home → Wydarzenia

Wydarzenia

Zacznik Nr 1 do Zarzdzenia  Nr 844/21                 Burmistrza Miasta Sucha Beskidzka                 z dnia 25 lutego  2021 r. & ...
Czytaj ... zobacz OGASZA KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ

23 luty 2021 Zacznik nr 1 do Zarzdzenia nr 6/2021  Dyrektora Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej z dnia 23 luty 2021 r.   Regulamin zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w czasie epidemii COVID-19.   Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej jest samorzdow in ...
Czytaj ... zobacz REGULAMIN ZWIEDZANIA MUZEUM MIEJSKIEGO SUCHEJ BESKIDZKIEJ W CZASIE EPIDEMII COVID-19.

W latach dwudziestych XX w. w Suchej handel by w najwikszej fazie rozwoju. Oprócz odbywajcego si co dwa tygodnie jarmarku, na terenie miasta dziaay 94 sklepy i punkty handlowe. Oferowany przez nich asortyment by rónoraki, najwicej byo sklepów z tzw. „towarami mie ...
Czytaj ... zobacz SUSKIE ZAKADY HANDLOWE NA POCZTKU XX W.

Od 1 lutego placówki muzealne, ze wzgldu na zagodzenie niektóry obostrze zwizanych z epidemi COVID-19 zostaj otwarte. Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej bdzie funkcjonowao w cisym reimie sanitarnym wedug wytycznych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.   1. ...
Czytaj ... zobacz MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ OTWARTE OD 2 LUTEGO!lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: