homeWydarzenia → Ferie w Muzeum 2024

Ferie w Muzeum 2024

Ju niebawem rozpoczn si ferie zimowe w Maopolsce, w zwizku z tym przygotowalimy tematyczne zajcia dla dzieci w wieku 8 – 11 lat:

 

- 10.02.2024  „TRADYCJE KARNAWAOWE”  - Muzyka, taniec, piew, kolorowe stroje i zabawowy nastrój... z tym nieodzownie wie si karnawa. Czy dawniej w Zamku Suskim witowano Zapusty? Jakie staropolskie zwyczaje towarzyszyy zabawom karnawaowym? O tym i o innych ciekawostkach bdzie mona si dowiedzie w czasie zaj, a dodatkowo kady wykona  wasnorcznie maski i ozdoby karnawaowe.

 

- 17.02.2024  „CZAS, ZEGARY” – Jak w staroytnoci ludzie odmierzali czas? Czy w kadym zaktku Ziemi obowizuje ten sam kalendarz? Po wspólnej dyskusji i quizie, kady wykona wasny, domowy zegar, który bdzie móg artystycznie ozdobi. Uczestnicy bd mieli równie moliwo zapoznania si z   eksponatami muzealnymi zwizanymi z odmierzaniem czasu.

 

- 24.02.2024  „MIKOAJ KOPERNIK I TAJNIKI WSZECHWIATA” – Kim by Mikoaj Kopernik? Na pewno kady o tym wie, lecz jak wygldao jego ycie, na jak wielu paszczyznach dziaa i co wniós w wiat nauki?  Uczestnicy warsztatów zaznajomi si z jego yciorysem oraz dorobkiem naukowym, a nawet  sami zabawi si w astronomów, tworzc wasne (lub grupowe) ukady soneczne. Wszyscy uczestnicy zwiedz równie wystaw  czasow pt. „Mikoaj Kopernik. Klucz do Wszechwiata”. Zajcia organizowane s w ramach Klubu Modego Muzealnika.

 

Zajcia bd trwa okoo 2 godzin. Jednorazowe uczestnictwo w zajciach wynosi 25 z od osoby.

 

Lista miejsc na warsztaty edukacyjne jest ograniczona. W celu uzyskania szczegóowych informacji oraz rezerwacji zaj prosimy o kontakt telefoniczny pod nr tel. 33 874 26 05 (wew.22) lub mailowo: muzeum@sucha-beskidzka.pl

Regulamin zaj oraz zgoda na uczestnictwo dostpna jest w kasie muzeum oraz na stronie internetowej (do druku).

 

Ponadto, wszyscy uczniowie ze suskich szkó wraz ze swoimi rodzinami/opiekunami  w okresie ferii (12 – 25 lutego br.) bd mogli skorzysta z biletu rodzinnego w promocyjnej cenie, który uprawnia do zwiedzenia aktualnych ekspozycji w Muzeum.

 

A dla rodzin i turystów indywidualnych przygotowane zostay specjalne karty edukacyjne odnoszce si do tematyki zwizanej z wystaw czasow  o Mikoaju Koperniku, które bd mogli rozwizywa w trakcie lub po zwiedzonej wystawie pt. „Mikoaj Kopernik. Klucz do Wszechwiata”.
lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: