home → Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

  Na podstawie Rozporzdzenia Rady Ministrów z dnia 25 lutego 2022 r. (DZ.U. z 2022 r. poz. 473) w sprawie ustanowienia okrelonych ogranicze, nakazów i zakazów w zwizku z wystpieniem stanu epidemii oraz Statutu Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.     ...
Czytaj ... zobacz Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

  • Podstrony:
  • 1


lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: