homeWystawy stae → Wystawa historyczna - Zamek i miasto Sucha Beskidzka

Wystawa historyczna - Zamek i miasto Sucha Beskidzka

Wystawa prezentujca histori zamku, a tym samym Suchej Beskidzkiej od pierwszych wzmianek (1405 rok) a po wspóczesno. Na wystawie mona przyjrze si poszczególnym rodom szlacheckim zamieszkujcym rezydencj, jak równie pozna histori przekazywania sobie dóbr suskich, kto i dlaczego stawa si kolejnym ich wacicielem. Ekspozycja ukazuje losy zamku i Suchej Beskidzkiej w XX wieku. Zmiany grup spoecznych, tego jak zmienia si przemys i jak miasto si rozwijao.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: