home → Ciekawostki

Ciekawostki

1 lipca w Polsce obchodzony jest Dzie Psa. W zbiorach Muzeum Miejskiego znajduj si praca powstaa w Chinach na pocztku XX wieku. Jest to dzieo pt. „Kobieta z pieskiem” autorstwa nieznanego artysty.  Wielkoformatowa akwarela wykonana jest na papierze chiskim i przedstawia ycie ...
Czytaj ... zobacz Dzie Psa

Tegoroczne wakacje przywitay nas wysokimi temperaturami. W zwizku z rozpoczciem przerwy wakacyjnej wielu z nas na pewno bdzie planowao rodzinne podróe. Jest to take czas sprzyjajcy rónym aktywnociom fizycznym na wieym powietrzu.   W zbiorze pocztówek znajduj ...
Czytaj ... zobacz Co robi w wakacje

Obchodzimy dzi Midzynarodowy Dzie Archiwów, z tej okazji chcemy Pastwu przybliy sylwetk kustosza zbiorów rodziny Branickich i Tarnowskich w Zamku Suskim w latach 1922-1931. Jan Kossek (1888-1957) urodzony w Krakowie adwokat, doktor praw i historii sztuki. By emisariuszem J&o ...
Czytaj ... zobacz XVII Midzynarodowy Dzie Archiww

Nadszed dugo wyczekiwany dzie przez kade dziecko, Dzie Dziecka! W ten szczególny i radosny dzie skradamy wszystkim dzieciom serdeczne yczenia. Motyw dziecka by czsto wykorzystywany w sztuce polskiej oraz zagranicznej, zwaszcza w malarstwie czy rysunku. W zbiorach Muzeum Miejsk ...
Czytaj ... zobacz Dzie Dziecka

Dzi obchodzimy Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Paskiej (Boe Ciao). Jest to wito ruchome, odbywa si w czwartek po uroczystoci Trójcy witej, które przypada zawsze 60 dni po Wielkanocy. Obchody Boego Ciaa wi si z procesjami z Najwitszym Sakramentem do strojnie ...
Czytaj ... zobacz Boe Ciao w Suchej

Z okazji Dnia Mamy, skadamy serdeczne yczenia wszystkim mamom. Duo zdrowia, szczcia i promiennego umiechu na twarzy.   Zapraszamy do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej, w którym mona zobaczy dziea przedstawiajce wyjtkowe kobiety oraz takie, których autorkami s ...
Czytaj ... zobacz Dzie Mamy

18 maja obchodzony jest Midzynarodowy Dzie Muzealnika. Jego celem jest podkrelenie roli muzeów w ksztatowaniu indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialnoci za wiatowe dziedzictwo. wito zostao ustanowione 28 maja 1977 roku w Moskwie przez Midzynarodow Rad Muzeów (ICOM). Z ok ...
Czytaj ... zobacz Midzynarodowy Dzie Muzealnika

17 maja 1865 roku obchodzimy wiatowy Dzie Telekomunikacji i Spoeczestwa Informacyjnego (znany wczeniej jako wiatowy Dzie Telekomunikacji).   Pod wzgldem rodzaju cznoci istnieje telekomunikacja telefoniczna. W 1975 roku w Suchej zostaa uruchomiona automatyczna centrala telefoni ...
Czytaj ... zobacz Midzynarodowy Dzie Telekomunikacji

Skaka krzemienna do broni palnej z Mucharza (pow. wadowicki) [wystawa archeologiczna „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” w MMSB]   Skaka krzemienna to odpowiednio obrobiony metod upania lub szlifowania fragment krzemienia bd innej skay o odpowiedniej twardoci, z ...
Czytaj ... zobacz Skaka krzemienna do broni palnej z Mucharza

233 lata temu, w 1791 roku uchwalono Konstytucj 3 Maja. Bya to pierwsza w Europie (a  druga na wiecie) ustawa, która regulowaa organizacje wadz pastwowych oraz prawa i obowizki obywateli. Wówczas stalimy si pastwem konstytucyjnym. Na przestrzeni lat, byy wprowadzane ...
Czytaj ... zobacz Konstytucja 3 Majalekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: