homeWydarzenia → PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SUSKIM ZAMKU

PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SUSKIM ZAMKU

W zwizku z rozpoczciem robót  budowlanych na parkingu przy Zamku Suskim informujemy, e parking zastpczy dla autokarów i samochodów osobowych turystów zwiedzajcych Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Zespó Parkowo - Zamkowy  zosta wyznaczony na terenie Targowiska Miejskiego przy ul. Zamkowej. Szczegóowe informacje: tel. + 48 33 874 26 05.

Na zmodernizowanym parkingu wytyczonych zostanie okoo 60 stanowisk postojowych wyoonych kostk brukow, co niewtpliwie podniesie komfort korzystania z nich. W ramach tego samego przedsiwzicia przebudowany zostanie równie wewntrzny parking (obok restauracji Kacper Suski), na którym powstanie okoo 20 stanowisk. W ramach prac wykonane bd równie kanalizacja deszczowa, studnie ciekowe i rewizyjne. Remontu doczeka si take ogrodzenie. Na terenie parkingu posadzonych zostanie 27 drzew i liczne krzewy.

Zobacz: https://sucha-beskidzka.pl/pl/639/9207/przyzamkowy-parking-bedzie-czasowo-wylaczony-z-uzytkowania.html
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: