home → Archiwum wystaw

Archiwum wystaw

Termin wystawy: od 28 grudnia 2023 do 16 marca 2024 roku   Senat Rzeczpospolitej Polskiej ustanowi rok 2023, rokiem Kopernikaskim, gdy wanie w tym czasie wypada 550. rocznica urodzi oraz 480. rocznica mierci polskiego astronoma. Mikoaj Kopernik, niewtpliwie by cz ...
Czytaj ... zobacz MIKOAJ KOPERNIK. KLUCZ DO WSZECHWIATA

Termin wystawy: 14 wrzenia 2023 – 26 padziernika 2023   Ekspozycja powstaa z okazji Konferencji naukowej powiconej 100. rocznicy powstania Lasów Pastwowych „Tu si wszystko zaczo”. W ramach wystawy mona zapozna si z mundurami leników, ...
Czytaj ... zobacz LENIK NA PRZESTRZENI LAT. MUNDUR I NARZDZIA PRACY

Termin wystawy: 14 wrzenia 2023 – 24 padziernika 2023   Nadlenictwo Sucha oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zapraszaj na wystaw plenerow pt. „Adam Loret. Suba – Ofiara – Dziedzictwo” zorganizowan w ramach Konferencji naukowej powiconej 1 ...
Czytaj ... zobacz WYSTAWA PLENEROWA: ADAM LORET. SUBA - OFIARA - DZIEDZICTWO

Termin wystawy: od 23 czerwca 2023 do 29 sierpnia 2023 roku   W ramach Dni Ziemi Suskiej 2023 oraz z okazji jubileuszu 40-lecia Szpitala w Suchej Beskidzkiej  i 160. Rocznicy Powstania Styczniowego w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej przygotowano wystaw powicon historii sus ...
Czytaj ... zobacz SZPITAL W SUCHEJ BESKIDZKIEJ: HISTORIA I PATRON

Termin wystawy: 18 grudzie 2022 - 18 luty 2023 W ramach Jarmarku Boonarodzeniowego zostaa otwarta wystawya czasowa pt. „TAM, GDZIE ZDARZY SI CUD. SZOPKI BOONARODZENIOWE JÓZEFA I KAROLA LASIKÓW”. Na ekspozycji zaprezentowano drewniane rzeby boonarodzeniowe ...
Czytaj ... zobacz TAM, GDZIE ZDARZY SI CUD. SZOPKI BOONARODZENIOWE JZEFA I KAROLA LASIKW

Termin wystawy: 24 listopada 2022 - 25 listopada 2023    Wystawa otwarta 24 listopada 2022 roku, prezentuje histori suskich szkó  i placówek owiatowych. Mona zobaczy w jakich awkach zasiadali uczniowie oraz jak wyglda gabinet dyrektora. Jakimi przyborami sz ...
Czytaj ... zobacz W SZKOLNEJ AWIE. DZIEJE OWIATY W SUCHEJ BESKIDZKIEJ.

Termin wystawy: 24 czerwiec 2022 - 14 kwiecie 2023    Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Fundacja dla AGH oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zapraszaj na wystaw pt. „W poszukiwaniu pikna przyrody. Podróe Walerego Goetla i Piotra Chrzstowskiego”. P ...
Czytaj ... zobacz W POSZUKIWANIU PIKNA PRZYRODY. PODRӯE WALEREGO GOETLA I PIOTRA CHRZSTOWSKIEGO

5 sierpnia,na dziedzicu zamkowym, w trakcie trwania Nocy w Muzeum zaprezentowalimy wyobraenia „Srogiej Pani Suskiego Zamku”. Plastyczne prace powstay podczas konkursu pt.:”Sroga Pani Suskiego Zamku”, który odby si 26 czerwca br. w ramach obchodów Dni Ziemi ...
Czytaj ... zobacz WYSTAWA POKONKURSOWA

Od 20 lipca  br. w godzinach pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w Galerii Sztuki-Zamek mona bdzie  podziwia prace artystów, którzy w maju 2022 roku wzili udzia w II Letnim Plenerze Malarskim, który mia miejsce w Suchej Beskidzkiej w dniach 20–2 ...
Czytaj ... zobacz WYSTAWA POPLENEROWA 2022

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Rezerwat Archeologiczny Genius loci  – Przekrój Poznania zapraszaj na wystaw plenerow pt. Rodzina i dziecko w redniowieczu. Dawniej, tak jak i dzi, ycie ludzi skupiao si wokó rodzinnego ogniska. Rodziny redniowieczne, ...
Czytaj ... zobacz RODZINA I DZIECKO W REDNIOWIECZU: NOWA WYSTAWA PLENEROWA NA DZIEDZICU SUSKIEGO ZAMKUlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: