home → Ciekawostki

Ciekawostki

Dziecitko Jezus
 Dziecitko Jezus z teki z drzeworytami Piectki beskidzkie Jdrzeja Wowro. Drzeworyty Jdrzeja Wawry W kolekcji Emila i Marii Zegadowiczów, któr mona podziwia w suskim zamku, znalazy si prace Jdrzeja Wawry („Wowro”) gawdziarza, witkarza i snycerza ludo ...
Czytaj ... zobacz Dziecitko Jezus

Ferdynand Goetel
Pragniemy przybliy Pastwu posta Ferdynanda Goetla pochodzcego z Suchej Beskidzkiej. Przyszed na wiat 15 maja 1890 roku jako modszy syn kolejarza Walentego Goetla i Julii z Köhlerów. Jego bratem by, równie znany naukowiec i dziaacz spoeczny, Walery Goetel. Ferdynand by ...
Czytaj ... zobacz Ferdynand Goetel

Wadysaw Branicki
11 maja swoje 174 urodziny obchodziby Wadysaw Branicki (fot.1). By synem Aleksandra Branickiego i Anny Hoyskiej (fot.2). Spadkobierca dóbr susko-lemieskich. By znany ze swojej dziaalnoci charytatywnej i filantropijnej. Aktywnie angaowa si w spoeczno-gospodarcze ycie Suchej. Z ...
Czytaj ... zobacz Wadysaw Branicki

Figurka Matki Boskiej z Jezusem
W zbiorach ekspozycji etnograficznej w suskim Domku Ogrodnika znajduje si niewielka (19,5 cm x 6,5 cm), ceramiczna figurka przedstawiajca Matk Bosk z Jezusem. Obiekt jest niezwykle interesujcy, poniewa przedstawia Jezusa jako chopca majcego okoo 10 lat. Najczciej spotka mona przedstawie ...
Czytaj ... zobacz Figurka Matki Boskiej z Jezusem

IKONA MADONNY SUSKIEJ W NOWYM KOCIELE
W najbliszych dniach bdziemy przeywa rocznic powicenia nowego kocioa w Suchej Beskidzkiej. Uroczysto miaa miejsce 10 maja 1908 roku, a przewodniczy ks. Marceli Narcyz Klimkiewicz, dziekan i proboszcz w Tarnowie Dolnej, wydelegowany przez Ksico Biskupi Konsystorz w Krakowie. witynia ...
Czytaj ... zobacz IKONA MADONNY SUSKIEJ W NOWYM KOCIELE

W muzealnej szafie
    "[...] Myl utworzenia T.S.L. [Towarzystwo Szkoy Ludowej] majcego za cel rozszerzenie owiaty wród szerokich mas spoeczestwa polskiego powstaa w 1891. W setn rocznic uchway Konstytucji 3 maja w onie komitetu organizujcego ten uroczysty obchód. Rocznic ...
Czytaj ... zobacz W muzealnej szafie

1 Maja
1 Maja Midzynarodowy Dzie Solidarnoci Ludzi Pracy (wito Pracy) obchodzony jest obecnie w wielu krajach na caym wiecie. "Mimo e dzie 1 Maja by - szczególnie - celebrowany jako oficjalne wito pastwowe w krajach totalitarnych (zarówno w komunistycznym  Zwizku ...
Czytaj ... zobacz 1 Maja

W muzealnej szafie
22 kwietnia przypada Dzie Ziemi. W zbiorach naszego muzeum znajduje si globus na toczonej, drewnianej nóce. Autor nieznany. Globus niemiecki zosta wyprodukowany w firmie Ernsta Schottego & Co. Berliska firma zaoona w 1855 r. naleaa w drugiej poowie XIX w. i na pocztku XX do naj ...
Czytaj ... zobacz W muzealnej szafie

W Wielki Pitek
„W Wielki Pitek”   Tak mi si czasem wydaje, o Chryste, e nie tam kdy daleko, za morzem, Ale tu, u nas, mia drogi cierniste I e tu naszem przechodzi si zboem, Puszczajc place po harfie tych kosów, Co maj ludzki jk i echa gosów. & ...
Czytaj ... zobacz W Wielki Pitek

Baba Wielkanocna
W naszych zbiorach muzealnych znajduj si kamionkowe formy do wypiekania bab wielkanocnych. Babki wielkanocne pieczono w Polsce od XVII wieku i stay si symbolem tego wita. Obchodzono si z nimi po królewsku. Uwaano, e jeli w pobliu rosncego ciasta pojawi si chop to ba ...
Czytaj ... zobacz Baba Wielkanocnalekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: