homeArchiwum wystaw → WYSTAWA - PIENIĄDZ W HISTORII - WYSTAWA NUMIZMATYCZNA

WYSTAWA - PIENIĄDZ W HISTORII - WYSTAWA NUMIZMATYCZNA

Termin wystawy: Listopad 2009 - Październik 2010

 

W niedzielne popołudnie 15 listopada 2009 roku Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprezentowało wystawę numizmatyczną, której główną ideą stało się ukazanie roli pieniądza w historii. Wystawa jest częścią projektu z zakresu edukacji ekonomicznej, na realizację którego muzeum pozyskało dofinansowanie z Narodowego Banku Polskiego oraz od Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka. Wydarzenie to honorowym patronatem objęli Prezes Narodowego Banku Polskiego Sławomir Skrzypek i Burmistrz Miasta Sucha Beskidzka Stanisław Lichosyt.

Uroczyste otwarcie, które licznie zaszczycili zaproszeni goście, miało miejsce w sali rycerskiej suskiego zamku. Józef Ruszar, Dyrektor Departamentu Edukacji i Wydawnictw Narodowego Banku Polskiego w Warszawie, w swoim wystąpieniu podkreślił ogromne znaczenie edukacji ekonomicznej zwłaszcza wśród młodego pokolenia oraz rolę Narodowego Banku Polskiego w jej propagowaniu. Wprowadzeniem do historii pieniądza stał się wykład kuratora wystawy Wojciecha Mirochy, który na podstawie prezentowanych zbiorów muzealnych, scharakteryzował najbardziej istotne okresy w jego dziejach, zilustrowane przykładami płacideł, monet, banknotów, żetonów, liczmanów i medali. Burmistrz Miasta wraz z Dyrektor Muzeum złożyli podziękowania osobom zaangażowanym w realizację projektu oraz depozytariuszom, których zbiory weszły w skład ekspozycji, mianowicie: Józefowi Ruszarowi, Aleksandrowi Gajzlerowi, Wojciechowi Mirosze, Ireneuszowi Seneckiemu, Kazimierzowi Steczkowi, Mieczysławowi Zawadzkiemu, Marii Mazur, Eleonorze Natanek, Tomaszowi Spannbauerowi oraz Rafałowi Lenartowi, który opracował i przygotował aranżacje plastyczną ekspozycji.

Na ekspozycji zaprezentowanych zostało ponad dwa tysiące numizmatów z piękną kolekcją medali polskich muzeów. Zostały one wybrane z ponad czterotysięcznego zbioru i ułożone według określonego tematu, z zachowaniem chronologii, począwszy od różnorodnych form płacideł, czyli pieniądz prymitywny, poprzez pieniądz starożytny do odrodzenia, monetę królewską, wiek XVIII i XIX, pieniądz fałszywy, biżuterię numizmatyczną, monetę jako świadka historii, monety państw zaborczych, okres I i II wojny światowej w Europie, monetę naszych dziadków i rodziców, dwa światy: USA i ZSRR, od Okrągłego Stołu do denominacji, dookoła świata, kolekcję watykańską, monetę złotą, zastępczą, itp. Prezentowane zbiory uderzają swoją różnorodnością oraz faktem, że pochodzą niemal z całego świata. Ich wykonanie oraz estetyka są znakomitym przykładem wysokiego kunsztu artystycznego i wspaniałym materiałem do poznawania dziejów cywilizacji (zwłaszcza monety z czasów rzymskich) oraz nauczania historii ekonomii. Istotnym uzupełnieniem ekspozycji stały się reprodukcje dzieł wielkich mistrzów jak: Tycjan, Caravaggio, Masaccio, Metsys, Rembrandt van Rijn, Bosch, które ujmują motyw bogactwa w sensie społecznym, ekonomicznym, religijnym i psychologicznym, obnażając różne wewnętrzne postawy człowieka wobec pieniądza.

Na wystawie zaprezentowane zostały również dzieje suskiej spółdzielczości w oparciu o prawie stuletnią historię Banku Spółdzielczego. Niewątpliwą atrakcją było uruchomienie "zamkowej mennicy", z możliwością własnoręcznego bicia żetonów okolicznościowych o nominale 1 Złotego Górskiego z tzw. "młotka" oraz z zabytkowej prasy. Ciekawostką był również oryginalny banknot o nominale100 Złotych z okresu PRL - u z pamiątkowym nadrukiem wystawy.

Wystawie towarzyszy prezentacja multimedialna oraz katalog, który można nabyć w muzeum. Wystawę będzie można zwiedzać do końca października 2010 roku. Prezentowany zbiór wejdzie w skład tworzonego przez muzeum Gabinetu Numizmatycznego, który dodatkowo uzupełniony zostanie o serie kolekcjonerskie wydawane przez Narodowy Bank Polski. Uzupełnieniem wystawy są lekcje muzealne skierowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół średnich.  WYSTAWA - PIENIĄDZ W HISTORII - WYSTAWA NUMIZMATYCZNA  - 1

  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: