home → Wydawnictwa

Mini przewodniki po Suchej Beskidzkiej

W ramach projektu pt. Edukacja na szlaku dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, tradycja kultura, folklor, dofinansowanego przez Fundacj PKO Banku Polskiego i Burmistrza Miasta, a realizowanego przez Muzeum Miejskie, ukazao si pi kolejnych mini przewodników po Suchej Beskidzkiej: Pooenie Geograficzne, Pastwo Suskie, Zabudowa Zabytkowa i Tradycyjna oraz wiat Zwierzt i wiat Rolin.

Autorami tekstów s: Marcin Leniakiewicz, Barbara Woniak i Iwona Bogacz. Opracowanie graficzne wykona Maciej Hojda. Beneficjenci projektu to uczniowie suskich szkó podstawowych, gimnazjum i wietlicy profilaktycznej, biorcy udzia w lekcjach muzealnych na temat dziedzictwa kulturowego Suchej Beskidzkiej, prowadzonych przez suskich muzealników w 2015 roku. Seria powstaa przy wspópracy z Nadlenictwem Sucha, Zespoem Szkó im. Wincentego Witosa, Wysz Szko Turystyki i Ekologii i Miejsk wietlic Profilaktyczn. Tematy przewodników pomylane zostay jako kompendium najwaniejszych informacji. Bieca edycja rozbudowana zostaa o dziedzictwo przyrodnicze. Faun i flor Suchej Beskidzkiej (elektroniczna wersja), ilustruj pikne i nastrojowe fotografie autorstwa Mariusza Wiecha (zwierzta) oraz Iwony Bogacz (roliny). Mini przewodniki uzupeniaj zdjcia archiwalne zabytków i zabudowy tradycyjnej oraz wspóczesne ujcia miasta wykonane przez Adama Wróbla, Grzegorza Wysmoka, Monik Spyrk i Jakuba Jurzaka.

Seria, jako materia do edukacji regionalnej dzieci i modziey oraz vademecum w piguce dla tych, którzy chc pozna histori i atrakcje turystyczne miasta w przystpny sposób, ukazuje si od 2013 roku. Poza najnowszymi, tworz j nastpujce przewodniki: Sucha Beskidzka w piguce, ladami Komorowskich po Suchej Beskidzkiej, Zespó Zamkowo-Parkowy, Zespó Kocielno-Klasztorny, ladami Sawnych Suszan, Miejski Szlak Historyczny, Trasy Piesze, Szlakiem Kapliczek i przydronych krzyy, Miejsca pamici, pomniki i tablice pamitkowe. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej serdecznie dzikuje Pani Teresie Szczeniewskiej Dyrektorowi Banku PKO w Suchej Beskidzkiej za wczenie si w realizacj projektu oraz Pani Katarzynie Bk z Fundacji Banku PKO za wspóprac. Poniej zamieszczamy wszystkie mini przewodniki w wersji elektronicznej w formacie pdf i zapraszamy do wspólnego poznawania dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego miasta. (GW)Magnesy turysty

Rozmiar: 7cm x 4,5cm
Cena: 10,00 z  Karty pocztowe

  Format: 10,5cm x 15cm 

  cena: 3,00 z.   SUCHA BESKIDZKA przewodnik po miecie i jego historii

   Format: 15 x 21 cm

   Cena: 12,00 z

   Wydawca Gmina Sucha Beskidzka

   W sprzeday jest równiez przewodnik w jzyku angielskim (cena: 12,00 z)    Folder informacyjny

    Format: A4

    Cena: 2,00 z     Album OD GALICYJSKIEJ KOLEI TRANSWERSALNEJ DO MIASTA KOLEJARZY. HISTORIA KOLEI W SUCHEJ BESKIDZKIEJ

     Wydawca: Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej

     Wymiary: 23,5x29,5 cm

     Ilo stron: 120

     Cena: 50,00 z      Nie Wszystko o Straszeniu. Przewodnik dla modych tropicieli duchw w Polsce.

      Autor: Anna Jurczyska

      Wydawnictwo: Bezdroa

      Format:B5

      Ilo stron: 191

      Cena: 45,00 z       Magnesy 10,00 z

       Rozmiar: 

       * w ramce prostoktnej (dzienny, nocny) - 7,3 cm x 10,4 cm

       Cena: 10,00 z        Informacje o wysyce zakupionego wydawnictwa

        Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

         

        Wydawnictwa muzealne mona naby regulujc uprzednio naleno na konto muzeum wraz z kosztem wysyki.

        Numer rachunku bankowego Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010

        Koszty wysyki: wedug aktualnego cennika Poczty Polskiej

        W kwestii zakupu wydawnictw  prosimy kontaktowa si z kas muzeum (punkt informacji turystycznej) – nr telefonu 33 874 26 05 (wew. 21)         Podatek VAT

         Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday. 

                    Ksieczka GOT PTTK

          Ksieczka GOT PTTK

          Format: 10,5 x 14,5 cm

          Liczba stron: 64

          Cena: 8,00 z brutto           Kolorowanka

           Kolorowanka "Beskid lski, ywiecki i May" z ciekawostkami o regionie dla dzieci

           Format 16 x 23,5 cm

           Liczba stron: 20

           Cena: 10,00 z brutto            Mapa turystyczna Wok Babiej Gry

            Mapa turystyczna Wokó Babiej Góry

            Skala: 1:60 000

            Wydawnictwo Kartograficzne Compass

            Format: B1 (68 x 98 cm)

            Cena: 10,00 z brutto             Mapa krajoznawcza zamkw Polski

             Mapa krajoznawcza zamków Polski

             Skala 1:900 000

             Wydawnictwo Kartograficzne Compass

             Format: B1 (68 x 98 cm)

             Cena: 10,00 z brutto

                            Billy Wilder. P artem, p serio.

              Autor: Edward Sochacki

              Wydawca: Gmina Sucha Beskidzka

              Format: B4

              Ilo stron: 64

              Cena: 12,00 z               POCZTWKI Z RZEBAMI MARIANA BUCAY

               Format: 10,5cm x 15cm 

               Cena:  3,00 z
                lekcje muzealne         dla przewodnik�w

                Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
                ul. Zamkowa 1
                34-200 Sucha Beskidzka

                tel. + 48 33 874 26 05
                fax: + 48 33 874 26 05
                Zobacz nas na: