homeArchiwum wystaw → WYSTAWA - PIENIĄDZ W KULTURZE EUROPY

WYSTAWA - PIENIĄDZ W KULTURZE EUROPY

Termin wystawy: Kwiecień - Październik 2011

 

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej wzięło udział w konkursie Narodowego Banku Polskiego w Warszawie i otrzymało dofinansowanie w wysokości 23 940,00 zł na realizację projektu z zakresu edukacji ekonomicznej pt. "Pieniądz w kulturze Europy". Przedsięwzięcie polegać będzie na organizacji wystawy plenerowej, która w sposób obrazowy ukaże oddziaływanie i wpływ pieniądza na kulturę naszego kontynentu od czasów starożytnych do współczesnych w takich dziedzinach jak: gospodarka, polityka, religia, sztuka, literatura oraz życie codzienne.

W ramach ekspozycji wyodrębnione zostaną cztery zasadnicze działy. Pierwszy to Potęga Wizerunków, w którym zaprezentowane zostaną najbardziej utrwalone w kulturze przedstawienia mężczyzn i kobiet na monetach od czasów starożytnych od obecnych. Drugi ukaże rolę pieniądza W Sferze Sacrum I Profanum, czyli w życiu religijnym i obyczajowym. Trzeci pokaże Pieniądz Jako Cenne Dzieło Sztuki, natomiast czwarty poświęcony zostanie Metodom Jego Wytwarzania. Ujęte zostaną również inne, pozapłatnicze funkcje pieniądza i jego znaczenie dla kultury symbolicznej. 

W ramach projektu zorganizowane zostanie z seminarium naukowe, podczas którego wykłady wygłoszą specjaliści w dziedzinie ekonomii, historii i socjologii. Muzeum przygotowało także specjalną ofertę dla uczniów szkół podstawowych i średnich, którzy będą mogli wziąć udział w lekcjach muzealnych. Jest to już drugi projekt muzeum, który otrzymał bardzo wysoką ocenę merytoryczną od Komisji ds. Edukacji Narodowego Banku Polskiego. W 2009 roku była to wystawa numizmatyczna pt. "Pieniądz w historii", która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem wśród odwiedzających Muzeum Miejskie. 
           
Projekt dofinansowano ze środków Narodowego Banku Polskiego  WYSTAWA - PIENIĄDZ W KULTURZE EUROPY  - 1
  WYSTAWA - PIENIĄDZ W KULTURZE EUROPY  - 2
  WYSTAWA - PIENIĄDZ W KULTURZE EUROPY  - 3
  WYSTAWA - PIENIĄDZ W KULTURZE EUROPY  - 4

  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: