home → Wydarzenia

Wydarzenia

W dniu 15 sierpnia (wito Wniebowzicia Najwitszej Marii Panny) Muzeum oraz Punkt Informacji Turystycznej bd nieczynne. ...
Czytaj ... zobacz INFORMACJA DLA ZWIEDZAJCYCH

Konfraternia Rapsodyczna Centrum Kultury i Filmu im. Billy'ego Wildera oraz Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej zapraszaj 14 sierpnia na  Jedenasty Salon Poezji pt. „Maria Konopnicka na Suskim Zamku”. Salon organizowany jest w ramach obchodów 80. rocznicy urodzin Marii ...
Czytaj ... zobacz JEDENASTY SALON POEZJI KONFRATERNI RAPSODYCZNEJ NA SUSKIM ZAMKU

Zapraszamy poszukiwaczy przygód oraz mioników historii  Ziemi Suskiej  na trzeci edycj nocnego  zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. W programie m. in. nocne zwiedzanie muzealnych kolekcji  oraz zejcie do lochów zamkowych "z dreszcz ...
Czytaj ... zobacz NOC W MUZEUM: TRZECIA EDYCJA WAKACYJNA

W dniu 1 sierpnia br. w  rocznic wybuchu Powstania Warszawskiego Harcerze z 2 Szczepu Druyn Harcerskich „Horyzont" z Suchej Beskidzkiej, przynalenego do Hufca Ziemi Wadowickiej, Chorgwi Krakowskiej Zwizku Harcerstwa Polskiego zgromadzili si w parku zamkowym by tam przeprowadzi ...
Czytaj ... zobacz Rocznica Powstania Warszawskiego

Informujemy, e zwolnio nam si 6 miejsc na wieczorne wydarzenie „Noc w Muzeum”, które odbdzie si ju 5 sierpnia (pitek)! Zainteresowanych wydarzeniem prosimy o kontakt telefoniczny do Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej (33) 874 26 05.   Informacje i warunki uc ...
Czytaj ... zobacz Wolne miejsca na Noc w Muzeum

W zwizku z rozpoczciem robót  budowlanych na parkingu przy Zamku Suskim informujemy, e parking zastpczy dla autokarów i samochodów osobowych turystów zwiedzajcych Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Zespó Parkowo - Zamkowy  zosta wyznaczony na ...
Czytaj ... zobacz PRZEBUDOWA PARKINGU PRZY SUSKIM ZAMKU

Od 20 lipca  br. w godzinach pracy Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej w Galerii Sztuki-Zamek mona bdzie  podziwia prace artystów, którzy w maju 2022 roku wzili udzia w II Letnim Plenerze Malarskim, który mia miejsce w Suchej Beskidzkiej w dniach 20–2 ...
Czytaj ... zobacz WYSTAWA POPLENEROWA 2022

Informujemy, e w dniu dzisiejszym lista uczestników wydarzenia „Noc w Muzeum” (22.07.2022r.) zostaa zamknita.  Kolejna edycja nocnego zwiedzania Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej zaplanowana jest na sierpie br. Jednoczenie przypominamy, e ze wzgldu na ograniczon li ...
Czytaj ... zobacz NOC W MUZEUM: lista uczestnikw zostaa zamknita

Zapraszamy poszukiwaczy przygód w dniu 22 lipca br. na nocne zwiedzanie Muzeum Miejskiego Suchej Beskidzkiej. W programie m. in. nocne zwiedzanie muzealnych kolekcji oraz zejcie do lochów zamkowych.   Informacje i warunki uczestnictwa: Termin: 22.07.2022 r. Godzina ...
Czytaj ... zobacz NOC W MUZEUM

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej oraz Rezerwat Archeologiczny Genius loci  – Przekrój Poznania zapraszaj na wystaw plenerow pt. Rodzina i dziecko w redniowieczu. Dawniej, tak jak i dzi, ycie ludzi skupiao si wokó rodzinnego ogniska. Rodziny redniowieczne, ...
Czytaj ... zobacz RODZINA I DZIECKO W REDNIOWIECZU: NOWA WYSTAWA PLENEROWA NA DZIEDZICU SUSKIEGO ZAMKUlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: