home → Wydawnictwa

Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej

W ramach projektu pt. Edukacja na szlaku dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, tradycja kultura, folklor, dofinansowanego przez Fundacj PKO Banku Polskiego i Burmistrza Miasta, a realizowanego przez Muzeum Miejskie, ukazao si pi kolejnych mini przewodników po Suchej Beskidzkiej: Pooenie Geograficzne, Pastwo Suskie, Zabudowa Zabytkowa i Tradycyjna oraz wiat Zwierzt i wiat Rolin.

Autorami tekstów s: Marcin Leniakiewicz, Barbara Woniak i Iwona Bogacz. Opracowanie graficzne wykona Maciej Hojda. Beneficjenci projektu to uczniowie suskich szkó podstawowych, gimnazjum i wietlicy profilaktycznej, biorcy udzia w lekcjach muzealnych na temat dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, prowadzonych przez suskich muzealników w 2015 roku. Seria powstaa przy wspópracy z Nadlenictwem Sucha, Zespoem Szkó im. Wincentego Witosa, Wysz Szko Turystyki i Ekologii i Miejsk wietlic Profilaktyczn. Tematy przewodników pomylane zostay jako kompendium najwaniejszych informacji. Bieca edycja rozbudowana zostaa o dziedzictwo przyrodnicze. Faun i flor Suchej Beskidzkiej (elektroniczna wersja), ilustruj pikne i nastrojowe fotografie autorstwa Mariusza Wiecha (zwierzta) oraz Iwony Bogacz (roliny). Mini przewodniki uzupeniaj zdjcia archiwalne zabytków i zabudowy tradycyjnej oraz wspóczesne ujcia miasta wykonane przez Adama Wróbla, Grzegorza Wysmoka, Monik Spyrk i Jakuba Jurzaka.

Seria, jako materia do edukacji regionalnej dzieci i modziey oraz vademecum w piguce dla tych, którzy chc pozna histori i atrakcje turystyczne miasta w przystpny sposób, ukazuje si od 2013 roku. Poza najnowszymi, tworz j nastpujce przewodniki: Sucha Beskidzka w piguce, ladami Komorowskich po Suchej Beskidzkiej, Zespó Zamkowo-Parkowy, Zespó Kocielno-Klasztorny, ladami Sawnych Suszan, Miejski Szlak Historyczny, Trasy Piesze, Szlakiem Kapliczek i przydronych krzyy, Miejsca pamici, pomniki i tablice pamitkowe. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej serdecznie dzikuje Pani Teresie Szczeniewskiej Dyrektorowi Banku PKO w Suchej Beskidzkiej za wczenie si w realizacj projektu oraz Pani Katarzynie Bk z Fundacji Banku PKO za wspóprac. Poniej zamieszczamy wszystkie mini przewodniki w wersji elektronicznej w formacie pdf i zapraszamy do wspólnego poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta. (GW)Magnesy 10,00 z

Rozmiar 7cm x 4,5cm
Cena 10,00 z  Karty pocztowe

  Format: 10,5cm x 15cm 

  cena: 3,00 z.   SUCHA BESKIDZKA przewodnik po miecie i jego historii

   Format: 15 x 21 cm

   Cena: 12,00 z

   Wydawca Gmina Sucha Beskidzka

   W sprzeday jest równiez przewodnik w jzyku angielskim (cena: 12,00 z)    Folder informacyjny

    Format: A4

    Cena: 2,00 z     SUCHA BESKIDZKA portret miasta

     wymiary: 22 x 30,5 cm

     ilo stron: 183

     cena: 50,00 z      Album OD GALICYJSKIEJ KOLEI TRANSWERSALNEJ DO MIASTA KOLEJARZY. HISTORIA KOLEI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

      wymiary: 23,5x29,5 cm

      ilo stron: 120

      cena: 50,00 z       Nie Wszystko o Straszeniu. Przewodnik dla modych tropicieli duchw w Polsce.

       Autor: Anna Jurczyska

       Wydawnictwo: Bezdroa

       Format:B5

       Ilo stron: 191

       Cena: 45,00 z        Magnesy 10,00 z

        Rozmiar: 

        * drewniany - 7,3 cm x 5,3 cm

        * w ramce prostoktnej - 7,3 cm x 10,4 cm

        Cena: 10,00 z         Informacje o wysyce zakupionego wydawnictwa

         Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

          

         Wydawnictwa muzealne mona naby regulujc uprzednio naleno na konto muzeum wraz z kosztem wysyki.

         Numer rachunku bankowego Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010

         Koszty wysyki: wedug aktualnego cennika Poczty Polskiej

         W kwestii zakupu wydawnictw  prosimy kontaktowa si z kas muzeum (punkt informacji turystycznej) – nr telefonu 33 874 26 05 (wew. 21)          Magnesy 12,00 z

          Rozmiar: 

          * policeramiczny ("May Wawel-Sucha Beskidzka") - 7,5 cm x 6,5 cm

          * 3D drewniany ("May Wawel") - 7,0 cm x 6,5 cm

          Cena: 12,00 z           Podatek VAT

           Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

                        Ksieczka GOT PTTK

            Ksieczka GOT PTTK

            Format: 10,5 x 14,5 cm

            Liczba stron: 64

            Cena: 8,00 z brutto             Kolorowanka

             Kolorowanka "Beskid lski, ywiecki i May" z ciekawostkami o regionie dla dzieci

             Format 16 x 23,5 cm

             Liczba stron: 20

             Cena: 10,00 z brutto              Mapa turystyczna Wok Babiej Gry

              Mapa turystyczna Wokó Babiej Góry

              Skala: 1:60 000

              Wydawnictwo Kartograficzne Compass

              Format: B1 (68 x 98 cm)

              Cena: 10,00 z brutto               Mapa krajoznawcza zamkw Polski

               Mapa krajoznawcza zamków Polski

               Skala 1:900 000

               Wydawnictwo Kartograficzne Compass

               Format: B1 (68 x 98 cm)

               Cena: 10,00 z brutto

                
                lekcje muzealne         dla przewodnik�w

                Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
                ul. Zamkowa 1
                34-200 Sucha Beskidzka

                tel. + 48 33 874 26 05
                fax: + 48 33 874 26 05
                Zobacz nas na: