home → Ciekawostki

Ciekawostki

Dzi (4-go grudnia) obchodzimy Barbórk, zwan Dniem Górnika. Jest to wito górnicze, które w tradycji polskiej obchodzi si w dniu witej Barbary z Nikodemii. Kobieta bya jedn z „Czternastu witych Wspomoycieli”, którzy mieli wstawia si za wier ...
Czytaj ... zobacz Barbrka

2 grudnia mija 147. rocznica objcia tronu Austrii przez Franciszka Józefa I. Na tron wstpi w 1848 roku, po abdykacji swojego poprzednika Ferdynanda I Habsburga. W okresie zaborów, teren Suchej znajdowa si pod jego zwierzchnictwem w ramach zaboru austriackiego.   Francis ...
Czytaj ... zobacz Rocznica objcia tronu

27-go listopada obchodzimy 44 rocznic mierci pochodzcego z Suchej Beskidzkiej ppk. Tadeusza Semika. Ksztaci si w Ludowej Szkoe Powszechnej w Suchej, w Pastwowym Gimnazjum w Krakowie (Podgórze), a nastpnie w Wadowicach. Po uzyskaniu dyplomu szkoy redniej w 1918 roku, wstpi do ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci ppk. Tadeusza Semika

25-go listopada obchodzimy Dzie Kolejarza oraz wspominamy patronk kolejarzy wit Katarzyn Aleksandryjsk. Kobieta zgina mierci mczesk w obronie wiary chrzecijaskiej. Wedug przekazów w czasie swojej mczeskiej udrki, koo którym Katarzyna bya torturowana, rozpado si ...
Czytaj ... zobacz Dzie Kolejarza

W przededniu Dnia witej Katarzyny Aleksandryjskiej (25-go listopada), przypominamy o staropolskim zwyczaju ludowym zwanym Katarzynki. Wypadaj one w nocy z 24 na 25 listopada w wigili w. Katarzyny Aleksandryjskiej. W ten katarzynkowy wieczór to wanie kawalerowie praktykowali ró ...
Czytaj ... zobacz Katarzynki

141 lat temu, 19-go listopada 1881 roku, zmar Franciszek Kandyd Nowakowski. By polskim bibliotekarzem, historykiem, pisarzem oraz pedagogiem. Polubi Eufrozyn Dobrsk (nauczycielk dzieci poety Zygmunta Krasiskiego), z któr zamieszka w Suchej, w domu wybudowanym dla nich w pobliu z ...
Czytaj ... zobacz Pierwszy kustosz Biblioteki Branickich

Prezentujemy Pastwu kartusz trumienny Krzysztofa Komorowskiego, dziedzica Pastwa Suskiego oraz jednego z wacicieli Zamku w Suchej Beskidzkiej. Krzysztof zmar 18-go listopada 1647 roku. Kartusze trumienne mona byo czsto spotka w kocioach, obiektach praktyk religijnych. Wynikao to z pow ...
Czytaj ... zobacz Kartusz trumienny Krzysztofa Komorowskiego

W miesicu listopadzie wspominamy wiele postaci, które zakoczyo ju swoj ziemsk egzystencj. W tym jake nasuwajcym wiele refleksji miesicu odszed równie Krzysztof  Komorowski, dziedzic Pastwa Suskiego oraz Zamku w Suchej Beskidzkiej, które przej po swoim wuju Pi ...
Czytaj ... zobacz Rocznica mierci Krzysztofa Komorowskiego

Dzi mija 145 rocznica naboestwa aobnego, które odbyo si w intencji zmarego w padzierniku 1877 roku w Nicei hr. Aleksandra Branickiego. Naboestwo odprawiono w Krakowie w Kociele OO. Kapucynów dnia 10 listopada 1877 roku, a trzy dni póniej w tej samej intencji od ...
Czytaj ... zobacz Naboestwo w intencji hr. Aleksandra Branickiego

Pierwsze stae kino w Suchej Beskidzkiej powstao 60 lat temu, w 1962 roku, i znane byo pod nazw kino „Smrek”. Byo to popularne miejsce, stanowice centrum suskiej kultury i rozrywki. Po 1989 roku suskie kino stopniowo zostao wyparte przez wiksze, pojawiajce si w pobliskich miasta ...
Czytaj ... zobacz Kino Kolejarzlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: