home → Zbiory

ZBIORY MUZEUM

Muzeum posiada nastpujce dziay: historyczny - kolekcja artystyczno-historyczna dziau mieci si na I pitrze poudniowo-wschodniego skrzyda zamku, archeologiczny, umiejscowiony jest na parterze tego skrzyda, etnograficzny - obrazujcy tradycyjn kultur ludow Górali Babiogórskich i ywieckich usytuowany w budynku „Domku Ogrodnika”, który poony jest w zachodniej cz parku zamkowego oraz edukacji i promocji.

Muzeum prezentuje: dziea sztuki - malarstwo, pamitki, starodruki, ryciny, zwizane z histori zamku oraz Parafii Suskiej z okresu od XVI - XVIII w., dokumenty, fotogramy pamitki zwizane z histori Suchej Beskidzkiej, malarstwo nowoytne z kolekcji prywatnej (tzw. kolekcja habsburska), wystaw archeologiczn „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” z artefaktami pozyskanymi z dna zbiornika w winnej Porbie (obecne Jezioro Mucharskie) oraz skarbem ozdób z brzu, wystaw z przejtych w 2017 roku zbiorów Marii i Emila Zegadowiczów z Gorzenia Górnego pt. „Mio do czowieka – mio do sztuki – mio do natury, wystaw najstarszych fotografii z Suchej (1893). W dziale regionalnym mieszczcym si w "Domku Ogrodnika" (czynnym w sezonie) - kolekcj etnograficzn obrazujc kultur ludow mieszkaców Ziemi Suskiej - Górali Babiogórskich i ywieckich.
 
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: