homeSzkoa podstawowa → TAJEMNICE SUSKIEGO ZAMKU

TAJEMNICE SUSKIEGO ZAMKU

Ucz si i baw si histori!

 

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza na lekcj muzealn w formie gry. Celem zaj jest rozpowszechnienie wiedzy z zakresu historii zamku suskiego oraz zamieszkujcych go rodów szlacheckich.

 

Lekcja: czas trwania ok. 1 godz., koszt: 15 z/os.
Lekcja  i zwiedzanie: czas trwania ok. 2 godz., koszt: 20 z/os. + koszt usugi przewodnickiej 85 z od grupy 

Uczniowie suskich szkó podstawowych - wstp symboliczna 1 z  za grup. 

 

Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

 

 

Maksymalna ilo osób biorcych udzia w zajciach: 20 osób

 

W celu uzyskania szczegóowych informacji oraz rezerwacji lekcji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 33 874 26 05 (wew.22)  lub mailowo: muzeum@sucha-beskidzka.pl
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: