homeArchiwum wystaw → WYSTAWA - AKTION SAYBUSCH

WYSTAWA - AKTION SAYBUSCH

Termin wystawy: Stycze - Luty 2011

Od 27 stycznia do 3 lutego 2011 roku w Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej mona oglda wystaw pt "Aktion Saybusch. Wysiedlenie mieszkaców ywiecczyzny przez okupanta niemieckiego 1940-1941". Zostaa ona przygotowana przez Oddziaowe Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamici Narodowej w Katowicach wedug scenariusza dra Mirosawa Sikory przy wspópracy Moniki Bortlik - Dwierzyskiej.

"Aktion Saybusch" - to kryptonim jednej z najwikszych akcji deportacyjnych przeprowadzonej przez okupanta niemieckiego na terenie prowincji lskiej, która obja teren powiatu ywieckiego (w skad którego wchodzia Sucha) i czciowo bielskiego. Nazwa akcji pochodzi od niemieckiej nazwy ywca - Saybusch. Bezporednim inicjatorem wysiedlenia na odcinku lska by Gruppenführer SS Erich von dem Bach-Zelewski. Akcj wysiedlecz rozpoczto 22 wrzenia 1940 roku o 5:00 rano. Wysiedlonych, którym dawano tylko 20 minut na spakowanie najwaniejszych rzeczy odprowadzano do tzw. punktów zbornych zazwyczaj przy dworach kolejowych w ywcu, Rajczy i Suchej, gdzie odbierano im pozostae wartociowe przedmioty i poddawano selekcji pod wzgldem "rasowym". Od wrzenia 1940 do stycznia 1941 roku w 19 transportach pocigowych deportowano - przez ód - do Generalnego Gubernatorstwa niemal 18 tys. ludzi, gównie kobiety, dzieci i starców. Kolejnych ok. 8 tys. osób, zwaszcza rodzin, których czonkowie zatrudnieni byli w miejscowym przemyle, przesiedlono w obrbie wsi, dokwaterujc ich do innych pozostawionych na miejscu Polaków. W tym samym mniej wicej czasie na teren obu powiatów, gównie jednak na ywiecczyzn, napyno blisko 4 tys. osadników niemieckich z Galicji Wschodniej (przyp. za Mirosaw Sikora IPN).

Wystawa skada si z 30 plansz graficznych, które przybliaj histori tego tragicznego wydarzenia w historii ywiecczyzny. Jest rodzajem relacji z przebiegu akcji wysiedleczej. Ukazuje proces aneksji ziem dawnego powiatu ywieckiego do Rzeszy, ich germanizacj oraz struktur narodowociow i gospodarcz. Jest prób oszacowania skutków przeprowadzonej akcji oraz póniejszych losów wysiedlonych mieszkaców ywiecczyzny. Przy tworzeniu wystawy wykorzystano dokumenty oraz fotografie pochodzce midzy innymi ze zbiorów: Oddziaowej Komisji cigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu - IPN w Katowicach, Archiwum IPN w Warszawie, Archiwum Pastwowego w Katowicach oraz jego Oddziau w ywcu, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Miejskiego w ywcu - Stary Zamek, Archiwum Federalnego w Berlinie-Lichterfelde, a take Archiwum Federalnego Oddzia w Ludwigsburgu.  WYSTAWA - AKTION SAYBUSCH  - 1

  lekcje muzealne         dla przewodnik�w

  Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
  ul. Zamkowa 1
  34-200 Sucha Beskidzka

  tel. + 48 33 874 26 05
  fax: + 48 33 874 26 05
  Zobacz nas na: