home → Wydarzenia

Wydarzenia

Program tegorocznych obchodów dni miasta pod hasem Suski Jarmark Kulturalny, to festiwal rónorodnych wydarze, przygotowanych wspólnie przez instytucje kultury, stowarzyszenia i organizacje. W tym roku na zamkowej estradzie wystpi Another Pink Floyd i Tenors Bel’Canto. ...
Czytaj ... zobacz ZAPRASZAMY NA DNI ZIEMI SUSKIEJ 2024

Ju w najblisz niedziel tj.  23 czerwca 2024 r. w ramach Dni Ziemi Suskiej ‘2024 zapraszamy wszystkich mioników, kolekcjonerów staroci i antyków   oraz poszukiwaczy skarbów  wszelakich na Zamkowy Jarmark Staroci. Parking przy Zamku Suskim ...
Czytaj ... zobacz Zamkowy Jarmark Staroci

Wczoraj, 19.06.2024 roku,  w Urzdzie Miasta w Jordanowie odbyo si Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Stowarzyszenia Gmin Babiogórskich. Podczas niego wybrano jego nowe wadze, co wynika bezporednio z faktu, e niedawno przeprowadzone zostay wybory samorzdowe.   Stowar ...
Czytaj ... zobacz Dyrektor Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej Andrzej Pe zosta nowym Prezesem Stowarzyszenia Gmin Babiogrskich

Liczne audytorium, które w poniedziaek, 17 czerwca, zebrao si w Sali Rycerskiej Zamku Suskiego przez blisko pótorej godziny z zaciekawieniem odkrywao pikno Wgier, ich przyrod, kultur i kuchni. W podró po tym nieodlegym kraju zabra suchaczy dr hab. Gábor Lagz ...
Czytaj ... zobacz SPOTKANIE Z DR. HAB. GBOREM LAGZI W ZAMKU SUSKIM

Informujemy, e w dniach 21-23 czerwca 2024 roku, w zwizku z odbywajcymi si Dniami Ziemi Suskiej na terenie parkowo-zamkowym, w tych dniach ulegn zmianie godziny pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej.    21.06.24 (pitek) muzeum bdzie czynne od 9:00 do 17:00 22 ...
Czytaj ... zobacz Godziny pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w okresie Dni Ziemi Suskiej 2024

Odrestaurowany kilka lat temu przez samorzd Suchej Beskidzkiej Zamek Suski, a w ostatnim roku parkowa oraneria i miejski rynek s miejscami chtnie odwiedzanymi przez mieszkaców i turystów. Ich walory architektoniczne oraz wielowiekow histori dostrzegaj i odkrywaj równie ...
Czytaj ... zobacz Modzie z Katowic na plenerze malarskim w Suchej Beskidzkiej

Instytut Liszta - Wgierskie Centrum Kultury Warszawa, Federacja Polsko-Wgierska im. Bálinta Balassiego oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zapraszaj 17 czerwca br. na spotkanie z dr. hab. Gáborem Lagzi pt. "Pocztówka z Wgier, z kraju papryki, Balatonu i gorcych w&o ...
Czytaj ... zobacz POCZTWKA Z WGIER

Program tegorocznych obchodów dni miasta pod hasem Suski Jarmark Kulturalny, to festiwal rónorodnych wydarze, przygotowanych wspólnie przez instytucje kultury, stowarzyszenia i organizacje. W tym roku na zamkowej estradzie wystpi Another Pink Floyd i Tenors Bel’Canto. ...
Czytaj ... zobacz ZAPRASZAMY NA DNI ZIEMI SUSKIEJ 2024

Zapraszamy dzieci w wieku 8-11 lat na zajcia pt. „By artyst” w ramach Klubu Modego Muzealnika, które odbd si 15 czerwca (tj. sobota) 2024 roku.   Na czerwcowych zajciach uczestnicy Klubu Modego Muzealnika dowiedz si, jak wyglda i z czym wie si zawó ...
Czytaj ... zobacz Zajcia Klubu Modego Muzealnika w czerwcu

Informujemy, e Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej w dniu 30 maja 2024 roku, tj. w wito Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa (Boe Ciao) bdzie otwarte dla zwiedzajcych w godz. 9:00 – 17:00. WANE! Ostatni zwiedzajcy mog wej na teren Muzeum 40 min przed jego zamkniciem. ZAPRASZA ...
Czytaj ... zobacz Godziny Pracy Muzeum Miejskiego w uroczysto Boego Ciaalekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: