home → Wydarzenia

Wydarzenia

W dniu 29 czerwca, na pocztek wakacyjnych atrakcji w miecie, w parku zamkowym mia miejsce Piknik Muzealny. Rozpocz si od odsonicia wystawy plenerowej „Dziecko i rodzina w redniowieczu” (wystaw mona oglda przed wejciem do muzeum, od strony dziedzica). Licznie zgromadzone dz ...
Czytaj ... zobacz PIKNIK MUZEALNY: SEZON WAKACYJNY OTWARTY!

26 czerwca 2022 roku w ramach obchodów Dni Ziemi Suskiej odby si konkurs plastyczny pt. „Sroga Pani Suskiego Zamku” oraz  spotkanie z autork przewodnika „Nie Wszystko o Straszeniu…”- Ann Jurczysk. Konkurs prowadzia ilustratorka przewodnika „ ...
Czytaj ... zobacz DNI ZIEMI SUSKIEJ: SROGA PANI SUSKIEGO ZAMKU

W rod tj. 29 czerwca 2022 r. o godz. 16:00 odprawiona zostanie w Kaplicy Zamkowej suskiego zamku pw. w. Piotra Apostoa Msza wita odpustowa w intencji mieszkaców miasta.   Informacja dla turystów: zwiedzanie ekspozycji muzealnej odbywa si bdzie d ...
Czytaj ... zobacz Msza Odpustowa w Kaplicy Zamkowej

Muzeum  Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza 29 czerwca br.  w  Uroczysto  w. Apostoów Piotra i Pawa (w Odpust Kaplicy Zamkowej)  dzieci i modzie szkoln wraz z rodzinami na Piknik Muzealny, otwierajcy sezon wakacyjny w Muzeum.   W Programie m. in.: ...
Czytaj ... zobacz PIKNIK MUZEALNY: OTWARCIE SEZONU WAKACYJNEGO W MUZEUM

Informujemy, e  w dniu 25 czerwca tj. sobota Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest otwarte dla zwiedzajcych od godz. 9.00 do 17.00. W dniach 25 i 26 czerwca (tj. sobota i niedziela)  od godz. 12.00 wyczona jest ze zwiedzania Sala Rycerska. Jednoczenie zapraszamy w tych dniach na Dni ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH: DNI ZIEMI SUSKIEJ

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, Fundacja dla AGH oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zapraszaj na wystaw pt. „W poszukiwaniu pikna przyrody. Podróe Walerego Goetla i Piotra Chrzstowskiego”. Patronat honorowy nad wystaw obj Burmistrz Suchej Beskidzkiej Stanisaw Li ...
Czytaj ... zobacz W POSZUKIWANIU PIKNA PRZYRODY. PODRӯE WALEREGO GOETLA I PIOTRA CHRZSTOWSKIEGO

INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH - 24.06.2022 (pitek)   Informujemy, e Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej w dniu 24.06.2022 roku bdzie otwarte dla zwiedzajcych w godz. 9.00 - 12.00   WANE! Ostatni zwiedzajcy mog wej na teren Muzeum 40 min przed jego zamkniciem. Zaprasz ...
Czytaj ... zobacz Informacje dla zwiedzajcych Muzeum

„nie Wszystko o straszeniu. Przewodnik dla modych tropicieli duchów w Polsce” (zachowano oryginaln pisowni tytuu) to jedna z najnowszych propozycji Wydawnictwa Bezdroa, znanego i uznanego wydawcy przewodników turystycznych oraz publikacji podróniczych. Auto ...
Czytaj ... zobacz NIE WSZYSTKO O STRASZENIU.. - KONKURS PLASTYCZNY I SPOTKANIE AUTORSKIE Z ANN JURCZYSK W RAMACH DNI ZIEMI SUSKIEJ

Po dwóch latach przerwy powraca najwiksze wydarzenie kulturalne Suchej Beskidzkiej – Dni Ziemi Suskiej! Wyjtkowe koncerty, operetka, gra miejska, warsztaty, wystawy i konkursy – to tylko niektóre z atrakcji, zaplanowanych na pierwszy weekend wakacji dla mieszkaców ...
Czytaj ... zobacz Dni Ziemi Suskiej 2022

Informujemy,  e Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej w dniu 16. czerwca br. tj. w wito  Najwitszego Ciaa i Krwi Chrystusa (pot. Boe Ciao) bdzie otwarte dla zwiedzajcych w godz. 9:00 – 17:00. WANE! Ostatni zwiedzajcy mog wej na teren Muzeum 40 min przed jego zamknicie ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH: BOE CIAOlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: