home → Wystawy stałe

Wystawy stałe

Wystawa prezentująca historię zamku, a tym samym Suchej Beskidzkiej od pierwszych wzmianek (1405 rok) aż po współczesność. Na wystawie można przyjżeć się poszczególnym rodom szlacheckim zamieszkującym rezydencję, jak również poznać historię przekazywania sobie dóbr s ...
Czytaj ... zobacz Wystawa historyczna - Zamek i miasto Sucha Beskidzka

Zgromadzone na wystawie zbiory do 1939 roku znajdowały się w Pałacu Habsburgów w Żywcu i były własnością Karola Stefana Habsburga (1860-1933). Jego kolekcja prywatna liczyła blisko tysiąc obrazów, rycin i drzeworytów, niestety nie oszczędziła jej burza dziejowa. Jej część, będąc ...
Czytaj ... zobacz Malarstwo nowożytne i broń myśliwska z kolekcji Habsburskiej

To wystawa prezentująca kilkadziesiąt obiektów z darowanej naszemu muzeum przez Fundację Czartak kolekcji sztuki i rzemiosła artystycznego, liczącej 812 jednostek inwentarzowych, a stanowiących pokoleniową spuściznę Marii i Emila Zegadłowiczów z Gorzenia Górnego. Ekspozycja znaj ...
Czytaj ... zobacz Wystawa ze zbiorów Marii i Emila Zegadłowiczów: Miłość do człowieka - miłość do sztuki - miłość do natury

Wystawa prezentuje wyniki badań archeologicznych, prowadzonych na terenie zbiornika retencyjnego na rzece Skawie (Świnna Poręba – Jezioro Mucharskie) na przestrzeni 13 ostatnich lat. Wszystkie zabytki pozyskane w czasie prac wykopaliskowych wraz z dokumentacją w 2015 roku, na wniosek Instytutu ...
Czytaj ... zobacz Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy

  • Podstrony:
  • 1


lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: