homeWydarzenia → Styczniowe warsztaty dla dzieci w Muzeum Miejskim

Styczniowe warsztaty dla dzieci w Muzeum Miejskim

Bardzo si cieszymy, e nasze comiesiczne warsztaty dla dzieci przypady Pastwu do gustu. W nowym roku chcemy kontynuowa cykl warsztatów pod nazw „Klub modego muzealnika”, by dalej móc zachca modych turystów do odkrywania tajników naszego muzeum. Na najbliszych warsztatach uczestnicy otrzymaj specjalne ksieczki muzealnika, w których bd gromadzili tematyczne znaczki potwierdzajce rozwój ich wiedzy i umiejtnoci. Dla najwytrwalszych uczestników przewidzielimy nagrody.

 

Ju 20 stycznia 2024 roku, odbd si pierwsze w tym roku sobotnie warsztaty muzealne, a ich tematyka bdzie dotyczy karnawau. 

 

Muzyka, taniec, piew, kolorowe stroje i zabawowy nastrój... z tym nieodzownie wie si karnawa. Czy dawniej w Zamku Suskim witowano Zapusty? Jakie staropolskie zwyczaje towarzyszyy zabawom karnawaowym? Jakie skarby zwizane z karnawaem znajduj si w muzeum? O tym i o innych ciekawostkach bdzie mona si dowiedzie w czasie zaj, podczas których kady wykona  wasnorczne maski i ozdoby karnawaowe.

 

Termin zaj: 20.01.2024 r.

 

Zaczynamy o 11.00. Miejsce zbiórki: hol przed kas Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (Zamku Suskiego).

 

Zapraszamy wszystkich chtnych w wieku 8-11 lat. Ilo miejsc jest ograniczona, prosimy o rezerwacj telefoniczn +33 874 26 05 lub mailowo muzeum@sucha-beskidzka.pl

 

Regulamin zaj pt. „Klub Modego Muzealnika” organizowanych w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej

 

Wydarzenie organizowane przez Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej w formie cyklu tematycznych zaj zwanych  „Klub Modego Muzealnika” odbywa si w godzinach otwarcia Muzeum na zasadach opisanych poniej:

 

1. Data wydarzenia: 20.01.2024 r.

2. Czas trwania wydarzenia: ok. 2 godziny.

3. W warsztatach mog bra udzia dzieci w wieku 8 – 11 lat.

4. Na wydarzenie obowizuje jeden rodzaj biletu w cenie 25,00 z.

5. Bilety naley opaci min. 2 dni przed dat rozpoczcia wydarzenia uiszczajc opat w kasie Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej lub przelewem. Numer rachunku bankowego Muzeum Miejskiego w Suchej Beskidzkiej: 58 8128 0005 0060 3533 2000 0010 w tytule naley poda nazw i dat wydarzenia: Klub Modego Muzealnika dd-mm-rrrr.

6. Kady opiekun prawny dziecka biorcego udzia w wydarzeniu musi podpisa zgod na pozostawienie dziecka pod opiek pracowników muzeum na okres trwania wydarzenia i niezwocznie je odebra po zakoczeniu warsztatów. Zgody do podpisu znajduj si w kasie muzeum oraz na stronie internetowej muzeum (do druku).

7. Nie dozwolone jest odczenie si uczestnika od grupy. Naley porusza si po trasie wyznaczonej przez przewodnika i tylko w jego towarzystwie.
lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: