home → Wydarzenia

Wydarzenia

Stanowisko: Gówny ksigowy w instytucjach kultury tj. : Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej; Bibliotece Suskiej im. dra M. migrodzkiego; Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej; Wymiar czasu pracy: cznie 1/1 etatu, Rodzaj umowy: umowa o prac   Term ...
Czytaj ... zobacz Czwarty nabr na stanowisko: Gwny Ksigowy

INSTYTUT PAMICI NARODOWEJ, NADLENICTWO SUCHA oraz MUZEUM MIEJSKIE SUCHEJ BESKIDZKIEJ zapraszaj na wystaw plenerow pt. „Ojcowie Niepodlegoci”. Wystawa umiejscowiona na Dziedzicu Suskiego Zamku bdzie ogólnodostpna dla zwiedzajcych od 1 lutego do 20 lutego br. W skad ...
Czytaj ... zobacz Wystawa plenerowa OJCOWIE NIEPODLEGOCI

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zaprasza  w okresie ferii zimowych uczniów klas IV – VIII szkó podstawowych oraz uczniów szkó ponadpodstawowych na zajcia muzealne pt. "Nasze Tradycje - Zwyczaje i Obrzdy Boonarodzeniowe". W trakcie zaj bd ...
Czytaj ... zobacz FERIE W MUZEUM

Publikacja „Kultura mierzanowicka w Karpackim dorzeczu Wisy” autorstwa P. Madej oraz P. Valde- Nowak zostaa nominowana do nagrody Archeologiczne Sensacje 2021 w kategorii publikacja- przyznawanej przez czasopismo popularnonaukowe „Archeologia ywa”. Rysunki zabytków ...
Czytaj ... zobacz Nasze zbiory w ARCHEOLOGICZNYCH SENSACJACH 2021!

Stanowisko: Gówny ksigowy w instytucjach kultury tj. : Centrum Kultury i Filmu w Suchej Beskidzkiej; Bibliotece Suskiej im. dra M. migrodzkiego; Muzeum Miejskim Suchej Beskidzkiej; Wymiar czasu pracy: cznie 1/1 etatu, Rodzaj umowy: umowa o prac Termin skadan ...
Czytaj ... zobacz Trzeci nabr na stanowisko: Gwny Ksigowy

Informujemy, e Punkt Informacji Turystycznej w dniu 06.01.2022 r. bdzie  nieczynny. W godzinach od 11.30 do 14.00 zapraszamy Uczestników Orszaku Trzech Króli do bezpatnego zwiedzenia wystawy czasowej pt. „Szopki i Ozdoby Boonarodzeniowe” (obowizuje reim sanitarny ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

Zapraszamy mieszkaców Suchej Beskidzkiej do udziau w najwikszych w Polsce i w Europie  ulicznych jasekach zwanych „Orszakiem Trzech Króli”. Ju po raz siódmy barwny Orszak  przejdzie ulicami naszego miasta, by zaakcentowa tradycj wspó ...
Czytaj ... zobacz Orszak Trzech Krli 2022

Termin wystawy: 19 grudnia 2021 – 28 luty 2022   W polskiej tradycji wita Boego Narodzenia  zajmuj miejsce szczególne, to czas niezwyky z rónorodnoci  obrzdów i zwyczajów, bogat symbolik oraz niepowtarzalny nastrojem. Do 28 lutego 202 ...
Czytaj ... zobacz SZOPKI I OZDOBY BOONARODZENIOWE (wystawa czasowa)

Informujemy, e Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Punkt Informacji Turystycznej w dniu 31.12.2021 bd czynne do godz. 14:00. Ostatnie wejcie dla zwiedzajcych o godz.. 13:20. W tym dniu kasa muzeum bdzie nieczynna   W dniach 1-3.01.2022 muzeum bdzie nieczynne. ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

„Gdy si Chrystus rodzi i na wiat przychodzi, ciemna noc w jasnociach promienistych brodzi. Anioowie si raduj, pod niebiosa wypiewuj: Gloria, gloria, gloria in excelsis Deo!” „Gdy si Chrystus rodzi”  (ks. MIODUSZEWSKI Micha Marcin: Pastor ...
Czytaj ... zobacz WESOYCH WIT I DO SIEGO ROKU!lekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: