homeRegulamin zwiedzania → Regulamin zwiedzania

Regulamin zwiedzania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 3/2020 Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej z dnia 24 stycznia 2020 roku

 

REGULAMIN ZWIEDZANIA Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej

 1. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorządową instytucją kultury Gminy Sucha Beskidzka.
   
 2. Siedzibą Muzeum jest renesansowy zamek w Suchej Beskidzkiej przy ul. Zamkowej 1
   
 3. Dane kontaktowe Muzeum:
  tel./fax +48 33 874 26 05
  strona www: muzeum.sucha-beskidzka.pl
  e-mail: muzeum@sucha-beskidzka.pl
   
 4. Na parterze oraz I piętrze południowo-wschodniego skrzydła obiektu mieszczą się ekspozycje muzealne: archeologiczna, historyczna i czasowe, które są dostępne dla zwiedzających przez cały rok. W ramach zwiedzania udostępnione są krużganki zamkowe, sala rycerska i kaplica Św. Piotra Apostoła, mieszcząca się w wieży zegarowej zamku. W wyjątkowych przypadkach, w trakcie zmiany ekspozycji, konferencji, sesji naukowych i ważnych wydarzeń ze zwiedzania wyłączone mogą być niektóre z sal ekspozycyjnych, o czym zwiedzający są informowani w punkcie Informacji Turystycznej (kasa Muzeum).
   
 5. Dział Etnograficzny Muzeum z kolekcją regionalną zlokalizowany jest w budynku „Domku Ogrodnika”, który znajduje się w zachodniej części parku zamkowego (200 m od zamku). Uwaga! Zwiedzanie wyłącznie dla grup zorganizowanych. Zwiedzanie po wcześniejszej rezerwacji.
   
 6. W ramach zwiedzania muzeum na mocy porozumienia w soboty i niedziele nieodpłatnie udostępniona jest również Galeria Sztuki Miejskiego Ośrodka Kultury – Zamek, gdzie eksponowane są czasowe wystawy sztuki współczesnej. W tygodniu obsługę Galerii prowadzi Miejski Ośrodek Kultury – Zamek w godzinach pracy (zameksuski.pl).
   
 7. Ze względów bezpieczeństwa i  konserwatorskich obowiązują ograniczenia dotyczące liczby osób jednocześnie przebywających na terenie ekspozycji stałej i w obszarze wystaw czasowych. Dopuszczalna maksymalna liczba w grupach zwiedzających wynosi 50 osób
   
 8. Zwiedzanie muzeum – zamek (całoroczne):

  1. w sezonie:
  od 1 maja do 30 września:
  wtorek – sobota: 8:00 – 16:00
  niedziela: 9:00 – 17:00
  poniedziałek: nieczynne

  2. poza sezonem:
  od 1 października do 30 kwietnia:
  wtorek – sobota: 8:00 – 16:00
  niedziela i poniedziałek: nieczynne

  Uwaga! Ostatni zwiedzający mogą wejść na teren muzeum 40 min przed jego zamknięciem.
   
 9. Zwiedzanie Działu Etnograficznego – „Domek Ogrodnika” wyłącznie w grupach zorganizowanych:

  tylko w sezonie: od 1 maja do 30 września:
  wtorek – sobota: 8:00 – 16:00
  niedziela: 9:00 – 17:00 
  w poniedziałek: nieczynne
   
 10. Podstawą wejścia na ekspozycję muzealną jest posiadanie ważnego biletu wstępu lub zaproszenia.
   
 11. Bilety wstępu należy zakupić w kasie, zlokalizowanej na parterze Muzeum w Punkcie Informacji Turystycznej (MSIT). Płatność za zwiedzanie uiszczana jest gotówką lub przelewem z terminem płatności od 7 do 21 dni. 
   
 12. Bilety do działu etnograficznego zwiedzający zakupują w jego siedzibie mieszczącej się w „Domku Ogrodnika” lub w kasie Muzeum mieszczącym się na w punkcie Informacji Turystycznej (MSIT) na parterze zamku.
   
 13. Osobom zakupującym bilety grupowe wydawana jest faktura.
   
 14. Osobom zakupującym bilety indywidualnie, wydawany jest paragon fiskalny.
   
 15. Paragon lub zaproszenie należy zachować do kontroli. 
   
 16. Każdy zwiedzający z chwilą zakupu biletu, nie później jednak niż z chwilą wstępu na ekspozycję muzeum wyraża zgodę na postanowienia niniejszego regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
   
 17. Grupy zorganizowane mogą dokonywać uprzedniej rezerwacji dzwoniąc na numer muzeum 33 874 26 05, wysyłając fax również na ten sam numer lub pocztą-email, wysyłając mail na adres muzeum: muzeum@sucha-beskidzka.pl, rezerwacje@sucha-beskidzka.pl, it@sucha-beskidzka.pl z podaniem dnia zwiedzania, godziny oraz ilości osób.
   
 18. Szczegółowe informacje dotyczące zwiedzania ekspozycji stałej i wystaw czasowych, organizowanych wykładów, seminariów oraz cen biletów zamieszane są na tablicy ogłoszeń w Punkcie Informacji Turystycznej na parterze oraz na stronie internetowej Muzeum muzeum.sucha-beskidzka.pl.
   
 19. Każdy z przewodników muzealnych posiada stosowny identyfikator. Muzeum nie pobiera dodatkowej opłaty za usługę przewodnicką świadczoną przez przewodników muzealnych na jego terenie. Przewodnicy muzealni oprowadzają grupy (powyżej 10 osób) po wcześniejszej rezerwacji.
   
 20. Muzeum należy zwiedzać zgodnie z obowiązującym kierunkiem zwiedzania.
   
 21. Zwiedzanie ekspozycji muzealnych odbywa się wyłącznie pod nadzorem przewodników, którzy są pracownikami muzeum lub odbywają w nim staż. 
   
 22. Ze względów konserwatorskich oraz organizacyjnych trasa zwiedzania może być zmieniona. Muzeum zastrzega sobie prawo do wyłączenia części ekspozycji ze zwiedzania.
   
 23. Pierwszeństwo wstępu do Muzeum w razie intensywnego ruchu turystycznego mają grupy zgłoszone w ramach rezerwacji.
   
 24. Opiekunowie dzieci i młodzieży szkolnej zobowiązani są do ścisłego nadzoru nad grupą w trakcie zwiedzania oraz do współpracy z przewodnikami muzealnymi.
   
 25. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności.
   
 26. Skargi i wnioski zwiedzających przyjmuje Dyrektor Muzeum we wtorki w godzinach 9:00 – 11:00 na I piętrze, pok. nr 6 lub na adres e-mail: dyrektor@sucha-beskidzka.pl.
   
 27. Na terenie Muzeum obowiązują następujące zakazy:
  1. wnoszenia broni palnej i ostrych przedmiotów;
  2. zwiedzania po spożyciu alkoholu lub narkotyków;
  3. zakłócenia zwiedzania innym osobom oraz naruszania ogólnie przyjętych norm zachowania w miejscach publicznych;
  4. wprowadzania i wnoszenia zwierząt (z wyłączeniem psa przewodnika osoby niepełnosprawnej);
  5. palenia tytoniu;
  6. jedzenia i picia (zakaz nie obowiązuje osób chorych);
  7. dotykania eksponatów i elementów wystroju wnętrz;
  8. fotografowanie z użyciem statywu i sticku (kijów) do telefonów;
  9. fotografowania i filmowania we wnętrzach z użyciem lamp błyskowych, dodatkowego oświetlenia, statywów oraz innych akcesoriów niezbędnych do profesjonalnego fotografowania i filmowania.
  10. Można wykonywać fotografie ekspozycji ale wyłącznie od celów prywatnych stosując się do zaleceń z pkt. 8 i 9.
 28. W trakcie zwiedzania należy stosować się do poleceń wydawanych przez przewodników muzealnych.
   
 29. Zabytkowe schody prowadzące na ekspozycję są strome i przy wychodzeniu lub schodzeniu należy zachować szczególną ostrożność, również w trakcie poruszania się po salach wystawowych, zlokalizowanych na różnych poziomach zamku (progi i zejścia).
   
 30. Plecaki, torby, walizki, parasole należy pozostawić w kasie Muzeum - Punkt Informacji Turystycznej.
   
 31. W muzeum znajduje się monitoring wizyjny oraz systemy: p.poż, alarmu i napadu. Osoby zwiedzające muzeum winny dostosować się do uwag przewodników oraz ochrony.
   
 32. Cennik zwiedzania muzeum – zamek:

  1. bilet normalny: 15.00 zł
  2. bilet ulgowy: 10.00 zł
  3. dzieci do lat 7: wstęp wolny
  4. bilet grupowy (powyżej 10 os.): 10 zł/os.
   
 33. Cennik zwiedzania działu regionalnego „Domek Ogrodnika”

  1. bilet normalny: 6.00 zł
  2. bilet ulgowy: 4.00 zł
  3. dzieci do lat 7: wstęp wolny
  4. bilet grupowy (powyżej 10 os.): 4 zł/os.
   
 34. Muzeum świadczy również usługi przewodnickie po Suchej Beskidzkiej, w sezonie 01.05 – 30.09. Grupa może liczyć max 40 osób.

  Cennik zwiedzania miasta Sucha Beskidzka w przypadku zwiedzania również muzeum:

  Trasa nr 1. (zespół zamkowo-parkowy, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 100 zł / 1 godz.  Trasa nr 2. (zespół zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 170 zł / 2 godz.  Trasa nr 3. (zespół zamkowo-parkowy, platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 200 zł / 4 godz.
  Cennik zwiedzania miasta Sucha Beskidzka:

  Trasa nr 1. (zespół zamkowo-parkowy, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 150 zł / 1 godz.

  Trasa nr 2. (zespół zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasień, zespół kościelno-klasztorny, rynek z karczmą „Rzym”) – 200 zł / 2 godz.

  Trasa nr 3. (zespół zamkowo-parkowy, platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 250 zł / 4 godz.
   
 35. Cennik lekcji muzealnych: 10 zł od osoby; lekcja muzealna + zwiedzanie: 15 zł. Uczniowie suskich szkół podstawowych za lekcje z wykorzystaniem materiałów- 5 zł od osoby.
   
 36. Bilet ulgowy [zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 czerwca 2008 r. w sprawie określenia grup osób, którym przysługuje ulga w opłacie lub zwolnienie z opłaty za wstęp do muzeów państwowych oraz rodzajów dokumentów potwierdzających ich uprawnienia (Dz. U. z dnia 3 września 2008 r.)] przysługuje:
  • uczniom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, słuchaczom zakładów kształcenia nauczycieli i kolegiów pracowników służb społecznych, studentom oraz osobom odbywającym studia doktoranckie, będącym obywatelami państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom powyżej 65. roku życia, emerytom, rencistom, rencistom socjalnym, a także osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami, będącym obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • nauczycielom szkół podstawowych, średnich, artystycznych, nauczycielom placówek oświatowo-wychowawczych oraz wychowawcom placówek opiekuńczo-wychowawczych, zakładów poprawczych, schronisk dla nieletnich i ośrodków diagnostyczno-konsultacyjnych, działającym w państwach członkowskich Unii Europejskiej, Konferencji Szwajcarskiej oraz państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym;
  • osobom fizycznym odznaczonym odznaką honorową „Zasłużony dla Kultury Polskiej” lub wyróżnionym tytułem honorowym „Zasłużony dla Kultury Narodowej”; kombatantom; dziennikarzom; przewodnikom turystycznym; osobom z tytułem „Zasłużony Honorowy Dawcy Krwi”; osobom niepełnosprawnym.
    
 37. Zwolnienie z opłat za wstęp przysługuje również:
  • osobom fizycznym odznaczonym Orderem Orła Białego, Orderem Wojennym Virtuti Militari, Orderem Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej, Medalem „Zasłużony Kulturze Gloria Artis”; osobom uhonorowanym tytułem „Zasłużony dla Miasta Sucha Beskidzka”; pracownikom muzeów krajowych oraz muzeów mających swoje siedziby na terenie Unii Europejskiej; członkom Międzynarodowej Rady Muzeów (ICOM) i Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków (ICOMOS);
  • posiadaczom Karty Polaka, o których mowa w ustawie z dnia 7 września 2007 r. o Karcie Polaka (Dz. U. nr 180, poz. 1280 oraz z 2008 r. nr 52, poz. 305);
  • dzieciom do lat siedmiu;
  • opiekunom osób niepełnosprawnych.
    
 38. Zgody dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej wymaga:
  1. organizowanie akcji reklamowych na terenie muzeum;
  2. wykonywanie i wykorzystywanie filmów i fotografii przedstawiających eksponaty i wnętrza, które mogą być używane w celach komercyjnych;
  3. wykonywania filmów rejestrujących pracę przewodników i muzealników.
    
 39. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 stycznia 2020 roku.
   
 40. Z dniem 24 stycznia 2020 roku traci ważność Zarządzenie Dyrektora MMSB nr 5/2019 z dnia 30 maja 2019 r.

 

Marek Cwetsch
 p.o. Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej
  lekcje muzealne         dla przewodników

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: