaln, w których znalazy si narzdzia codziennego uytku oraz sprzty domowe, zrekonstruowany szaas pasterski wraz z wyposaeniem, kuni, warsztat tkacki, narzdzia do obróbki drewna, a take przykady wyrobów rkodziea ludowego (m.in.: typowe dla okolic Suchej wyroby zabawkarskie) i sztuki ludowej. 

 

 

 

ORANERIA

 

Za czasów Branickich, a wic w 2. po. XIX wieku, w parku zamkowym, prawdopodobnie na starszymOraneria pochodzcym z XVIII wieku zaoeniu budynku, wybudowano now, neogotyck oraneri. Przed budynkiem rozpociera si ogród kwiatowy o ukadzie parterowym, z geometrycznym rozplanowaniem cieek i basenem na jej osi. W oranerii Braniccy, jako zamiowani botanicy, hodowali róne gatunki rolin egzotycznych  i cytrynat, które suba zamkowa sprzedawaa na Rynku Kleparskim w Krakowie. Oraneria jest jedynym z nielicznych przykadów neogotyku angielskiego na poudniu Polski. Na pocztku XX wieku do oranerii dobudowana zostaa szklarnia.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: