home → Zwiedzanie miasta - trasy

Usuga przewodnicka po Suchej Beskidzkiej

Muzeum wiadczy równie usugi przewodnickie po Suchej Beskidzkiej, w sezonie 01.05 – 30.09.

 

Grupa moe liczy max 40 osób. Do wyboru s 3 trasy.

 

Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

 

Rezerwacj naley zgasza minimum tydzie przed realizacj usugi oraz pod warunkiem dostpnoci przewodnika.

Cennik zwiedzania miasta Sucha Beskidzka w przypadku zwiedzania równie muzeum (wystawy w salach zamkowych):


Trasa nr 1. (zespó zamkowo-parkowy, rynek z karczm „Rzym”, zespó kocielno-klasztorny) – 150 z / ok. 1 godz.


 

AKTUALIZACJA TRAS ZWIEDZANIA SUCHEJ BESKIDZKIEJ Z PRZEWODNIKIEM

Uwaga!

Ze wzgldu na bezpieczestwo zwiedzajcych miasto, w wyniku tymczasowego zamknicia drogi do kaplicy Konfederatów Barskich wzdu murów zamkowych, ulega zmianie trasa nr 2.

Trasa nr 2 do kaplicy Konfederatów Barskich, zostanie poprowadzona drog przebiegajc obok siedziby Lasów Pastwowych Nadlenictwa Sucha Beskidzka. W rezultacie cakowity czas trwania trasy nr 2 wynosi okoo 2 godziny (cena zwiedzania nie ulega zmianie).

Trasa nr 2. (zespó zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasie) – 250 z / ok. 2 godz.


 

Trasa nr 3. (zespó zamkowo-parkowy, platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 250 z./ ok. 2 godz.Cennik zwiedzania miasta Sucha Beskidzka (bez zwiedzania muzeum):

Trasa nr 1. (zespó zamkowo-parkowy, rynek z karczm „Rzym”, zespó kocielno-klasztorny) – 200 z / ok. 1 godz. 

 

AKTUALIZACJA TRAS ZWIEDZANIA SUCHEJ BESKIDZKIEJ Z PRZEWODNIKIEM

Uwaga!

Ze wzgldu na bezpieczestwo zwiedzajcych miasto, w wyniku tymczasowego zamknicia drogi do kaplicy Konfederatów Barskich wzdu murów zamkowych, ulega zmianie trasa nr 2.

Trasa nr 2 do kaplicy Konfederatów Barskich, zostanie poprowadzona drog przebiegajc obok siedziby Lasów Pastwowych Nadlenictwa Sucha Beskidzka. W rezultacie cakowity czas trwania trasy nr 2 wynosi okoo 2 godziny (cena zwiedzania nie ulega zmianie).

Trasa nr 2. (zespó zamkowo-parkowy, kaplica Konfederatów Barskich na górze Jasie) – 300 z / ok. 2 godz.

Trasa nr 3. (zespó zamkowo-parkowy, platforma widokowa na zboczu Mioduszyny) – 300 z/ ok. 2 godz.
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: