home → Ciekawostki

Ciekawostki

Dzi wypada 161. rocznica urodzin Feliksa „Manggha” Jasieskiego, który y w latach 1861-1929. Znany jest przede wszystkim jako znawca i mecenas sztuk oraz posiadacz pokaniej kolekcji sztuki japoskiej, która odegraa pioniersk rol w poznaniu przez Polaków kultur ...
Czytaj ... zobacz Feliks „Manggha” Jasieski

Wntrze wiey zegarowej w pónocno-zachodnim narou zamku, na I pitrze, skrywa niewielk kaplice, ufundowan w 1614 roku przez jednego z wacicieli zamku – Piotra Komorowskiego. Jej ciany niegdy w caoci pokryte byy XVII-wieczn polichromi (dzi zachowane s jedynie jej  fra ...
Czytaj ... zobacz Polichromia XVII wieczna

Jak co roku, 29 czerwca o godzinie 16.00 w Kaplicy Zamkowej suskiego zamku odbdzie si odpustowa Msza wita z okazji wita Apostoów Piotra i Pawa w intencji wszystkich mieszkaców Suchej Beskidzkiej. Kaplica pw. w. Piotra zostaa ufundowana przez Piotra Komorowskiego w 1614 ro ...
Czytaj ... zobacz Kaplica zamkowa

W tym roku mija dokadnie 50 lat od obchodów Dni Ziemi Suskiej, w których uczestniczy prof. Walery Goetel. Ponisze zdjcia przedstawiaj Profesora  (w kapeluszu) tu przed wygaszeniem uroczystej mowy na dziedzicu zamkowym w 1972 roku. Fot. ródo archiwum MMSB. ...
Czytaj ... zobacz Walery Goetel na Dniach Ziemi Suskiej

Ju dzi w suskim zamku zostanie uroczycie otworzona wystawa pt. „W POSZUKIWANIU PIKNA PRZYRODY. PODRÓE WALEREGO GOETLA i PIOTRA CHRZSTOWSKIEGO”. Ekspozycja zostaa przygotowanej z okazji ustanowienia roku 2022, rokiem prof. Walerego Goetla w Akademii Górniczo-Hutniczej ...
Czytaj ... zobacz Walery Goetel

Uroczysto Najwitszego Ciaa i Krwi Paskiej (w tradycji ludowej zwana równie Boym Ciaem) zaliczana jest w Kociele katolickim do najwaniejszych wit odprawianych ku czci Najwitszego Sakramentu. [...] W Polsce Boe Ciao jest dniem wolnym od pracy, za jego obchody wi si z proce ...
Czytaj ... zobacz Boe Ciao

Jednym z eksponatów znajdujcych si w kolekcji muzeum jest obraz zatytuowany „Bóg zrzuca mann”. Zosta wykonany przez nieznanego artyst w technice oleodruku (oleografii) na pótnie, w formie prostokta stojcego. Praca powstaa najprawdopodobniej w Rumunii, do kt ...
Czytaj ... zobacz Bg zrzuca man

Wród eksponatów przechowywanych w naszym muzeum znajduje si pamitkowy medal. Zosta on wykonany z brzu na zlecenie Towarzystwa Mioników Ziemi Suskiej z okazji przekazania zamku suskiego Pastwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. Na medalu uwieczniono zamek z Suchej oraz podobizn ...
Czytaj ... zobacz Medal pamitkowy

12 czerwca 1975 roku na zamku w Suchej miaa miejsce uroczysta sesja, na której przekazano zamek suski Pastwowym Zbiorom Sztuki na Wawelu. Planowano pod patronatem wawelskim przystosowa nasz zamek do dziaalnoci muzealnej i utworzy z niego oddzia zbiorów wawelskich. W uroczystoci ...
Czytaj ... zobacz Oddzia wawelski

W ten weekend (3-5 czerwca) w Stryszawie odbdzie si 25. wito Zabawki Ludowej. Z tej okazji mamy przyjemno zaprezentowa Pastwu zabawki z muzealnej kolekcji. Ponisze zdjcia przedstawiaj drewniane, polichromowane, rcznie wykonane zabawki, które stanowi cz ekspozycji etnografic ...
Czytaj ... zobacz wito Zabawki Ludowejlekcje muzealne         dla przewodnik�w

Muzeum Miejskie Suchej Beskidzkiej
ul. Zamkowa 1
34-200 Sucha Beskidzka

tel. + 48 33 874 26 05
fax: + 48 33 874 26 05
Zobacz nas na: