homeSzkoa podstawowa → CZAS I ZEGARY

CZAS I ZEGARY

Zajcia skadaj si z dwóch bloków. Pierwsza cz zaj odbywa si w formie wspólnej, aktywnej rozmowy, natomiast po nabyciu wiedzy zwizanej z czasem i zegarami, dzieci przechodz do pracy manualnej, w której mog wykaza si kreatywnoci i pomysowoci przy tworzeniu wasnych zegarów.

 

W trakcie zaj dzieci zapoznaj si z podstawowymi pojciami zwizanymi z czasem. Przeprowadzana jest wspólna dyskusja (tematycznie dostosowana do wieku uczestników) podczas której nabywa si wiedz o odmierzaniu czasu, rodzajach zegarów i ich budowie. Podczas zaj dzieci na wasne oczy mog zobaczy i dotkn prezentowane muzealne eksponaty. Poznaj ciekawostki i informacje zaczerpnite z terenów Suchej.

 

Lekcja: czas trwania ok. 1 godz., koszt 15 z/os.

Lekcja i zwiedzanie z przewodnikiem: czas trwania ok. 2 godz., koszt: 20 z/os. + koszt usugi przewodnickiej 85 z od grupy.

Uczniowie suskich szkó podstawowych za lekcje muzealne z wykorzystaniem materiaów: 7 z od osoby + wstp symboliczna 1 z od grupy.

 

Ceny biletów oraz usug podawane s w zotych polskich i zawieraj podatek od towarów i usug (podatek VAT) w wysokoci obowizujcej na dzie ich sprzeday.

 

W celu uzyskania szczegóowych informacji oraz rezerwacji lekcji prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 33 874 26 05 (wew.22) lub mailowo: muzeum@sucha-beskidzka.pl
  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: