homeWystawy stałe → Malarstwo nowożytne i broń myśliwska z kolekcji Habsburskiej

Malarstwo nowożytne i broń myśliwska z kolekcji Habsburskiej

Zgromadzone na wystawie zbiory do 1939 roku znajdowały się w Pałacu Habsburgów w Żywcu i były własnością Karola Stefana Habsburga (1860-1933). Jego kolekcja prywatna liczyła blisko tysiąc obrazów, rycin i drzeworytów, niestety nie oszczędziła jej burza dziejowa. Jej część, będącą obecnie własnością prywatnego depozytariusza, możemy oglądać w dwóch salach ekspozycyjnych muzeum. Liczy ona ponad 20 płócien cenionych artystów, m.in. Martina Meytensa Młodszego, wykonanych techniką olejną, pochodzących z okresu od XVII do XX wieku oraz przykłady grafiki, rycin, umundurowania, rzemiosła artystycznego i broni. Portrety Franciszka Józefa I i jego żony Elżbiety Bawarskiej (Sisi), Leopolda I, Franciszka I Lotaryńskiego oraz Marii Teresy w strojach koronacyjnych i balowych, portrety monarchów innych europejskich dworów jak wizerunek Filipa II króla Hiszpanii i Portugalii, czy polskiego króla Jana Kazimierza II Wazy, to tylko nieliczne przykłady prezentowanych zbiorów. Na szczególną uwagę zasługują obrazy o tematyce marynistycznej: „Bitwa Morska” K. Bolanachiego z 1870 roku oraz „Krążownik S.M.S. Kaiser Franz Josef I w porcie kilońskim 3.IX.1890” autorstwa A. Kirchera z 1892 roku. Osobną grupę stanowią XVII-wieczne płótna o tematyce religijnej: „Caritas Romana”, „Pius V” oraz „Lot z córkami”. Na wystawie można zobaczyć również liczne przykłady broni myśliwskiej, białej (kordelasy) i palnej wraz z prochownicami ozdobionej ornamentami roślinnymi i zwierzęcymi nawiązującymi do symboliki myśliwskiej.
  lekcje muzealne         dla przewodnikďż˝w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: