home → Zbiory

ZBIORY MUZEUM

Muzeum posiada następujące działy: historyczny - kolekcja artystyczno historyczna działu mieści się na I piętrze południowo-wschodniego skrzydła zamku, archeologiczny, umiejscowiony jest na parterze tegoż skrzydła, etnograficzny - obrazujący tradycyjną kulturę ludową Górali Babiogórskich i Żywieckich usytuowany w budynku „Domku Ogrodnika”, który położny jest w zachodniej część parku zamkowego oraz edukacji i promocji.

Muzeum prezentuje: dzieła sztuki - malarstwo, pamiątki, starodruki, ryciny, związane z historią zamku oraz Parafii Suskiej z okresu od XVI - XVIII w., dokumenty, fotogramy pamiątki związane z historią Suchej Beskidzkiej, malarstwo nowożytne z kolekcji prywatnej (tzw. kolekcja habsburska), wystawę archeologiczną „Najstarsze osadnictwo w dolinie Skawy” z artefaktami pozyskanymi z dna zbiornika w Świnnej Porębie (obecne Jezioro Mucharskie) oraz skarbem ozdób z brązu, wystawę z przejętych w 2017 roku zbiorów Marii i Emila Zegadłowiczów z Gorzenia Górnego pt. „Miłość do człowieka – miłość do sztuki – miłość do natury, wystawę najstarszych fotografii z Suchej (1893). W dziale regionalnym mieszczącym się w "Domku Ogrodnika" (czynnym w sezonie) - kolekcję etnograficzną obrazującą kulturę ludową mieszkańców Ziemi Suskiej - Górali Babiogórskich i Żywieckich.
    Zbiory - 1

  lekcje muzealne         dla przewodników

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: