home → Wydawnictwa

Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej

W ramach projektu pt. Edukacja na szlaku dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, tradycja kultura, folklor, dofinansowanego przez Fundacj PKO Banku Polskiego i Burmistrza Miasta, a realizowanego przez Muzeum Miejskie, ukazao si pi kolejnych mini przewodników po Suchej Beskidzkiej: Pooenie Geograficzne, Pastwo Suskie, Zabudowa Zabytkowa i Tradycyjna oraz wiat Zwierzt i wiat Rolin.

Autorami tekstów s: Marcin Leniakiewicz, Barbara Woniak i Iwona Bogacz. Opracowanie graficzne wykona Maciej Hojda. Beneficjenci projektu to uczniowie suskich szkó podstawowych, gimnazjum i wietlicy profilaktycznej, biorcy udzia w lekcjach muzealnych na temat dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, prowadzonych przez suskich muzealników w 2015 roku. Seria powstaa przy wspópracy z Nadlenictwem Sucha, Zespoem Szkó im. Wincentego Witosa, Wysz Szko Turystyki i Ekologii i Miejsk wietlic Profilaktyczn. Tematy przewodników pomylane zostay jako kompendium najwaniejszych informacji. Bieca edycja rozbudowana zostaa o dziedzictwo przyrodnicze. Faun i flor Suchej Beskidzkiej (elektroniczna wersja), ilustruj pikne i nastrojowe fotografie autorstwa Mariusza Wiecha (zwierzta) oraz Iwony Bogacz (roliny). Mini przewodniki uzupeniaj zdjcia archiwalne zabytków i zabudowy tradycyjnej oraz wspóczesne ujcia miasta wykonane przez Adama Wróbla, Grzegorza Wysmoka, Monik Spyrk i Jakuba Jurzaka.

Seria, jako materia do edukacji regionalnej dzieci i modziey oraz vademecum w piguce dla tych, którzy chc pozna histori i atrakcje turystyczne miasta w przystpny sposób, ukazuje si od 2013 roku. Poza najnowszymi, tworz j nastpujce przewodniki: Sucha Beskidzka w piguce, ladami Komorowskich po Suchej Beskidzkiej, Zespó Zamkowo-Parkowy, Zespó Kocielno-Klasztorny, ladami Sawnych Suszan, Miejski Szlak Historyczny, Trasy Piesze, Szlakiem Kapliczek i przydronych krzyy, Miejsca pamici, pomniki i tablice pamitkowe. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej serdecznie dzikuje Pani Teresie Szczeniewskiej Dyrektorowi Banku PKO w Suchej Beskidzkiej za wczenie si w realizacj projektu oraz Pani Katarzynie Bk z Fundacji Banku PKO za wspóprac.

Poniej zamieszczamy wszystkie mini przewodniki w wersji elektronicznej w formacie pdf i zapraszamy do wspólnego poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta. (GW)

Przewodniki dostpne tylko w wersji pdf, brak egzemplarzy w formie papierowej.Magnesy turysty

Rozmiar: 7cm x 4,5cm
Cena: 10,00 z  Karty pocztowe

  Format: 10,5cm x 15cm 

  cena: 3,00 z.   SUCHA BESKIDZKA przewodnik po miecie i jego historii (Jzyk Angielski)

   Format: 15 x 21 cm

   Cena: 12,00 z

   Wydawca Gmina Sucha Beskidzka

   Przewodnik jest dostpny tylko w jzyku angielskim (cena: 12,00 z)    Folder informacyjny

    Format: A4

    Cena: 2,00 z     Album OD GALICYJSKIEJ KOLEI TRANSWERSALNEJ DO MIASTA KOLEJARZY. HISTORIA KOLEI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

     Wydawca: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

     Wymiary: 23,5x29,5 cm

     Ilo stron: 120

     Cena: 50,00 z      Nie Wszystko o Straszeniu. Przewodnik dla modych tropicieli duchw w Polsce.

      Autor: Anna Jurczyska

      Wydawnictwo: Bezdroa

      Format:B5

      Ilo stron: 191

      Cena: 45,00 z       Informacje o wysyce zakupionego wydawnictwa

       Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

        

       Wydawnictwa muzealne mona naby regulujc uprzednio naleno na konto muzeum wraz z kosztem wysyki.

       Numer rachunku bankowego Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010

       Koszty wysyki: wedug aktualnego cennika Poczty Polskiej

       W kwestii zakupu wydawnictw  prosimy kontaktowa si z kas muzeum (punkt informacji turystycznej) – nr telefonu 33 874 26 05 (wew. 21)        Podatek VAT

        Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

                  Ksieczka GOT PTTK

         Ksieczka GOT PTTK

         Format: 10,5 x 14,5 cm

         Liczba stron: 64

         Cena: 8,00 z brutto          Kolorowanka

          Kolorowanka "Beskid lski, ywiecki i May" z ciekawostkami o regionie dla dzieci

          Format 16 x 23,5 cm

          Liczba stron: 20

          Cena: 10,00 z brutto           Mapa turystyczna Wok Babiej Gry

           Mapa turystyczna Wokó Babiej Góry

           Skala: 1:60 000

           Wydawnictwo Kartograficzne Compass

           Format: B1 (68 x 98 cm)

           Cena: 10,00 z brutto            Mapa krajoznawcza zamkw Polski

            Mapa krajoznawcza zamków Polski

            Skala 1:900 000

            Wydawnictwo Kartograficzne Compass

            Format: B1 (68 x 98 cm)

            Cena: 10,00 z brutto

                          Billy Wilder. P artem, p serio.

             Autor: Edward Sochacki

             Wydawca: Gmina Sucha Beskidzka

             Format: B4

             Ilo stron: 64

             Cena: 12,00 z              POCZTWKI Z RZEBAMI MARIANA BUCAY

              Format: 10,5cm x 15cm 

              Cena:  3,00 z               Magnesy 12,00 z

               Rozmiar: 

               * policeramiczny ("May Wawel-Sucha Beskidzka") - 7,5 cm x 6,5 cm

               * 3D drewniany ("May Wawel") - 7,0 cm x 6,5 cm

               Cena: 12,00 z                Magnesy prostoktny 10,00 z

                Magnes dostpny w wersji "dzie" lub "noc". Wymiary 9 cm x 6,5 cm.

                Cena: 10,00 z.                  Magnes serce

                 Magnes w ksztacie serca z zabytkowymi obiektami z Suchej Beskidzkiej (Koció, Karczma "Rzym", Zamek Suski).

                 Cena: 10,00 z                   Album Sucha Beskidzka na fotografiach. Spacerem przez trzy dekady

                  ISBN 978-83-94 1229-6-6

                  Wydanie I, 2024 rok

                  Autor: Stanisaw Lichosyt, Wojciech Ciomborowski

                  Wydawca: Gmina Sucha Beskidzka

                  Ilo stron: 343

                  Cena: 96,00 z
                   lekcje muzealne         dla przewodnik�w

                   Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
                   ul. Zamkowa 1
                   34-200 Sucha Beskidzka

                   tel. + 48 33 874 26 05
                   fax: + 48 33 874 26 05
                   Zobacz nas na: