homeWydarzenia → Rocznica Powstania Warszawskiego

Rocznica Powstania Warszawskiego

W dniu 1 sierpnia br. w  rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego Harcerze z 2 Szczepu Druyn Harcerskich „Horyzont" z Suchej Beskidzkiej, przynalenego do Hufca Ziemi Wadowickiej, Chorgwi Krakowskiej Zwizku Harcerstwa Polskiego zgromadzili si w parku zamkowym by tam przeprowadzi cz artystyczn zorganizowanych obchodów. Czytano wiersze i piewano pieni powstacze. W spotkaniu uczestniczyli równie przedstawiciele wadz miasta Sucha Beskidzka  i Powiatu Suskiego: Przewodniczcy Rady Miasta Krystian Krzeszowiak oraz  Starosta Suski Józef Baos. O godzinie 17.00 wszyscy zgromadzili si na pycie rynku, gdzie minut ciszy uczczono polegych powstaców.  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: