homeArchiwum wystaw → WYSTAWA - JACKA MALCZEWSKIEGO (1854-1929) MALARSTWO I RYSUNEK

WYSTAWA - JACKA MALCZEWSKIEGO (1854-1929) MALARSTWO I RYSUNEK

Termin wystawy: Czerwiec - Wrzesie 2011

 

W niedziel 19 czerwca o godz. 17.00 w sali rycerskiej suskiego zamku obdzie si otwarcie wystawy "Jacka Malczewskiego (1854-1929) Malarstwo i Rysunek". Honorowy patronat nad wystaw obj Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisaw Lichosyt. Prezentowane w muzeum dziea pochodz ze zbiorów: Muzeum Narodowego w Krakowie, Muzeum Narodowego w Poznaniu oraz Akademii Sztuk Piknych im. Jana Matejki w Krakowie (Muzeum i Archiwum). S to szkice i obrazy olejne, rysunki oraz dokumenty zwizane z dziaalnoci Malczewskiego jako pedagoga oraz póniejszego rektora Szkoy Sztuk Piknych w Krakowie.

Wród eksponowanych w suskim muzeum dzie mona bdzie zobaczy m.in. Portret narzeczonej (1887), Satyra i Modelk (1913), Chimer (1905), studium do obrazu mier Ellenai oraz portrety dra Pawa Radeckiego (1913), Feliksa Konopki (1923), Ireny Solskiej (1901),czy Marii Grekowej (1906) oraz wiele innych.

Jacek Malczewski inspiracji poszukiwa gównie w polskiej historii, tradycji i folklorze, dopeniajc swoje prac oryginalnie interpretowanymi motywami mitologicznymi i wtkami biblijnymi. Siga take do antycznych róde kultury europejskiej oraz do tematyki mierci przybierajcej posta Thanatosa. Wanym dziaem jego twórczoci byy prace zwizane ze sfer autobiograficzn, rozumian jako problematyka egzystencjalna oraz zagadnienia dotyczce artystycznego powoania, natury tworzenia i sensu sztuki. Do jego najbardziej znanych dzie nale: Introdukcja (1890), Melancholia (1894), Bdne koo (1897), róne wersje tematów Polonia i Thanatos, cykl Zatruta Studnia, tryptyki Ojczyzna (1903), Muzyka (1906) oraz znakomite portrety i autoportrety, czsto malowane w niecodziennych kostiumach z postaciami alegorycznymi, m.in. portret Aleksandra Wielopolskiego Hamlet polski (1903), Jana Kasprowicza (1903), Wadysawa Reymonta (1905) czy Autoportret z muz (1906). Charakterystyczny dla jego twórczoci symbolizm uksztatowa si po roku 1890.

Bez wtpienia tym, co w malarstwie Malczewskiego szczególnie urzeka jest poczenie realistycznej, a niekiedy nawet naturalistycznej, formy z metaforycznym przesaniem. W czasie otwarcia wystawy wykad pt. "Nietypowo o symbolizmie Malczewskiego" wygosi dr. hab Dorota Kudelska - Profesor Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, autorka ksiki pt. "Dukt pisma i pdzla. Biografia intelektualna Jacka Malczewskiego" [Wydawnictwo KUL, Lublin 2008]. Aranacj plastyczn wystawy wykona Rafa Lenart.

Wystawa Malarstwa i Rysunku Jacka Malczewskiego jest dla dziaajcego niespena cztery lata muzeum wydarzeniem o duej randze, które wpisuje si w cykl wystaw prezentujcych sztuk okresu Modej Polski, zainaugurowanych w 2010 roku wystaw malarstwa Wojciecha Weissa i jego ony Aneri.

Uzupenieniem wystawy s lekcje muzealne pt. "Symbolizm w sztuce Modej Polski" w oparciu o prezentowane dziea Jacka Malczewskiego.  WYSTAWA - JACKA MALCZEWSKIEGO (1854-1929) MALARSTWO I RYSUNEK  - 1
  WYSTAWA - JACKA MALCZEWSKIEGO (1854-1929) MALARSTWO I RYSUNEK  - 2
  WYSTAWA - JACKA MALCZEWSKIEGO (1854-1929) MALARSTWO I RYSUNEK  - 3
  WYSTAWA - JACKA MALCZEWSKIEGO (1854-1929) MALARSTWO I RYSUNEK  - 4

  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: